Hopp til innhold

Vaktsjefen på «Helge Ingstad» tiltalt: – Ung person blir ansvarliggjort

Vaktsjefen på fregatten «Helge Ingstad» er tiltalt etter kollisjonen med tankskipet «Sola» etter beordring fra Riksadvokaten.

KNM Helge Ingstad under vann

UNDER VANN: Fregatten «Helge Ingstad» sank etter kollisjonen i Hjeltefjorden.

Foto: Kystvakten/Forsvaret Kystverket / Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

SISTE: Vaktsjefen som styrte KNM Helge Ingstad nekter straffskyld for det som kommer frem i tiltalen.

Riksadvokaten har konkludert med at den dominerende årsaken til sammenstøtet i november 2018 var uaktsom navigasjon om bord på fregatten «Helge Ingstad».

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden, ikke langt fra Bergen.

Fregatten fikk store skader og sank etter kollisjonen.

Nå har Riksadvokaten beordret statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane om å ta ut tiltale mot vaktsjefen på fregatten da ulykken skjedde.

Han er tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov.

Les også: Krigsskipet mot oljetankeren

Kollisjonen er et faktum mellom skipene
Kollisjonen er et faktum mellom skipene

Statsadvokat Magne Sylta bekrefter overfor NRK at tiltalen mot vaktsjefen allerede er tatt ut.

– Han har nå status som tiltalt. Riksadvokaten sin avgjørelse bygger på en lang og omfattende etterforsking, og det vil vi følge videre når vi skal forberede rettssaken, sier Sylta.

Befalets fellesorganisasjon: – Ung person i krevende jobb

Leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren er kritisk til at det nå kan bli tatt ut tiltale mot vaktsjefen på fregatten.

– Her er det snakk om en ung person som er satt i en krevende jobb, med et lavt erfaringsnivå, som blir ansvarliggjort for hele situasjonen.

Jahren mener det handler om mangel på tilstrekkelig opplæring og at den eventuelle tiltalen nå er et eksempel på at ansvaret blir plassert langt nede i en organisasjon.

– Det er krevende å stå og se på dette.

Jens Jahren

BEFALETS FELLESORGANISASJON: Leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren. 

Foto: Befalets Fellesorganisasjon

Han mener det er snakk om en systemfeil i organisasjonen, og at det ikke bør legges ansvar på én enkelt person.

Vaktsjefens forsvarer Tom Sørum, bekrefter til NRK at han har hatt kontakt med sin klient i forbindelse med Riksadvokatens avgjørelse.

– Jeg har vært i kontakt med min klient, som er kjent med saken. Men vi har ikke lyst til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Hei!

Har du innspill til denne saken? Ta gjerne kontakt med oss! 

Sjøforsvaret: – Vanskelig sak for ham

Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, har fått en tiltale mot en av sine ansatte.

– Dette er en vanskelig sak for ham. Nå er vi opptatt av å yte støtte til ham, med kollegastøtte og et veldig kompetent støtteapparat rundt ham og alle andre i Helge Ingstad-saken, sier Andersen til NRK.

NRK har spurt Andersen om hans kommentar til reaksjonene på at én ung ansatt får ansvaret med denne tiltalen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere det, og må forholde meg til vurderingen av påtalemyndigheten. Men jeg kan si at jeg en viss forståelse for det synspunktet.

Rune Andersen, sjef for sjøforsvaret

SJEF FOR SJØFORSVARET: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen beskriver det som en vanskelig sak.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Losdirektøren har medfølelse

Statsadvokaten sendte saken til Riksadvokaten for en endelig påtaleavgjørelse i april i fjor.

Fire personer har hatt status som mistenkt i saken; losen og kapteinen på tankskipet, vaktsjefen på fregatten og operatøren på Fedje sjøtrafikksentral.

Nå kan vaktsjefen på fregatten straffes for kollisjonen mellom fregatten og tankskipet utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden natten til 8. november 2018.

For de andre mistenkte henlegges saken, skriver Riksadvokaten i sin avgjørelse.

Losdirektør Erik Freberg Blom sier til NRK at han er glad på losens vegne.

Dette har vært en trist sak fra start til slutt. Det har vært belastende for losen som har stått i dette svært lenge. Dette er en oppreisning for han og lostjenesten generelt.

Hvilke tanker gjør du deg om tiltalen mot vaktsjefen på fregatten «Helge Ingstad»?

Det er en trist sak og belastende for ham. Som kollega på havet så har vi medfølelse med situasjonen han nå står i.

Slik var minuttene etter kollisjonen

Slik var minuttene etter kollisjonen.

Sjøforsvaret fikk kritikk for manglende opplæring

I Statens havarikommisjon sitt arbeid med kollisjonen, har de gitt Sjøforsvaret krass kritikk for manglende opplæring av mannskapet.

De konkluderte med at Sjøforsvaret ikke hadde gitt besetningen «gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenarioet de stod i ulykkesnatten».

Havarikommisjonen uttalte i april i fjor til NRK at de ikke vil klandre besetningen på fregatten «Helge Ingstad» for forliset.

– Dersom besetningen hadde hatt en annen kompetanse og bedre trening, ville de hatt bedre forutsetning for å berge fartøyet, sa avdelingsdirektør Dag Liseth.

Les også: Havarikommisjonen: Vaktsjef på broen oppfattet situasjonen feil og fikk ikke hjelp

Har varslet Forsvarsdepartementet

Det var 4. januar 2019 at Riksadvokaten varslet de skulle avgjøre spørsmålet om strafferettslig ansvar.

Spørsmålet handlet om hvem som kunne stilles ansvarlig for handlinger eller unnlatelser i forkant av kollisjonen.

Riksadvokaten har varslet Forsvarsdepartementet om at de foreløpig mener det er grunn for å ilegge virksomheten foretaksstraff.

De har gitt frist til 20. mai for å komme med merknader til varslet.

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de har mottatt Riksadvokatens varsel.

– Vi vil nå gå grundig gjennom saken og Riksadvokatens begrunnelse, og inngi eventuelle merknader innen fristen. For øvrig er det ikke naturlig for departementet å kommentere saken nærmere på nåværende tidspunkt, skriver departementet.

Skader på KNM Helge Ingstad

STORE SKADER: Det var store skader på fregatten etter kollisjonen med tankskipet i november 2018.

Foto: Jon Bolstad / NRK