Hopp til innhold

Røde Kors lei av unødvendige leteaksjoner

Det er behov for bedre samarbeid mellom beredskapsorganisasjoner, reiselivsnæringen og myndighetene for å sikre trygg ferdsel i norsk natur. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra Røde Kors.

Per Magne Eikeland

STEDET MED FLEST REDNINGSAKSJONER: Per Magne Eikeland i Røde Kors på stien til Trolltunga.

Foto: Privat

Rapporten blir overlevert til statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet under Røde Kors sin vinterøvelse på Øyer i Oppland lørdag.

Røde Kors er særlig opptatt av at informasjonen til utenlandske turister som ønsker å oppleve og bruke norsk natur må bli bedre. Slik det er i dag utløser turgåingen deres altfor ofte leteaksjoner, som burde vært unødvendige.

Trolltunga et «skrekkeksempel»

Trolltunga i Hordaland er et av hovedeksemplene som trekkes frem. Her ble det gjennomført 42 lete- og redningsaksjoner i fjor, en dobling fra året før. Det skjer samtidig som besøkstallet i løpet av få er blitt femdoblet. Innen 2023 regner man med at mellom 300.000 og 400.000 turister vil ta turen til Trolltunga hvert år.

Områdeleder Yngve Vestrheim i Røde Kors ser helt klart behovet for å begrense tallet på aksjoner:

– Det er helt klart et stort behov med stadig flere turister i fjellet. Slik situasjonen er nå byr det på store utfordringer for oss med så mye folk som ikke er vant til å ferdes i fjellet.

– På Trolltunga er det allerede gjennomført en del tiltak for å møte situasjonen. Blant annet er det satt opp nødbuer som turistene kan søke tilflukt i. Vi vurderer også faste stipatruljer i området.

I høst bevilget daværende justisminister Anders Anundsen to millioner kroner for å dekke ekstrautgifter som letemannskapene fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp hadde hatt. Disse midlene kom på toppen av det opprinnelige budsjettet på 11,7 millioner kroner.

Gutter på Trolltunga

POPULÆRT TURISTMÅL: Trolltunga i Hardanger

Foto: daffydus / Flickr

Ønsker sentralt fond

Samtidig som Røde Kors trekker frem behovet for bedre samarbeid for å sikre trygg ferdsel peker de også på behovet for økonomiske hjelpeordninger.

Derfor foreslår de at det opprettes et sentralt fond hvor private arbeidsgivere kan søke om lønnskompensasjon for for ansatte som har deltatt i søk og redningsoperasjoner.

– Dette er absolutt et positivt forslag. I dag må letemannskapene ofte ta fri fra jobben uten betaling. Noen ganger kompenserer arbeidsgiver for tapte lønnsutgifter. Samtidig blir det feil at private arbeidsgivere skal sponse leteaksjonene på denne måten, sier områdeleder Yngve Vestrheim i Røde Kors i Odda til NRK.

Områdeleiar Yngve Vestrheim frå Røde Kors Hjelpekorps i Odda.

POSITIV TIL FORSLAGENE: Yngve Vestrheim er områdesjef i Røde Kors i Odda

Foto: Tale Hauso / NRK

Vil ha flere øvelser

Røde Kors mener det også bør opprettes ordninger som gjør at det kan gjennomføres flere kommunale øvelser enn i dag. Dette bør være en sentral pott der den enkelte kommune kan søke om midler.