Influensasyke innlagt på sykehus åttedoblet siden 2008

Rundt 100.000 får influensa-diagnosen hvert år, og flere legges inn på sykehus som følge av viruset, viser ny rapport.

Helsepersonell får influensavaksine

INFLUENSAVAKSINE: Denne sesongens influensavaksine er tatt av mange.

Foto: Ruth Barsten/NRK

– Influensa belaster helsetjenesten mye hvert år, sier forsker Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet, som har skrevet rapporten (ekstern lenke).

Antallet registrerte innleggelser på sykehus på grunn av influensa har økt fra 579 i sesongen 2008-2009 til 4973 i sesongen 2016-2017. Men det betyr ikke nødvendigvis at folk er mer influensasyk enn før.

– Eldre personer og de yngste barna har høyest risiko for å bli innlagt. Økningen hos de eldre er veldig markant. Vi tror det først og fremst skyldes forbedret diagnostikk, at legene tester oftere og er mer oppmerksom på influensa enn man har vært tidligere. Om den representerer en reell økning, er vi usikre på. Uansett viser undersøkelsen at mange legges inn på sykehus hvert år.

Les også: Fire av fem helseansatte dropper vaksine

Nær to prosent får diagnosen årlig

Rapporten går gjennom tall hentet inn fra to helseregistre, ett fra fastlegetjenesten og ett fra sykehus. Registre fra sykehjem er ikke tatt med. Influensasesongen blir definert mellom uke 40 ett år og uke 20 året etter.

Til tross for den markante økningen i innleggelser er tallet på influensasyke langt mer stabilt. Det viser tall hentet fra fastlegene.

68.919 pasienter ble diagnostisert med influensa i 2008-2009, noe som den gang tilsvarte 1,4 prosent av befolkningen. De seneste tallene, fra 2016-2017-sesongen, viser at 1,8 prosent av befolkningen eller 92.462 ble diagnostisert med influensa av fastlegen sin. Her er det mørketall, og langt flere har sannsynligvis influensa.

Toppsesongen var under pandemien i 2009-2010, da 189.875 pasienter ble diagnostisert med influensa, noe som tilsvarte 3,9 prosent av befolkningen.

Rekord i vaksiner

Denne sesongen er det blitt distribuert flere doser influensavaksiner enn noen gang, og nær en halv million nordmenn er vaksinert.

Siri Helene Hauge.

FORSKER: Siri Helene Hauge er overlege ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Det er vanskelig å si hvilken effekt vaksinene har, da vi ikke vet om de innlagte har tatt vaksinen. Tallene våre er nok påvirkelig av forbedret diagnostikk, men håpet og intensjonen er at jo flere som tar vaksinen, jo færre alvorlig syke vil man se, sier Hauge.

Studien har ikke fokusert på å måle effekten av vaksiner.

Oppgang i dødsfall på sykehus

Det er også flere som dør av influensa på norske sykehus, spesielt eldre personer. 232 mennesker døde som følge av influensa i 2016-2017. Gjennomsnittsalderen for dem som dør av influensa på sykehus, er 81 år.

– Influensa kan være veldig alvorlig for folk med nedsatt immunforsvar, og eldre får ofte komplikasjoner som lungebetennelse etter en influensainfeksjon, sier Hauge.

En global studie viser 645.000 mennesker dør årlig som følge av influensa. I Norge er dette tallet beregnet til totalt 900, men det er vanskelig for forskerne å gi et nøyaktig tall.

Influensakostnadene i Norge er estimert til 2,1 milliarder kroner, inkludert kostnader for sykepenger, medisiner, legebesøk og sykehusinnleggelser, ifølge en tidligere studie fra Universitetet i Oslo.