Hopp til innhold

Her vil vegvesenet ha nye E39

Statens Vegvesen har bestemt seg for hvor de mener nye E39 skal gå mellom Stord og Os.

Langenuen, midtre trasé

ANBEFALINGEN: Statens vegvesen går for det midtre alternativet over Langenuen mellom Stord og Tysnes, her sett fra Tysnes.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen går for det midtre alternativet over Langenuen mellom Stord og Tysnes, alternativ B. Men samtidig vurderer de en kryssing lenger sør, alternativ F.

Fra nord starter begge traseene med tunnel under Søre Øyane i Os kommune, krysser Bjørnafjorden, og krysser videre Bårdsundet i Tysnes kommune med bro.

Signe Eikenes i Statens Vegvesen region Vest

LITT RIMELIGERE: Det midtre alternativet over Langenuen er litt rimeligere og litt bedre for miljøet, mener Statens vegvesen og prosjektleder Signe Eikenes.

Foto: Privat

Herfra fortsetter alternativ B med midtre kryssing av Langenuen og går i hovedsak langs eksisterende E39 i Stord kommune. Alternativ F går etter kryssing av Bårdsundet over Uggdalseidet og Økland i Tysnes kommune, og krysser Langenuen i sør.

– Færre miljøkonsekvenser

Fra Jektevik på Stord følger B og F igjen den samme traseen. Statens vegvesen mener det er små forskjeller mellom de to alternativene, men de anbefaler likevel alternativ B fremfor F.

– Den midtre traseen er litt rimeligere og og det er færre konsekvenser for miljøet her. Og da har vi sett på miljøinteresser, blant andre landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø og landbruk, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Signe Eikenes.

Les også: Kan ta syv år å finne ut hvordan de skal bygge bro

Vi har blitt hørt

I Os har politikerne jobbet hardt for å redde skjærgarden i Søre Øyane. Statens vegvesens vurdering om å legge E39 under dette området ble derfor godt mottatt av ordføreren.

Terje Søviknes

GLEDELIG NYHET: Os-ordføreren er glad for at Statens vegvesen anbefaler å legge E39 under Søre Øyane.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– For oss er det en gledelig nyhet at de har valgt skjerme den flotte skjærgarden og friluftsområdene som ligger der. Så går traseen i bro over Bjørnefjorden og det har vært en viktig sak for Os. Det har vært et krav og vi har blitt hørt, sier Terje Søviknes (Frp).

Men det å lage bro over Bjørnefjorden er ingen enkel oppgave. Flere muligheter er skissert, blant annet en flytande sideforankret bro. Men ifølge prosjektlederen er ikke de tekniske løsningene på plass ennå.

– Det er mange ulike teknologiske løsninger som vi vil vurdere fremover. Men det blir en flytende brokonstruksjon, sier Eikenes.

– Er dere sikre på at det er mulig å få dette til?

– Ja, det er vi. Spørsmålet er hvordan vi gjør det.

Forslaget er nå sendt ut på høring og innen 20. januar må alle berørte parter si sin mening før regjeringen til slutt bestemmer endelig trasé.