Hopp til innhold

Regjeringa gir meir pengar til brubygging

Regjeringa justerer satsane for ferjeavløysing. Det er godt nytt for brua til Atløy, som har vore på teiknebrettet sidan 1989.

Åstfjordbrua under bygging i 2019

FLEIRE BRUER: Departementet justerer satsane for ferjeavløysing. Det kan bety fleire bruer. På bilete: Åstfjordbrua under bygging i 2019.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Kommunal- og distriktsdepartementet gav tysdag beskjed til Vestland fylkeskommune om at Atløysambandet vil få «om lag» 17,7 millionar kroner i årlege ferjeavløysingsmidlar i 45 år.

Det same sambandet låg tidlegare an til å få 11 millionar kroner i tilsvarande støtte.

Tanken bak ferjeavløysingsmiddel er at staten har interesse av å hjelpe fylka med bruprosjekt framfor å sponse dei med ferje-pengar til «evig tid» (sjå faktaboks).

«Regjeringa prioriterer folk langs kysten», skriv departementet i ei pressemelding.

Gjelsvik og Klausen

– Eg er glad for at ferjeavløysingsmidlar kan vere med å finansiere fastlandssamband for dei som bur på Atløy, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Her saman med Askvoll-ordførar Ole Andre Klausen (H).

Foto: Aril M. Olset

– Håpar det er ein skrivefeil

Jubelen stod i taket då kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte ideen om ferjeavløysingsmiddel i 2015.

Men for to år sidan vart det rabalder fleire stader langs kysten då ein ny utrekningsmåte vart lagt til grunn.

Nokre bruprosjekt kom betre ut i den nye modellen, medan øyfolket på Atløy gjekk frå eit løfte på 27,8 millionar kroner i årlege ferjeavløysingsmiddel – til 11 millionar kroner.

– Håpar det er ein skrivefeil, kvitterte fylkestingsrepresentant for Frp, Frank Willy Djuvik.

I dag gler han seg over den siste omdreiinga i saka, men minner om at det framleis er langt opp til dei 27 millionane som først vart førespegla.

Atløysambandet er eit så bra prosjekt, at det truleg kan realiserast med 17,7 millionar i året, men det vil gå noko lenger tid å betale det ned, seier han.

Atløysambandet

Prisen på Atløysambandet har vore rekna til i overkant av ein milliard kronar (1,245 milliardar kroner i 2022-kroner).

Foto: Rambøll

Det er eit godt tal

I Askvoll blir nyheita om prosjektet, som fekk sin første reguleringsplan i 1989, godt motteke.

Det er eit godt tal. Etter å ha rekna på det raskt trur eg både renter og avdrag er innbetalt før 45 år er gått, seier Ole Andre Klausen (H), som er ordførar i kommunen.

Bjørn Arne Mjåseth, ein av 450 innbyggarar som bur på øya Atløy, er litt meir atterhaldsam:

Det er positive signal frå Statsråden, men dette dekkar på langt nær dei faktiske kostnadene fylket har med ferjedrifta, seier han.

Les også Staten halverer støtte til bru: – Håpar det er ein skrivefeil

Atløyna (også kalt Atløy) er ei øy i Askvoll kommune i Vestland fylke, nord for munningen av Dalsfjorden.

Med dette ligg alt til rette for at fylkeskommunen kan realisere brua, seier Aril Magne Olset.

Justeringa av ferjeavløysingsmidlane kjem i forlenginga av kommuneproposisjonen for 2023, som i mai vart lagt fram saman med revidert statsbudsjett.

Det har likevel teke tid å finne ut akkurat kva justeringa inneber, ettersom delar av sambanda vart gratis i andre halvdel av 2022.

Atløysambandet - kart

Tanken bak ferjeavløysingsmiddel er at staten har interesse av å hjelpe fylka med bruprosjekt framfor å sponse dei med ferje-pengar til «evig tid»

Foto: Rambøll

Dette er ei særs gledeleg melding

I fjor stemde fylkestinget i Vestlandet ja til å sende søknad om ferjeavløysingsmidlar for Atløysambandet til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Med dagens nyheit er fylket klart for neste steg, varslar fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

Dette er ei særs gledeleg melding for oss! Me har jobba så lenge med å gje folket på Atløy bru, reguleringsplan er godkjend, men økonomien har vore bøygen.

Han legg til:

No vil eg gje fylkesadministrasjonen melding om å rekna på nytt og leggja fram sak snaraste råd.

Fjelbergsambandet i Kvinnherad i Vestland.

Fjelbergsambandet i Kvinnherad kan no bli realitet. Dagens ferjesambanda fekk el-ferjer i fjor.

Foto: Illustrasjon: LMG Marin AS / Nordwest3D AS