Hopp til innhold

Norges største taxiselskaper anklager helseforetakene for sosial dumping

OSLO/BERGEN (NRK): Da sykehusene innførte makspris på pasientreiser, klarte ikke Oslo og Bergen Taxi å konkurrere mer. – Sjåførene ville fått 140 kroner i timelønn, hevder de.

Jan Valeur

– KREVENDE TRANSPORT: – Pasientreiser er en veldig krevende transport, som vi har mye erfaring med. Det krever kompetanse og bistand til pasientene, og vi skulle veldig gjerne kjørt det, sier Jan Valeur i Bergen Taxi.

Foto: Christian Lura / NRK

I desember fortalte NRK at sykehuspasienter i Oslo må vente i timevis på taxi, fordi sjåførene velger bort pasientreiser grunnet dårlig betaling etter siste anbudsrunde i Helse Sør-Øst.

Forsinkelser opplevde også Helse Bergen, som innførte sanksjoner mot taxiselskapene som overtok pasientreisene for dem i mai.

Verken Oslo Taxi eller Bergen Taxi – Norges eldste og største taxiselskaper – deltok i konkurransen om kjøring til og fra sykehusene i siste anbudsrunde.

– Vi regnet på det, og fant ut at det ikke var økonomisk forsvarlig, sier Jan Valeur, leder i Bergen Taxi.

Bjørn Rebne

– PRESSER PRISEN: Bjørn Rebne, leder i Oslo Taxi, mener pris har blitt altoverskyggende i helseforetakenes anbudskonkurranser for pasientreiser. – Da vil kanskje noen være presset til å legge inn en pris som de egentlig ikke burde legge inn på, sier Rebne.

Foto: NRK

– Sosial dumping

Bergen Taxi kjører pasienttransport i andre områder, og både de og Oslo Taxi har fortsatt rullestoltransport for helseforetakene. Men til og fra sykehusene så ikke de to selskapene lenger at de kunne konkurrere.

Helse Bergen og Helse Sør-Øst krevde i siste anbudsrunde at selskapene som skulle utføre pasientreisene maksimalt kunne ta seg betalt henholdsvis 27 og 20 kroner per kilometer.

Valeur sier pasientkjøringen dermed ville ha gitt sjåførene en timelønn på 130 til 150 kroner. Det er godt under minstelønnssatsene i alle bransjer i Norge.

– Skulle vi ha sagt ja til den type kjøring, viser våre beregninger at lønnsgrunnlaget tenderer mot sosial dumping, sier Valeur.

Bjørn Rebne, leder i Oslo Taxi, forteller at de kom til en timelønn på 140 kroner da de regnet på anbudet for Helse Sør-Øst.

– Persontransport er veldig krevende, og vi mener maksprisen er satt for lavt, sier Rebne, som i likhet med Valeur mener lønnsnivået kan fremstå som sosial dumping.

Terje Strand

– KUNNE KLART DET SELV: Terje Strand ved OUS kaller utspillet fra taxiselskapene rart. – Vi har regnet på å gjøre dette i egen regi, og funnet at skulle greid å gjøre det i balanse uten å kreve egenandel, sier Strand.

Foto: NRK

– Tydeligvis interessant for andre

Ann-Mari Høiland, avdelingsleder for pasientreiser i Helse Bergen, forteller at store utgifter til pasientreiser – 90 millioner bare på taxier i 2016 – gjorde at de innførte makspris.

– Vi var nødt til det for å få kontroll på kostnadene, og tenker at maksprisen er helt akseptabel. Taxiselskapene velger fritt hvilket tilbud de gir, og lønner sine sjåfører – noe vi ikke har påvirkning på eller innsyn i, påpeker Høiland.

Terje Strand, ansvarlig for pasientreiser ved Oslo universitetssykehus, stiller seg undrende til utspillet fra de store taxiselskapene.

– Vi har fått tilbud som ligger godt under maksprisene, så det er tydelig at dette har vært interessant likevel. Vi har faste priser på oppmøte og ventetid, og maksprisen per kilometer ligger over markedspris for vanlig taxitransport, sier Strand.

Ann-Mari Høiland

PROBLEMER: – Vi har hatt utfordringer, og det er noe vi ikke synes er greit, sier Ann-Mari Høiland i Helse Bergen. Hun mener likevel ikke maksprisen er satt for lavt.

Foto: Christian / Lura

– Krever kompetanse

Høiland i Helse Bergen innrømmer at de har hatt utfordringer etter den siste kontraktsoppstarten i mai, men sier de samarbeider godt med sine nye leverandører.

Valeur mener Bergen Taxis lange erfaring ville gitt færre avvik og bedre tilbud til pasientene.

– Helseforetakene bruker pris som eneste tildelingskriterium, men pasienttransport krever kompetanse. Det krever at man bruker tid. Har man ikke nødvendig kompetanse, så blir det avvik, mener Valeur.