Krever at staten betaler nesten hele Bybanen

– Når staten dekker all jernbaneutbygging rundt Oslo, må de også dekke minst 80 prosent av Bybanen i Bergen, krever Miljøpartiet De Grønne. – Uansvarlig valgflesk, mener samferdselsministeren.

Arild Hermstad og Une Aina Bastholm

MER FRA STATEN: Arild Hermstad og Une Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne mener staten må dekke en mye større del når utbyggingen av Bybanen i Bergen skal finansieres.

Foto: Leif Rune Løland

Til sommeren kan den nye bybanestrekningen til Fyllingsdalen bli vedtatt i bystyret i Bergen. Foreløpig er prislappen på 6,2 milliarder kroner, og Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener staten må store deler av regningen.

– Vi vil ha minst 80 prosent. Vi tror ikke vi klarer å få på plass den finansieringen som skal til hvis bilistene må betale altfor stor del, sier Arild Hermstad, partiet sin førstekandidat i Hordaland.

Han mener bilistene skal bidra med den største delen av den lokale innsatsen, men at det er urealistisk å få inn mer penger fra bilistene.

– Vi skal ha nedgang i trafikken, og da trenger vi mer statlig finansiering for å få nok penger på bordet, sier han.

Les: Slik vil fagfolkene at Bybanen til Fyllingsdalen skal bli.

Vil finansiere halvparten

Da den første traseen ble bygget fra sentrum til Nesttun, betalte staten 18 prosent. For videre utbygging har regjeringen sagt at staten skal betale 50 prosent.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det er uansvarlig valgflesk før høstens stortingsvalg å kreve 80 prosent.

– Bergen har tidligere fått under ti prosent statlig finansiering til sine kollektivprosjekt. Dagens regjering har lovet at vi skal ta halvparten. Jeg registrerer at andre partier nå overbyr det, men de har ennå ikke vist hvordan de skal finansiere det. Da tror jeg Bergen er best tjent med å få forutsigbar finansiering som dekker halvparten, framfor uforpliktende finansiering som angivelig ser bedre ut, men som i praksis alltid har vært dårligere.

Hvor viktig er det å utvide Bybanen?

– Vi konstaterer at bergenserne selv mener det er fornuftig å utvide den. Da blir det en diskusjon bergenserne selv må ta. Er det bybane de ønsker, skal vi være med og jobbe for det. Og da har vi sagt at de skal få god valuta for pengene, det er vår forutsetning, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

UANSVARLIG AV MDG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Bergen er best tjent med å få forutsigbar finansiering som dekker halvparten, slik regjeringen har lovet.

Foto: Roald, Berit / NPK

Les: Bergen kan få verdens lengste sykkeltunnel

– Oslo får 100 prosent

– Noen investeringer i kollektivtransporten i Norge er så store at staten bør gå inn for å sikre at de kommer på plass, mener MDG sin nasjonale talsperson, Una Aina Bastholm.

– Det er på tide å ha en prinsipiell avklaring på at staten skal inn på de store prosjektene i storbyene, sier hun.

Hermstad viser til at Intercity-togene til og fra Oslo er 100 prosent betalt av staten.

– Vi har jo sett mye større offentlige investeringer i infrastruktur i Oslo-området som er 100 prosent statlig finansiert. Så dette løftet om 80 prosent statlig finansiering i de store byene er også et forslag om å bruke mer statlige midler til kollektivsatsing utenfor Oslo-regionen, sier han.