Hopp til innhold

Manglar DAB-radio i politibilane

Nesten ingen av tenestebilane i politidistrikt Vest har DAB-radio. Omorganisering og stramme budsjett får skulda.

Politibil

UTAN DAB: Snart er det heilt stilt på radioen i dei fleste tenestebilane i politidistrikt Vest.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Politifolk sit mange timar i bil gjennom arbeidsdagen. Då er det klart at tilgang på radio er viktig.

Det seier regionlensmann i Sogn, Arne Johannessen. Svært få av tenestebilane i regionen hans har DAB-radio. Onsdag føremiddag blei FM-nettet sløkt for NRK i fem fylke, mellom anna Sogn og Fjordane og Hordaland.

Arne Johannessen

SOGNDAL: Regionlensmann i Sogn, Arne Johannessen, håpar at DAB-radio kan vere på plass i politibilane på nyåret.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Ifølgje bilansvarleg i politidistrikt Vest, Tatjana Knappen, manglar om lag 95 prosent av politibilane i distriktet DAB.

– Det er snakk om mellom 100 og 150 køyretøy som treng ei oppgradering, seier ho.

Då Knappen tok over stillinga som bilansvarleg i starten av juni, var dette ei av arbeidsoppgåvene som låg og venta på ho.

– Vi er midt i ei omorganisering med mange arbeidsoppgåver og mange nye i stillingar. Difor har dette kome i annen rekke.

Når vil dette vere på plass?

– Det kan eg ikkje seie noko om.

Stor investering

Kostnaden ved å installere DAB- radio er det regionskontora som må ta.

Lensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, seier det er ei stor investering.

Lensmann i Vågsøy Tormod Hvattum

STRAMT BUDSJETT: Tormod Hvattum trur det vil bli dyrt å installere DAB-radio i bilane i Nordfjord.

Foto: Hildegunn Løken Holtan / Fjordenes Tidende

– Det dreier seg om fleire titusen kroner. Pengar som vi har lyst til å bruke på noko anna.

Også i Sogn vil dette bli ein stor utgiftspost.

– Det er ikkje sett av pengar. Det er fordi budsjettet er så stramt at vi har prioritert det absolutt nødvendigaste, seier Johannessen.

– Ikkje avgjerande

I samband med overgangen til DAB gav politidirektoratet i januar beskjed til distrikta om at dei måtte vurdere behova sine og gjere lokale tilpassingar.

– Dette vart bestemt fordi det er store variasjonar i bilparken til politiet, skriv Bente Klæstad i ein e-post. Ho er kommunikasjonsrådgjevar i Politiets fellestenester.

Ifølgje Klæstad fekk dei ingen tilbakemeldingar på dette.

– DAB-radio er ikkje avgjerande for politiets operative teneste, skriv Klæstad.

Likevel er det er eit ønskje blant dei tilsette å ha radio i bilane.

– No har ein tilgang til informasjon via telefon og andre hjelpemiddel, så det er ikkje kritisk på nokon måte. Men sosialt og arbeidsmessig er det veldig greitt å ha tilgang på radio, seier regionlensmann Johannessen.

DAB digitalradio i bil

UTDATERT: Snart vil alle dei riksdekkande kanalane forsvinne frå FM-nettet.

Foto: NRK

Forventar at det kjem på plass

– Det er klart vi forventar at bilane til politiet blir oppdatert med ny teknologi, seier Ørjan Hjortland som representerer dei tilsette i Politidistrikt Vest, gjennom Politiets Fellesforbund.

Han meiner radioen i politibilane er viktig.

– Det er ein viktig trivselsfaktor, men det er og viktig i forhold til at det går både sikkerheitsmeldingar og vegmeldingar i radioen.

Han skulle gjerne sett at dette allereie var på plass.

– Det skjer veldig mykje i politiet for tida, så eg har forståing for at det har blitt gjort prioriteringar. No forventar vi at dette blir ordna innan rimeleg tid.