Hopp til innhold

Nekter fergen å kreve inn mer bompenger

Uakseptabelt at folk som tar Halhjem-Sandvikvåg må betale bompenger til en fylkesvei de ikke bruker, mener regjeringen. Nå kutter de billettprisen, til stor protest fra lokalpolitikere.

Halhjem sandvikvåg bompenger ferge

BILLIGERE? Halhjem-Sandvikvåg på E39 i Hordaland er en av landets mest brukte fergestrekninger. Reiser du her, betaler du bompenger til en vei som du sannsynlig ikke skal kjøre på.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fra 1. januar blir det billigere å reise med fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg på E39 i Hordaland.

Fergestrekningen er landets tredje mest trafikkerte fergestrekning, og i mange år har alle som reiser på den betalt bompenger for en lokal vei de færreste passasjerene bruker.

Nå griper Samferdselsdepartementet inn, og mener det er uakseptabelt at dette fortsetter i 2015. Dermed skal 14 kroner i bompenger nå vekk fra fergebilletten.

– Dette er en stor skuffelse, sier Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H).

Betaler bompenger «i skjul»

«Ut frå samanhengen mellom nytte og betaling meiner departementet at det ikkje er akseptabelt å forlenge bompengeperioden.»

Stortingsproposisjon om endringer i statsbudsjettet

Det har vært krevd inn bompenger på E39-fergen mellom Os og Stord i mange år. For hver tur har en personbil betalt 14 kroner i bompenger på fergebilletten. For lastebiler har prisen vært 113 kroner per tur.

Til sammen har det blitt samlet inn over 22 millioner kroner i året på denne bompengeordningen. I mange år gikk bompengene til E39 på Stord, men de siste årene pengene blitt satt av til fylkesvei 545 i Fitjar, på vestsiden av Stord-øya.

Dette er en lokal vei, som mindre enn 15 prosent av fergepassasjerene på Halhjem-Sandvikvåg kommer fra eller skal videre til.

Bompenge-perioden på fergen skulle egentlig vært over ved utgangen av 2014. Men lokale krefter i Hordaland har jobbet for at bompengeperioden skulle utvides med to år til utgangen av 2016.

Den utvidede bompengeperioden skulle brukes til å betale for en ny vei mellom Rimbareid og Vik i Fitjar.

Gassferje Bergensfjord på Halhjem

BUKER IKKE VEIEN: 85 prosent av de reisende på Halhjem-Sandvikvåg bruker ikke veien de betaler bompenger for; fylkesvei 545 i Fitjar kommune.

Foto: Mette Anthun / NRK

Satte foten ned i statsbudsjettet

Som NRK fortalte for ett år siden, var det Stord kommune, Fitjar kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i kulissene for å få to nye år med bompenger på strekningen.

Statens vegvesen innrømmet allerede da at dette ville bryte med regelen om at bompengeprosjekt skal være nyttig for dem som betaler.

Liv Kari Eskeland

GIR IKKE OPP: – Vi kommer til å jobbe videre med å få dette til, sier Stord-ordfører Liv Kari Eskeland.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

MF "Bergensfjord"

MYE BRUKT: Strekningen Halhjem-Sandvikvåg har hatt bompenger som en del av billettprisen i mange år. Nå krever Samferdselsdepartementet stopp.

Foto: Erik Ask

– Det er i grenseland med tanke på å ha hjemmel for å bruke bompenger på det prosjektet, sa rådgiver Helge Oddvin Sandvik i Statens vegvesen.

Nå har altså regjeringen satt foten ned. Det kommer frem i en stortingsproposisjon om endringene i statsbudsjettet, som kom fredag.

Skulle bompengene fortsatt 1. januar, ville det innsamlede beløpet fil fylkesvei 545 oversteget 15 prosent av totalsummen som er krevd inn.

Dermed blir det uakseptabelt å fortsette å kreve bompenger, mener Samferdselsdepartementet. Konsekvensen blir billigere ferge fra nyttår av.

Begrunnelsen til departementet er å lese i en stortingsproposisjon som kom forrige uke:

«Dersom innkrevjinga blir utvida med to år til og innkrevjinga i fire år av ein samla bompengeperiode på 15 år går til fv 545, blir samanhengen mellom nytte og betaling mindre god. Ut frå samanhengen mellom nytte og betaling meiner departementet at det ikkje er akseptabelt å forlenge bompengeperioden ytterlegare. Samferdselsdepartementet har derfor ikkje tilrådd den føreslåtte forlenginga.»

Nekter å godta kuttet

Tom-Christer Nilsen

SKUFFET: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen i Hordaland er også svært skuffet over vedtaket til Samferdselsdepartementet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Lokalpolitikerne i Hordaland vil ikke godta avslaget fra regjeringen. Både fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) og Liv Kari Eskeland (H) varsler omkamp.

– Vi er uenige i vurderingen til Samferdselsdepartementet. Nå må vi ta en ny runde, sier Nilsen.

Eskeland sier de ikke tar et nei for et nei.

– Det gjør jeg sjelden. Vi kommer til å jobbe videre med dette her, sier hun.

– Men er ikke det en gladsak at det blir billigere for de reisende?

– Det er klart det er hyggeligere med alt som blir billigere. Samtidig så har det en negativ konsekvens ved at vi får et dårligere samferdselstilbud, sier Eskeland.

Selv om 85 prosent av fergepassasjerene kjører på østsiden av Stord-øya, er veien på vestsiden blant annet en viktig omkjøringsvei, mener fylkesordføreren. Derfor vil det være i alles interesse å utbedre den.

– Denne veien er en viktig omkjøringsvei. Mange av dem som kjører på E39 på østsiden vil ha stor nytte av denne veien, sier Nilsen.