Hopp til innhold

Bli med Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

19 minutter fra sentrum til Spelhaugen. Slik vil fagfolkene at Bybanen til Fyllingsdalen skal bli.

Bybanen stopp i ny plan

SE VIDEO: Se hvordan planleggerne i Bergen kommune ser for seg den ti kilometer lange skinnegangen.

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på rundt 10 km. Linjen skal starte i sentrum.

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune presenterer i dag sine forslag til utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen. Dette er noen av forslagene:

 • Bergen kommune overtar jernbanens områder på Mindemyren, mot at jernbanen får mer plass på Nygårdstangen.
 • Det vil komme et nytt, midlertidig bybanestopp i Kaigaten.
 • Det skal bygges et underjordisk stopp ved Haukeland.
 • Kronstadtunnelen skal brukes til sykkel.
 • Kostnadsrammen på prosjektet er på rundt 6,2 milliarder kroner.
 • Det legges til rette for videreføring til Åsane med løsningen i Kaigaten.
 • Kjøretiden fra sentrum til Spelhaugen skal bli på rundt 19 minutter fra sentrum.

Reguleringsplanarbeidet for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen startet i november 2014.

Midlertidig stopp Kaigaten
Foto: Bergen kommune

– God investering

Direktør for plan- og bygningsetaten Mette Svanes, mener 6,2 milliarder for 10 kilometer bane, er en god investering.

– Dette gir en nødvendig kobling mellom Fyllingsdalen, Bergensdalen og sentrum. Det gir en god kobling mellom de to linjene til Bybanen, det gir gode sykkeløsninger og gode koblinger mellom buss og bane. I tillegg gir det muligheter for byutvikling langs hele traseen, sier Svanes til NRK.

Planforslaget legges ut på høring i seks uker fra januar 2017. Plan- og bygningsetaten tror at den nye bybanetraseen kan vedtas i bystyret før sommeren.

– Det er raskt, men vi tror det er forsvarlig fordi vi hat gått grundig til verks med kontakten med de involverte hittil. Vi legger opp til intensivt arbeid utover hele høringsperioden, med folkemøter og så videre. Og vi har lagt opp til å holde politikerne tett orientert underveis, sier Svanen.

Bybanen til Fyllingsdalen

NY LINJE: Den nye bybanelinjen fra sentrum til Fyllingsdalen blir på rundt 10 kilometer, og kjøretiden fra sentrum til Spelhaugen vil være på rundt 20 minutter.

Foto: Sweco/ Bergen kommune

Underjordisk stopp ved Haukeland

Plan- og bygningsetaten foreslår ti stoppesteder mellom sentrum og Spelhaugen:

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Møllendal
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Kanalveien
 • Kristianborg
 • Fyllingsdalen terminal
 • Spelhaugen

Stoppet på Haukeland vil alene koste mellom 350 og 370 millioner kroner. Det skal ligge rundt 30 meter under bakken.

Tunnelen gjennom Løstakken vil bli på 2,9 kilometer, og blir med det Bybanens lengste. Her skal bybanen kjøre i 70 km/t.

Haukeland stopp

UNDER BAKKEN: Stoppet på Haukeland vil alene koste mellom 350 og 370 millioner kroner. Det skal ligge rundt 30 meter under bakken.

Foto: Bergen kommune

Å lage sykkelvei i tunnelen gjennom Løvstakken, vil koste mellom 100 og 150 millioner kroner ekstra. Fyllingsdalen terminal foreslås som en holdeplass med overgang mellom buss og bane.

Boliger i fare ved Møllendal

For strekningen fra Møllendal til Haukeland legges to alternativer ut på høring. Nordre alternativ er teknisk utfordrende, og vil føre til at fem boenheter fordelt på tre bygg står i fare for å bli revet.

Søndre alternativ vil føre til at Parsellhagen må graves opp, og vil kreve tolv boenheter.

Nordre alternativ regnes som det billigste og mest skånsomme alternativet, men det er ikke sikkert at ruten er gjennomførbar på grunn av usikre grunnforhold. Søndre alternativ regnes som det mest gjennomførbare, men er mindre skånsomt mot bebyggelsen.

Tre boliger ved Fjøsangerveien og én bolig på Ørnehaugen står i tillegg i fare for å bli revet i forbindelse med utbyggingen.

Valgte Fyllingsdalen foran Åsane

I 2014 besluttet Byrådet å prioritere å bygge bybane til Fyllingsdalen, før den nye linjen mot Åsane. Det skjedde etter at debatten om hvor bybanen til Åsane skal gå, lenge hadde vært et brennhett tema i Bergen.

Daværende byrådsledere Martin Smith-Sivertsen (H) sa den gang at tidsfaktoren talte sterkt til fordel for å starte traseen mot Fyllingsdalen før Åsane.