Hopp til innhold

Norge trekker søksmål på 15 milliarder mot selskap som godkjente KNM «Helge Ingstad»

Forsvarsdepartementet saksøkte selskapet DNV for 15 milliarder kroner etter forliset. Så kom rapporten som viste hva som egentlig gikk galt.

Fregatten Helge Ingstad krenger heftig i vannskorpen

GIKK TAPT: Her ligger KNM «Helge Ingstad» i fjæresteinene etter kollisjonen. En krangel om 15 milliarder kroner er nå over.

Foto: Kystvakten

Nå trekker staten og Forsvarsdepartementet milliardkravet – og det rettslige oppgjøret blir ingenting av.

Det får NRK bekreftet av Regjeringsadvokaten torsdag.

Søksmålet var et av de store oppgjørene som gjensto etter forliset i 2018, da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip ved Øygarden.

Bakgrunnen er den siste rapporten som slår fast alt som gikk galt etter selve kollisjonen.

Der kom det frem at fregatten kunne vært berget om mannskapet foretok en full nedstenging av skipet. En rekke luker og dører sto åpne da skipet ble evakuert.

Staten hadde på sin side hadde gått til sak mot DNV for å ha oversett kritiske feil da skipet i sin tid ble godkjent.

– Rapporten ga viktige avklaringer. Vi har konkludert med at det ikke var ønskelig med en rettssak, sier regjeringsadvokat Ole Kristian Rigland til NRK.

Mente selskapet skulle avdekket feil

Onsdag sendte departementet brevet til Oslo tingrett der det kommer frem: Staten trekker nå hele søksmålet.

Det var ett år etter forliset at staten saksøkte klasseselskapet DNV.

Det gjorde de for å forhindre at saken ble foreldet. Så ble den stanset i påvente av Havarikommisjonens arbeid og statens egne undersøkelser.

Illustrasjon av åpne og stengde dører på KNM Helge Ingstad

ÅPNE LUKER: Da Havarikommisjonen kom med sin rapport i april viste de denne illustrasjonen som viste hvor mange luker som sto åpne da fregatten ble evakuert. De åpne lukene var en viktig grunn til at skipet gikk tapt.

Foto: Havarikommisjonen

Staten mente at selskapet som godkjente fregatten burde oppdaget en svakhet med propellakslingene på skipet, der vann fosset inn etter kollisjonen.

Dette var «grovt uaktsomt» av DNV, mente Forsvarsdepartementet.

«Dersom feilen hadde blitt avdekket, ville ikke fregattene blitt klasset uten at feilen var korrigert. Statens syn er at Helge Ingstad ville vært reddet dersom DNV ikke hadde hatt denne feilen».

«En helhetsvurdering»

Men rapporten fra Havarikommisjonen som kom i april tilbakeviste altså denne teorien.

«[ ...] verken grunnstøtingen eller vannfyllingen gjennom de hule propellakslingene hadde avgjørende betydning for at fartøyet forliste, da den manglende nedstengningen uansett ville medført forlis», konkluderte rapporten. Forsvarsdepartementet begrunner det slik i skrivet:

«Etter en helhetsvurdering basert på det som er fremkommet gjennom Havarikommisjonens arbeid og statens egne undersøkelser, har Forsvarsdepartementet besluttet å frafalle søksmålet. Saken skal etter dette heves» står det i brevet til tingretten.

DNV var tidlig ute og sa til NRK at de mente rapporten frikjente dem – og at hele søksmålet på 15 milliarder måtte trekkes.

DNV har torsdag ettermiddag sendt ut denne kommentaren:

– DNV har fra vi mottok søksmålet i 2019 hevdet at saken er ubegrunnet. Vi er derfor fornøyd med at staten nå har revurdert søksmålet og besluttet å trekke saken.

Skulle gått i retten i høst

Det var satt av 19 dager til rettssaken i september og oktober.

NRK har spurt Regjeringsadvokaten om ikke søksmålet burde vært unngått.

– Da det ikke lykkes å få til en avtale om å forlenge foreldelsesfristen var det ikke noe annet alternativ. Staten kunne ikke ta risikoen det ville være å ikke sikre et mulig krav mot foreldelse før saken var forsvarlig utredet, sier regjeringsadvokat Rigland.

Staten mener DNV må betale sine egne saksomkostninger.