Hopp til innhold

Her er regnskogen Fylkesmannen frykter kan bli ødelagt

TYSNES (NRK): Fylkesmannen i Hordaland mener Vegvesenets planer for utbyggingen av ferjefri E39 vil føre til at unike naturområder går tapt.

Gul pærelav
Foto: Kirstin Maria Flynn

– Det er ikke så mange som vet at det finnes mange regnskoger her på Tysnes, sier seniorrådgiver Magnus Johan Steinsvåg ved Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling.

Han viser NRK rundt i grønne, våte omgivelser på øya Reksteren i Tysnes kommune.

– Ved første øyekast er dette kanskje ikke så imponerende skog, med alle de gamle trærne. Men her finnes juveler av biologisk mangfold. De forekomstene som finnes her er unike i verdenssammenheng, sier Steinsvåg.

Han forklarer at det finnes sære, kresne lavarter som er avhengig av konstant høy luftfuktighet i naturområdene på øya.

– Det som er typisk for disse skogområdene, er at de ligger slik til, gjerne nordvendt, at de tar vare på fuktigheten hele tiden, sier Steinsvåg.

Frykter motorvei vil ødelegge

Nå frykter Fylkesmannen i Hordaland at utbyggingen av Hordfast vil ødelegge mange regnskoger, sumpskoger og kystmyrer i Tysnes.

Hordfast er en del av det største veiprosjektet i Norge noensinne: Ferjefri E39.

Statens vegvesens forslag til kommunedelplan for Hordfast har nå vært på høring. Fylkesmannen i Hordaland er i sitt høringssvar svært kritisk til planene.

– Dette prosjektet blir trolig det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid, skriver fylkesmann Lars Sponheim i høringssvaret.

Gul pærelav

SJELDEN ART: Gul pærelav er en av de sjeldne artene som finnes i regnskogen på Reksteren.

Foto: Kirstin Maria Flynn

Han skriver videre at Reksteren er i en særstilling. Området har en sjeldent høy konsentrasjon av boreonemoral regnskog, som er en sjelden type regnskog.

I tillegg frykter fylkesmannen for kystmyr og sumpskoger i området. Dette er truede naturtyper.

– Vi er redde for at veien kommer så tett på viktige naturområder at man påvirker luftfuktigheten så mye at artene ikke kan leve her, forklarer Steinsvåg.

kart som viser planlagt kryss ved Gjøvåg rett sør for planlagt bru over Bjørnefjorden

PLANENE: Kartet viser det planlagte krysset ved Gjøvåg, sør for den planlagte broen over Bjørnefjorden. Fylkesmannen mener at dette er et eksempel på at veitraseen mange steder er lagt rett gjennom verdifulle naturområder. De grønne feltene er naturområder, blå prikker viser regnskog.

Foto: Statens vegvesen

Mener Vegvesenet har valgt den verste løsningen

Steinsvåg mener trasévalget Statens vegvesen anbefaler, er det verste alternativet for naturmangfoldet. Det vil føre til en firefelts motorvei gjennom flere naturområder i Tysnes kommune.

– Rundt 40 viktige naturområder blir direkte berørt. Vegvesenet har gjort lite for å unngå å unngå å treffe viktig natur. Vi klarer nesten ikke å se at de har prøvd en gang, sier Steinsvåg.

seniorrådgiver Magnus Johan Steinsvåg ved Miljøvern- og klimaavdelingen til Fylkesmannen i Hordaland

KRITISK: Seniorrådgiver Magnus Johan Steinsvåg hos Fylkesmannen i Hordaland frykter for naturmangfoldet i Tysnes kommune.

Foto: NRK

Vegvesenet svarer at traséforslaget deres bygger på grundige analyser og vurderinger, men ønsker ikke å kommentere kritikken utover det, før de har gjennomgått alle høringssvar.

– Når det skal bygges vei, må man ofte fjerne skog. Vi må vurdere i det enkelte tilfellet hva man skal prioritere. Nå er høringsprosessen akkurat avsluttet i dette tilfellet, og derfor vil jeg ikke kommentere saken utover dette nå, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).