Forsvaret straffes etter dødsulykke: – Ulykken preger oss

OSLO (NRK): – Ulykken er Forsvarets ansvar, sier sjef Hæren etter at Hågen Skattum (21) døde momentant i sprengningsulykke.

Generalinspektør Odin Johannessen i Hæren kommenterer dødsulykke

TRE PUNKTER: Sjef Hæren, Odin Johannessen, la frem tre punkter Forsvaret ønsker å forbedre etter ulykken der Hågen Skattum fra Voss mistet livet.

Foto: NRK

Fredag 27. oktober 2017 døde Hågen Skattum fra Voss da elleve kilo sprengstoff eksploderte i hendene hans. 21-åringen var sersjant i Ingeniørbataljonen i militærleiren Skjold i Troms.

Ulykken skjedde da Skattum og en annen sersjant skulle vise vernepliktige hvordan mineryddingssystemet fungerer.

Nylig konkluderte Statsadvokatene i Troms og Finnmark med at Forsvaret brøt både arbeidsmiljøloven og den militære straffeloven i forbindelse med 21-åringens død.

Politiet er tydelige på at det var systemet som sviktet, ikke Skattum.

– Denne ulykken har preget oss. Det viktigste vi kan gjøre er å ta lærdom av det som har skjedd. Og at vi gjør det vi kan for at slike ting ikke skjer igjen, sier sjef Hæren, Odin Johannessen, til NRK.

Hågen Skattum

DØDE I FORSVARET: – Han var storebror for tre søsken, og som vår eldste sønn var han begynt å bli en voksen og reflektert mann. Han var en veldig god musiker og en veldig god venn. Det er mange som savner ham, sier far Håvard Skattum om sønnen Hågen.

Foto: Privat

Elleve sikkerhetsråd

I sin rapport peker politiet blant annet på:

  • Uklare retningslinjer og manglende oppfølging og kontroll gjorde at den uformelle praksisen for den alternative sprengingsmetoden hadde fått utvikle seg.
  • De to sersjantene var slitne etter en hard uke, det var mørkt, de hadde tidspress og arbeidsfordelingen var uklar. I tillegg hadde demonstrasjonen av mineryddingssystemet blitt forsinket av en øvelse.
  • Men de peker også på flere bakenforliggende årsaker, ikke minst at rakett-tenneren var borte. Mineryddingssystemet var ikke forseglet da Ingeniørbataljonen fikk systemet et halvt år før ulykken.

  • Den uformelle praksisen med det alternative avfyringssystemet, og at stor turnover i bataljonen lenge ga økt risiko for dårlig kunnskapsoverføring.

«Aktiviteten skulle vært innstilt av mer erfarent personell», fastslår politiet.

– Forelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikke enkeltpersoner, og at ulykken kunne vært unngått hvis Forsvaret hadde gjort ting annerledes. Det stiller vi oss bak, sa faren Håvard Skattum til NRK mandag.

kjersti gulbrandsen skattum og bjørn skattum

– MÅ HINDRE NYE ULYKKER: – Forsvaret må virkelig dykke dypt ned i dette, og se hva de kan gjøre for å hindre at ulykker som dette skal skje i fredstid under øvelser i Norge, sier Håvard Skattum. – Jeg tror vår personlige sorgprosess blir enklere når noen tar ansvaret, sier Kjersti Gulbrandsen Skattum.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Uvisst om boten godtas

Beløpet er, så vidt NRK kjenner til, det høyeste i et forelegg til Forsvaret noen gang. Det tilsvarer summen de måtte ut med etter at Christina Rødstøl (19) døde i en ulykke på Rena i 2009.

Johannessen viser til Forsvarsdepartementet for svar om man godtar boten på ti millioner, men han påpeker at ulykken er Forsvarets ansvar.

Forsvarsdepartementet opplyser i en e-post at de ennå ikke har mottatt saksdokumentene fra Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

«Forsvarsdepartementet vil da på vanlig måte foreta en grundig gjennomgang og vurdering før det besluttes om forelegget bør vedtas eller ikke.»

Minnestund

MINNESTUND I LEIREN: Hågen ble minnet av kollegaene på Skjold.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi må jobbe med sikkerhetskulturen

Det er særlig tre ting Forsvaret skal lære av ulykken.

  • Forsvaret skal jobbe med sikkerhetskulturen. Å foreta grundige og pågående vurderinger i øvings- og treningsvirksomheten, og sikre at Forsvaret ikke utsetter soldatene for større risiko enn det som faktisk trengs.
  • Det er lov å si stopp. Er du i tvil, er du ikke i tvil. Det gjelder alle Forsvarets ledere i patruljen til generalinspektøren på toppen.
  • Å føre bedre kontroll på utstyr Forsvaret mottar.

– Utstyr vi skal bruke, skal være i orden før vi begynner å bruke det, sier Johannessen.

Forsvaret har også tidligere fått millionbøter der manglende oppfølging, opplæring og kontroll er medvirkende faktorer. Har Forsvaret et problem der ungt befal blir satt til å utføre oppgaver uten den nødvendige opplæringen og erfaringen?

Jeg vil ikke si at Forsvaret har et problem. Når vi ser all aktivitet vi driver med under ett og over tid, så er ikke vi veldig ulykkesbelastet. Ungt befal løser daglig utrolig mange oppgaver på en meget god måte.

– Men som leder hviler det et ansvar på våre skuldre. Det betyr at vi skal være pådrivere for en bedre sikkerhetskultur, sier Johannessen.