Forsvaret får 10 millioner kroner i bot etter Hågens død

VOSS (NRK): Hågen Skattum (21) døde momentant da 11 kilo sprengstoff eksploderte i hendene hans. – Forsvaret må ta lærdom av ulykken. Den har kostet oss dyrt, sier foreldrene.

Hågen Skattum

DØDE I FORSVARET: – Han var storebror for tre søsken, og som vår eldste sønn var han begynt å bli en voksen og reflektert mann. Han var en veldig god musiker og en veldig god venn. Det er mange som savner ham, sier far Håvard Skattum om sønnen Hågen.

Foto: Privat

Det er fredag 27. oktober 2017. Vossingen Hågen Skattum har vært i Forsvaret som vernepliktig, og gått befalsskolen. Nå er 21-åringen sersjant i Ingeniørbataljonen i militærleiren Skjold i Troms.

– Han var stolt av jobben sin, forteller pappa Håvard.

– Hågen var veldig glad i Forsvaret, sier mamma Kjersti.

På Skjold er det øvelse. Uken har vært lang, med mye arbeid og lite søvn. Sammen med en annen sersjant, som er sprengingsleder, skal Hågen nå vise de vernepliktige hvordan mineryddingssystemet fungerer.

Klokken nærmer seg fem om ettermiddagen. De har ikke med seg lykter, og det haster å få utført demonstrasjonen før det blir for mørkt.

De får sprengladningene og detonasjonslunten på plass i mineryddingssystemet. Nå skal de montere raketten som skal trekke ut lunten slik at det eksploderer.

Men de finner ikke tenneren som skal få raketten til å gå av.

Da fattes det en beslutning som bare er en av flere utløsende årsaker til at Kjersti Gulbrandsen Skattum (51) og Håvard Skattum (50) få minutter senere mister sin eldste sønn, og tre søsken storebroren.

Det viser den nå offentliggjorte rapporten fra Forsvarets undersøkelseskommisjon etter dødsulykken på Skjold i 2017.

kjersti gulbrandsen skattum og bjørn skattum

– MÅ HINDRE NYE ULYKKER: – Forsvaret må virkelig dykke dypt ned i dette, og se hva de kan gjøre for å hindre at ulykker som dette skal skje i fredstid under øvelser i Norge, sier Håvard Skattum. – Jeg tror vår personlige sorgprosess blir enklere når noen tar ansvaret, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Døde momentant

Bataljonsledelsen og kompaniledelsen er bortreist, og troppen er så godt som overlatt til seg selv denne uken. I tillegg har troppssjefen måttet forlate leiren. Sersjanten som nå var sammen med Hågen, hadde derfor også fått ansvaret som øvingsleder.

Han hadde blitt lært til at mineryddingssystemet også kunne detoneres på andre måter. Men dette var bare en uformalisert praksis i bataljonen.

Sersjanten visste heller ikke at han egentlig ikke hadde godkjent sprengingssertifikat for en slik operasjon.

Han bestemmer at de skal flytte mineryddingssystemet til et annet sted på skytebanen, og detonere det der.

Klokken nærmer seg 17.15 når systemet er på plass på den nye lokasjonen. Hågen begynner å trekke lunten og ladningene ut av forpakningene.

Hågen Skattum

– TRIVDES: Hågen var stolt av jobben sin, og glad i Forsvaret, forteller foreldrene.

Foto: Privat

Han får hjelp av to soldater, men det er han som står tettest på. Det han ikke vet, er at tenneren til lunten ikke har blitt demontert før de flyttet systemet.

Mineryddingssystemet er armert. Når Hågen trekker ut lunten og ladningene, aktiveres tenneren. 11 kilo sprengstoff går av.

De to soldatene blir slått i bakken av lufttrykket, men kommer uskadde fra den kraftige eksplosjonen. Hågen Skattum dør momentant.

– Det er jo alle foreldres mareritt å få vite at sønnen er død. Det var et veldig sjokk. At vi skulle miste Hågen under en øvelse i fredstid ... Det er faktisk vanskelig å ta innover seg den dag i dag, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum.

NRK møter henne og ektemannen på Voss. De har bestemt seg for å fortelle om Hågen når påtalemyndigheten nå konkluderer i saken.

Minnestund

MINNESTUND I LEIREN: Hågen ble minnet av kollegaene på Skjold.

Foto: Marita Andersen / NRK

Får 10 millioner i bot

I et nylig utskrevet forelegg fastslår Statsadvokatene i Troms og Finnmark at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven i forbindelse med 21-åringens død.

Og det må de betale dyrt for, dersom de ikke velger å heller prøve saken for retten: Staten ved Forsvarsdepartementet ilegges en bot på hele 10 millioner kroner.

Politiet er tydelige på at det er systemet som har sviktet.

De fastslår at uklare retningslinjer og manglende oppfølging og kontroll gjorde at den uformelle praksisen for den alternative sprengingsmetoden hadde fått utvikle seg, «til tross for at en slik modifisering av systemet i utgangspunktet ikke var tillatt».

Hågen og den andre sersjanten var slitne etter en hard uke, det var mørkt, de hadde tidspress og arbeidsfordelingen var uklar, påpeker politiet. I tillegg hadde demonstrasjonen av mineryddingssystemet blitt forsinket av en øvelse.

«Aktiviteten skulle vært innstilt av mer erfarent personell», fastslår politiet.

– Forelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikke enkeltpersoner, og at ulykken kunne vært unngått hvis Forsvaret hadde gjort ting annerledes. Det stiller vi oss bak, sier Håvard Skattum, som selv jobber som politioverbetjent på Voss.

Sersjant Hågen Skattum som døde i en sprengningsulykke på skytefelt på Skjold i Troms, blir fredag begravet fra Vangskyrkja på Voss.

OVERFYLT KIRKE: – Hågen var morsom, utadvendt og engasjert, og alle var begeistret for ham, sa venninnen Sara Borch Atterås i forbindelse med begravelsen i Vangskyrkja 3. november 2017.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Elleve råd om sikkerhet

Beløpet er, såvidt NRK kjenner til, det høyeste i et forelegg til Forsvaret noen gang. Det tilsvarer summen de måtte ut med etter at Christina Rødstøl (19) døde i en ulykke på Rena i 2009.

Forsvarets undersøkelseskommisjon kommer med hele elleve sikkerhetstilrådinger i sin rapport. Den var ferdig i september, men gjøres kjent først nå.

Kommisjonen mener manglende ledelse til stede i leiren, lite søvn, dårlig lys, tidspress, uklar arbeidsdeling og redusert oppmerksomhet medvirket til ulykken.

Men de peker også på flere bakenforliggende årsaker, ikke minst at rakett-tenneren var borte. Mineryddingssystemet kom uforseglet til Ingeniørbataljonen et halvt år før ulykken, fremgår det av rapporten.

Den uformelle praksisen med det alternative avfyringssystemet, og at stor turnover i bataljonen lenge hadde gitt risiko for dårlig kunnskapsoverføring, pekes også som faktorer som gjorde at ulykken kunne skje.

Einar Drægebø

BISTANDSADVOKAT: Einar Drægebø har bistått foreldrene etter tapet av Hågen. – Undersøkelseskommisjonen og politiet har tydeliggjort at dette var en svært alvorlig hendelse, og at det var en rekke svikt i de sikkerhetsbarrierene som skulle vært etablert, sier han.

Foto: Kaja Hauge / NRK

– Forsvaret må endre ting

Hågens foreldre håper Forsvaret vil være tydelige på at de tar ansvar for sønnens død, og at de ønsker å lære av ulykken. Ved å stå frem i media og skape oppmerksomhet om saken, håper de å bidra til at ikke flere mister barna sine i slike ulykker.

– Vi har lyst til å vise at dette går utover en familie, og at Forsvaret må endre ting, sånn at dette ikke skjer med noen andre. Det er viktig for oss, sier far Håvard.

Tirsdag formiddag sier sjefen for Hæren, Odin Johannessen, at de tar ansvar for ulykken og ønsker å lære av den.

Foreldrene sier de har blitt godt ivaretatt av Forsvaret etter dødsfallet. De har hatt en egen pårørendekontakt, og blitt informert om politiets og undersøkelseskommisjonens funn underveis. Dessuten har de flere ganger besøkt leiren i Troms.

Første gang de dro nordover, var det for å hente sønnen hjem. 21-åringen ble gravlagt fra en overfylt Vangskyrkja på Voss 3. november 2017.

Hågen Skattum

MUSIKER: Hågen var svært aktiv i musikkmiljøet på Voss. Etter hans død fikk foreldrene samlet inn penger til flere musikkinstitusjoner i kommunen.

Foto: Privat

– Det er mange som savner ham

På det som ville vært sønnens 22-årsdag delte foreldrene ut 120.000 kroner som var innsamlet til minne om Hågen, til musikkmiljøet på Voss, der sønnen var aktiv.

– Han var en storebror for tre søsken, og som vår eldste sønn var han begynt å bli en voksen og reflektert mann. Han var en veldig god musiker og en veldig god venn. Det er mange som savner ham, sier faren.

Han forteller at familien har valgt å være åpne om sorgen og savnet etter Hågen. Moren sier de vil bære med seg sorgen hele livet, men at de tydelige konklusjonene fra undersøkelseskommisjonen og politiet hjelper i prosessen.

Nå håper hun Forsvaret vil være tydelige på at ansvaret for dødsfallet ligger hos dem.

– Jeg tror vår personlige sorgprosess vil bli enklere når noen tar det ansvaret. Vi ønsker at Forsvaret skal ta lærdom av denne ulykken. Den har kostet oss dyrt, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum.