Hopp til innhold

Solberg om Bergen Engines-saken: – En klar sikkerhetsrisiko

Én etter én innrømmer medlemmer i regjeringen feil da norske myndigheter oppdaget at russere ville kjøpe en norsk motorfabrikk. Statsministeren innrømmer flere uheldige vurderinger.

Høring i Stortinget om salg av Bergen Engines

LÆRINGSPUNKT: Statsminister Erna Solberg sa at regjeringen ser på flere læringspunkt etter Bergen Engines-saken.

Foto: Berit Roald / NTB

Hva skjedde da et russisk selskap forsøkte å kjøpe en motorfabrikk ved fjorden helt nord i Bergen?

I ukevis har fabrikken skapt overskrifter i norske medier. Bergen Engines produserer motorer til blant annet norske og amerikanske militærfartøy.

Planen var at nåværende eier, det britiske selskapet Rolls-Royce, skulle selge fabrikken på Hordvikneset i Bergen til et russisk-kontrollert selskap.

Men så eksploderte saken i media.

Putin-koblinger

Debatten om salget startet 4. februar, da BT avslørte at to av eierne av det russiske selskapet TMH, skal være i Vladimir Putin sin innerste krets.

23. mars stoppet regjeringen salget. Dette ble gjort med sikkerhetsloven i hånd, for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

I dag er saken tema i en åpen høring i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Et viktig spørsmål er hva som sviktet i kommunikasjonen mellom de ulike departementene. Hva gjorde at det tok så lang tid før saken ble drøftet på departementsnivå?

FØLG HØRINGEN DIREKTE: Følg høringen om Bergen Engines-saken i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

Fire ministere inn på teppet

Statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, næringsminister Iselin Nybø, justisminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er alle kalt inn til høringen.

Først ut var Mæland, som understrekte at regjeringen må lære av denne saken.

– Vi må ha tydeligere kontaktpunkt hos myndighetene når vi mottar informasjon. Vi må se på terskelen for varsling i lovverket, og vi må forbedre rutinene våre også knyttet til kommunikasjon.

Regjeringen ble informert om det mulige salget av motorfabrikken av Rolls-Royce i et brev 15. desember i fjor.

– Vurderingen som ble gjort 16. desember var ikke god nok, sa Mæland om da regjeringen først fikk informasjon om salget.

Henter 50 personer fra asylleiren Moria

GLIPPET: Nummer to til å innrømme feil var næringsminister Iselin Nybø (V). Hun måtte svare for uttalelser i media som hun kaller en glipp.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For brevet ble så sendt videre til flere sikkerhetstjenester for informasjon.

– PST fulgte ikke dette opp, og vi ga dem et oppdrag 13. januar, sa Mæland, og tok kritikk for at saken ikke ble jobbet med fra 15. desember til 13. januar.

– Det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere enn i midten av januar.

Mæland la samtidig til at det er vanskelig å se at saken kunne blitt løst tidligere, gitt behovet for grundig innhenting av informasjon og vurderinger.

Næringsministeren: – En glipp

Den neste ministeren til å innrømme feil var næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun fortalte at hun først hørte om Bergen Engines-saken 11. januar. Da ble en ansatt i næringsdepartementet kontaktet av en «ekstern aktør» om saken.

– Det ble avtalt et møte med denne aktøren kort tid etter, og det ble satt i gang oppfølging av saken etter det, sier Nybø.

Nybø vil ikke avsløre hvem den eksterne aktøren er, men sier det ble avgjørende for at de ble oppmerksomme på saken da.

Under høringen innrømmet Nybø også at en av deres første uttalelser i Bergen Engines-saken var en glipp.

Statssekretær Lars Anders Lunde i næringsdepartementet sa tidlig til BT at de ser på salget «som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

Senere ble salget likevel stanset av regjeringen.

– Det falt uheldig ut. Det var en begrenset gruppe personer som var kjent med saken, og en glipp at svaret ikke ble kvalitetssikret av meg eller andre, sier Nybø under høringen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at regjeringen vurderer å sende en norsk fregatt til Midtøsten.

FORSVARSMINISTER: Frank Bakke-Jensen.

Foto: Jil Yngland / Jil Yngland

– Skal ikke drive saksbehandling på telefon

– Statsministeren må svare på om hun faktisk har kontroll, sa saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK i forkant av høringen.

Hun ville vite mer om den omtalte Messenger-meldingen en fagdirektør i UD hadde sendt til en av direktørene i Rolls-Royce i slutten av januar.

BT/E24 har tidligere omtalt den private meldingsutvekslingen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) måtte svare på hvem i Forsvarsdepartementet fagdirektøren hadde vært i kontakt med før hun skrev til direktøren i Rolls-Royce at Norge ikke ville stå i veien for et salg.

– Mener du at den beskjeden var feil på det tidspunktet? spurte Enger Mehl.

– Jeg mener for det første at vi skal ikke drive saksbehandling på telefon på så viktige spørsmål, og så mener jeg at bakgrunnen for spørsmålet var i forhold til vedlikeholdsbehovet, altså forsvarets behovet. Og akkurat på det er det ikke feil. Der viser vurderingen at der ikke fantes tilstrekkelig grunnlag for å stoppe salget på grunn av vedlikehold av forsvarets fartøy.

Høring i Stortinget om salg av Bergen Engines, Monica Mæland tar på seg munnbind

INNRØMMET: Førstemann til å innrømme feilvurderinger var justisminister Monica Mæland.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utenriksministeren gjentok selvkritikk

Komitemedlem Jette Christensen (Ap) stilte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til veggs om Messenger-kontakten mellom UD-direktøren og Rolls-Royce sin direktør for global eksportkontroll.

«Jeg var i kontakt med Forsvarsdepartementet, og tilbakemeldingen er at Norge ikke vil foreta seg noe vedrørende det foreslåtte salget av Bergen Engines», skrev fagdirektøren.

Christensen ville vite hvordan en medarbeider i UD kan ha denne type dialog på en plattform som Facebook Messenger, og hvorvidt fagdirektøren faktisk hadde forhørt seg med Forsvarsdepartementet.

– Uttalelsen var basert på en telefonisk kommunikasjon med FD, der vi fikk tilbakemelding om den foreløpige vurderingen FD hadde gjort. Så ble dette formidlet videre uten å ta forbehold om at det var en foreløpig tilbakemelding. Jeg mener noe av dette kunne ha vært avhjulpet om kommunikasjonen var skriftlig, ikke muntlig, svarte Eriksen.

Hun gjentok flere ganger at regjeringen tar selvkritikk i saken.

– Jeg mener den kommunikasjonen som foregikk på Messenger var uheldig, fordi den er egnet til å skape inntrykk av at saken var ferdig behandlet, noe den ikke var. Det har vi tatt selvkritikk på.

Bergen Engines

BERGEN ENGINES: En av Bergens største arbeidsplasser.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Har blitt drevet fra skanse til skanse

Statsminister Erna Solberg slo fast at forsøket på oppkjøp av Bergen Engins fra russiskeide THM International representerte en klar sikkerhetsrisiko.

– Et oppkjøp ville gitt TMH tilgang til motorer og teknologi som ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter. Det ville vært i strid med norske og alliertes sikkerhetsmessige interesser, sa Solberg under høringen.

Hun fortalte at hun først fikk kjennskap til det mulige oppkjøpet gjennom Bergens Tidende 4. februar.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener regjeringen har blitt drevet fra skanse til skanse, og reagerer på at statsrådene slår fast at de har håndtert saken på riktig måte.

Emilie Enger Mehl spurte om regjeringen hadde kontroll på situasjonen da en ekstern aktør kontaktet næringsdepartementet om det mulige oppkjøpet 11. januar.

– Ja, regjeringen hadde kontroll, men burde ha reagert på et tidligere tidspunkt. Det har Justisdepartementet sagt, sa Solberg.

Statsministeren uttalte at saken har gitt regjeringen flere læringspunkter. Solberg åpner for at regjeringen må se nærmere på loven for mulige endringer.

– Sikkerhetsloven er en ny og moderne lov. Likevel må vi løpende vurdere om loven bør forbedres, sa Solberg.

E-tjenesten: – Oppkjøp ville styrket Russlands militære modernisering

Etterretningstjenesten mottok melding om mulig salg av Bergen Engines 16. desember i fjor. 14. januar fikk de i oppdrag å vurdere salget av Forsvarsdepartementet.

– Da foretok vi en rask foreløpig vurdering, og distribuerte en kortrapport 18. januar til Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og gjenpart til EOS-tjenestene, sa sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes.

En utvidet vurdering ble sendt ut 12. februar.

4. mars mottok E-tjenesten et nytt oppdrag fra Forsvarsdepartementet. De utarbeidet da en utvidet gradert rapport 11. mars, samt en ugradert rapport dagen etter.

– Vår hovedvurdering er at oppkjøp ville bidra til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt, sa Stensønes.

Han påpekte at norsk industri og forskningsinstitusjoner er mål for norsk spionasje, og at bruk av privat aktører gjør det krevende å oppdage.

Sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes

E-TJENESTEN VURDERTE SALGET: Sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sa hovedvurderingen deres er at et oppkjøp ville bidra til å styrke Russlands evne til militær modernisering på lengre sikt

Foto: Terje Pedersen / NTB

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NMS) har også sett på saken, og så langt er det ikke funnet grunnlag på at sikkerhetsklarert informasjon er delt med Bergen Engines.

NSM åpnet tilsyn med flere statlige og private aktører 5. mars. Tilsynet vil bli avsluttet i mai.

Sveitsisk selskap vil kjøpe Bergen Engines

Søndag ble det kjent at det sveitsiske selskapet Business Creation Investments AG vil kjøpe Bergen Engines. Konsernsjef i Business Creation, Gerry van der Sluys, har sendt brev til næringsminister Iselin Nybø om interessen.

Selskapet la inn bud på fabrikken i fjor, men ble da slått av russiskeide TMH.