Hopp til innhold

Flaggene heises i Hordaland

577 millioner kroner vil være med på å gjøre togturen til Oslo en time kortere. Og i Os får de ny vei det markerer de ved å flagge.

Tog
Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

- Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP) er en historisk satsing på jernbane, det mener Hilde Magnussen Lydvo, som er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Hordaland.

Og det er ikke bare jernbanen som får penger i planen, også veiene i Hordaland får sitt.

Les også: Dette får Hordaland

Kortere reisetid

Det blir oppstartsfinansiering av Ringeriksbanen og doble spor gjennom Ulriken i Nasjonal Transportplan som ble lagt frem fredag.

- Ringeriksbanen er inne med 577 millioner kroner i oppstartsmidler i andre plandel, det vil si at det trolig blir oppstart i 2014. Det betyr mye for oss når det kommer, da kortes jo reisetiden med en time, sier hun.

Dobelt spor gjennom Ulriken er med alt i første plandel og blir ferdigstilt i løpet av andre del. Den er fullfinansiert, det samme er området ved Arna.

- Der vil arbeidet starte opp nå, og være ferdig innen 2019, sier hun.

Med flere utbedringer mellom Bergen og Voss vil det kunne korte ned reisetiden mer enn en time.

Flaggheising i Os

Leder for samferdselsutvalget i Hordaland, Gustav Bahus (Frp), ordfører i Os, Terje Søviknes (Frp) og kommunaldirektør for samfunnsutvikling i Os kommune, Karl Ole Midtbø er klare for å heise flagget.

Foto: Kjetil Vasby Bruarøy/midtsiden.no

Flaggene heises i Os

I Os er det også jubel for at ny E39 Os-Bergen en realitet. I planen ligger den inne med 1 640 mill kr til parsellen Svegatjørn-Rådal i perioden 2010-19. Totalt er prosjektet regnet til å koste 3 800 mill kr.

- Dette er nok til at prosjektet blir en realitet, trolig med fysisk oppstart i 2010 og ferdigstilling i 2013/14, sier Os-ordfører Terje Søviknes (FrP).

Han mener at fredag 13.mars blir en merkedag for Os kommune.

- Etter å ha jobbet med dette prosjektet kontinuerlig siden jeg ble ordfører for 10 år siden, er det utrolig tilfredsstillende å se at veien nå blir en realitet. Nå heiser vi flaggene på rådhuset, og går på for fullt med bygging av ny firefelts motorvei mellom Os og Bergen, sier han.

Forslag til ny bru mellom Sotra og Bergen

Forslag til ny bru mellom Sotra og Bergen.

Foto: Illustrasjon frå Statens vegvesen

Sotrasambandet

400 millioner kroner er satt av til Sotrasambandet. Planen tar ikke stilling til om det bør bygges bru eller tunnel.

- Så også i Fjell kommune er flagget heist i dag, sier ordfører i kommunen Lars Lie. På rådhuset skal det feires.

- Dette er over all forventning, vi regnet med positiv omtale, men at det skulle bli 400 millioner det er bare flott. Nå tenker jeg at vi må være klare til å begynne å bygge om tre år, sier han.

Ordføreren har ikke lest planen nøye, men slik han leser det så finner han ikke ut om det legges føringer for bru eller tunnel.

- Slik jeg leser dette så ser det ikke ut som de legger noen føringer. Så da er det vel opp til Bergen og Fjell å bestemme dette. Men det stresser meg ikke i dag, sier han.

Les også: Brukerne vil ha tunnel

Ny bru mellom Sotra og Bergen