Hopp til innhold

Forsvarsdepartementet ilagt foretaksstraff på ti millioner

Forsvarsdepartementet vil godta et forelegg på ti millioner i foretaksstraff etter havariet med KNM Helge Ingstad.

Helge Ingstad-havari

FORETAKSSTRAFF: Staten blir ilagt en bot på ti millioner kroner etter at fregatten KNM «Helge Ingstad» sank i 2018.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Staten ved Forsvarsdepartementet blir ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad.

Det er Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter som har ilagt boten, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» fikk store skader etter å ha kollidert med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden, ikke langt unna Bergen.

Natt til 8. november 2018 sank fregatten.

Fregatt kantret utenfor Sture terminal i Øygarden

KANTRET: Fregatten kantret og sank etter kollisjonen med tankskipet Sola TS utenfor Sture terminal.

Foto: Kystverket

Godtar straffen

Foretaksstraff gis normalt sett som en bot, og gis til foretak, selskaper og foreninger som har brutt straffeloven.

Straffen gis for at de «ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade eller lignende ulykke, som lett kunne medføre tap av menneskeliv», etter straffelovens § 356, jf. § 355, jf. § 27.

«[...] Begrunnelsen for dette er at Forsvaret, gjennom klarere retningslinjer og prosedyrer for å hindre den type sammentreff av uheldige omstendigheter på bro som er konstatert i denne saken, kunne ha avverget ulykken», skriver Regjeringen i pressemeldingen.

De understreker samtidig at vedtaket ikke innebærer at departementet har tatt stilling til eventuell strafferettslig skyld hos enkeltpersoner.

Forsvarsdepartementet vil godta forelegget.

NRK har bedt om intervju med Forsvarsdepartementet som henviser til pressemeldingen.

Flere rapporter

I den første rapporten fra Havarikommisjonen slås det fast at KNM «Helge Ingstad» hadde flere muligheter til å unngå kollisjon gjennom sine tekniske og menneskelige ressurser om bord.

Kort tid etter havariet satte også Sjøforsvaret ned ei gruppe som gjennomførte en grundig gjennomgang av alle forholdene som kunne hatt noe å si for ulykka.

I rapporten innrømmet de flere feil, og konkluderte med at det ikke fantes ei enkeltstående årsak til ulykka.

Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

RAPPORT: Overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

Vaktsjef tiltalt

Riksadvokaten konkluderte tidligere med at hovedårsaken til sammenstøtet, var uaktsom navigasjon om bord på fregatten.

I mai ble statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane beordret om å ta ut tiltale mot vaktsjefen som var om bord da ulykken skjedde.

Han ble da tiltalt for overtredelse av militær straffelov, og uaktsom forvoldelse av sjøskade.

Les også: Riksadvokaten: Beordret tiltale mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad»

KNM Helge Ingstad under vann
KNM Helge Ingstad under vann

Tiltalen vakte sterke reaksjoner, og leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren stilte seg kritisk til tiltalen mot vaktsjefen.

– Her er det snakk om en ung person som er satt i en krevende jobb, med et lavt erfaringsnivå, som blir ansvarliggjort for hele situasjonen.