Ett år siden parken stengte: – Folk vet ikke lenger hvor de får tak i narkotika

Det er ett år siden en av Nord-Europas største åpne russcener ble gjerdet inn. Her feller de involverte sin foreløpige dom over prosjektet.

Anbjørg Eilertsen

«MOR» I PARKEN: Anbjørg Eilertsen har blitt kjent som «Mor» for de narkomane i Nygårdsparken. Nå er parken stengt, og rusmiljøet flyttet. – Noen har begynt å kalle meg «Asfaltengelen» i stedet, forteller Eilertsen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nygårdsparken har siden slutten av 60-tallet vært kjent som et fristed for kjøp, salg og bruk av narkotika i Bergen. Voldsepisoder og overdoser preget det som de siste årene ble karakterisert som et stadig hardere miljø. Den åpne russcenen skapte også utrygghet for naboene og grobunn for vinningskriminalitet i nærområdet.

25. august 2014 stengte Bergen kommune parken. Politiet opprettet en innsatsgruppe for å hindre oppblomstring av nye åpne russcener.

Kommunen og Helse Bergen opprettet mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre), og økte kapasiteten i legemiddelassistert rehabilitering (Lar). De lyktes imidlertid ikke i å få Helse- og omsorgsdepartementet til å betale for en ekstraordinær økning i tallet på behandlingsplasser i tiden etter parkstengingen.

I dag er det ett år siden parken stengte. NRK har bedt etatene med ansvar for stengingen og oppfølgingen, naboer og personer med kjennskap til rusmiljøet, gjøre opp status.

Byråden: – Stengingen en viktig seier i seg selv

Silje Hjemdal

BYRÅD: Da Silje Hjemdal (Frp) tok over som ansvarlig byråd i juni i år, ble hun den tredje byråden med ansvar for parkstengingen.

Foto: NRK

– Det beste er jo selvsagt at vi har blitt kvitt en av Nord-Europas største åpne russcener. Det er en viktig seier i seg selv. Det å ha store gode åpne byrom er viktig for Bergen, og nå ruster vi parken opp og gjør den tilgjengelig for folk flest. Naboene til parken har også fått en helt ny og tryggere hverdag, sier Silje Hjemdal, byråd for sosial, bolig og områdesatsing (Frp).

– Noen utfordringer blir det jo, for ruspolitikk er jo veldig komplekst, og det er markedskreftene som styrer aktiviteten. Erfaringene har vist at vi både må bekjempe kriminalitet og gi de rusavhengige gode tilbud. Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere om at de er glade for at de slipper å trekke inn mot sentrum, og det er viktig med desentraliserte tilbud, sier Hjemdal.

Bergen kommune har opprettet MO-sentre på Wergeland og Nesttun, i tillegg til Strax-huset på Damsgård.

– Det er nå gått ett år, og vi er kommet langt i arbeidet med iverksetting av rusplanen. Men dette er et kontinuerlig arbeid som ikke har noen sluttdato. En av bestillingene nå er å prøve å få på plass flere MO-sentre. Jeg mener det var mange gode behandlings- og rehabiliteringstilbud for rusavhengige når parken stengte. Men det er viktig å videreutvikle differensierte tilbud, særlig botilbud og oppfølgingstjenester. Dette er en utfordring vi må ta på alvor og prioritere.

Politiet: – Vår innsats har fungert

Olav Valland

POLITISTASJONSSJEF: Olav Valland.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi ser at vår innsats har fungert etter forventningene og forutsetningene. Antall skadeverks- og voldssaker i området rundt Nygårdsparken gått kraftig ned, og antallet totalt i Bergen sentrum har gått tilbake med 20–25 prosent. Totalt sett har også antall narkotikasaker gått ned, sier politistasjonssjef i Bergen sentrum, Olav Valland.

I månedene før stengingen gikk politiet til storaksjon mot rusmiljøet, og pågrep nærmere 200 personer. Blant dem var flere utenlandske selgere, som har blitt sendt ut av landet.

– Noen snakker om suksess, men det er et ord jeg ikke ønsker å bruke om dette. Vi skulle avvikle krimarenaen som Nygårdsparken var, og bidra til å redusere omfanget av og etablering av andre åpne russcener. Vi har til en viss grad lykkes med det. Selv om en ser flere rusavhengige i bybildet nå enn før, og det har vært en oppblomstring i Vågsbunnen og ved Strax-huset på Damsgård, er omfanget atskillig mindre enn før, sier Valland.

Vågsbunnen ble etter stengingen et nytt samlingssted for rusmisbrukere. Politiet har svart med å dele ut høye bøter og bortvise personer.

LES MER: Stor aksjon mot bortvisning av narkomane

– Det er bøteleggingen og bortvisningene som har fått mest fokus, delvis også negativt. VI har gjort et par feilvurderinger, og det har vi beklaget. Men det vi har brukt aller mest ressurser på, er tilstedeværelse og samtaler med personer i miljøet, sier Valland.

Helse Bergen: – Vi har oppnådd mye

Christian Ohldieck

REKRUTTERER TIL LAR: Christian Ohldieck, nestleder for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Primærmålsettingen er i stor grad nådd, ved at Nygårdsparken er stengt, og det ikke har dukket opp tilsvarende åpne russcener. Det har vært en viss økning i ansamlingen i Vågsbunnen, men det er ikke i nærheten av slik det var i Nygårdsparken, med vold, omfattende kriminalitet, utrygghet og på mange måter uverdighet, sier Christian Ohldieck, nestleder for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

– Når det er sagt, så er det fortsatt veldig mye som er ugjort for å hjelpe disse menneskene. Vi har nesten 6.000 behandlingskontakter med pasienter hver måned ved helse- og sosialfaglig personell i våre Lar-poliklinikker, i tillegg til kontakt med kommunale oppfølgingsinstanser og MO-sentrene. Men vi fortsetter å bygge ut, for å rehabilitere pasientene og gi dem et meningsfullt liv. Vi ønsker å inkludere flest mulig heroinavhengige i Lar, som øker livskvaliteten og er livsforlengende, og samtidig bidrar til å redusere det illegale heroinmarkedet, og dermed minker rekrutteringen til heroinavhengighet.

LES OGSÅ: Ikkje lenger ei open russcene

– Utekontaktens kartlegging fra juni viser tegn til at heroinbruken har gått ned, og vi håper og tror at vår strategi har noe med det å gjøre. Dette er en mangeårig innsats, og mye er ugjort, selv om vi har oppnådd mye dette året. Nygårdsparken er stengt, det har ikke dukket opp en tilsvarende russcene, det er økende antall brukere på MO-sentrene og i Lar, og sannsynligvis nedgang i heroin.

«Mor i parken»: – Vanskeligere å få tak i stoff

Politi i Nygårdsparken

UTRYKNING: Politiet patruljerte Nygårdsparken flere ganger daglig. Nå konsentrerer de innsatsen mot Vågsbunnen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg er helt enig i at parken måtte stenges, men jeg mener hjelpeapparatet sviktet. Det mangler behandlingsplasser, ettervern og boliger for dem som har vært i behandling, sier Anbjørg Eilertsen, kjent som «Mor» for de rusavhengige i Bergen.

– En av de gode tingene som har skjedd, er at man ikke finner et torg for narkotikahandel. Svært mye av omsetningen er flyttet innendørs for å unngå politi, og det er mindre heroin i omløp. Dermed vet ikke lenger personer som for eksempel kommer ut fra behandling og fengsel hvor de skal få tak i stoff spontant.

Hun mener det offentlige satser for mye på metadon- og Subutex-utdeling gjennom Lar, i stedet for å tilby bedre ettervern.

– Jeg tror det har blitt færre heroinavhengige og flere subutexavhengige. Det er ikke bare positivt, for det er mye lettere å gå av heroin enn metadon og Subutex. Men Lar-medisiner begrenser jo risikoen for overdose, sier Eilertsen.

LES OGSÅ: Nær tusen personer i Bergen går på Lar

– En del rusmiddelavhengige har fortalt at politiets forfølgelse har motivert dem til å søke seg i behandling, og noen av dem som har gått inn i Lar, særlig de litt eldre, ser ut til å ha fått bedre helse.

Utekontakten: – Vi er ikke i mål

Renate Trellevik, Jannice Myrmel-Isaksen

OPPSØKER RUSAVHENGIGE: Renate Trellevik og Jannice Myrmel-Isaksen i Utekontakten.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Personene som var i Nygårdsparken er mer i bevegelse, og har blitt mer synlige i sentrum og i bydelene. Vågsbunnen var en åpen russcene før parken stengte. Det er den fortsatt, men fordi politiet er hyppig til stede, og alle typer mennesker beveger seg der hele tiden, så blir det ikke en frisone på samme måte som i Nygårdsparken. Brukerne er også opptatt av å skjerme omgivelsene, og bruk, kjøp og salg av narkotika er generelt mer skjult, sier Renate Trellevik, leder for Utekontaktens oppsøkende avdeling.

LES OGSÅ: Stadig yngre tenåringer trekker til sentrum

– Målet var å stenge parken som åpen russcene. Det har man lykkes med. Det å hjelpe byens rusavhengige, er et kontinuerlig arbeid. Der er vi jo ikke i mål. Vi ønsker flere forebyggende tiltak mot barn og unge for å hindre nyrekruttering, sier Trellevik.

Bergensklinikkene: – Ingen nedgang i overdosedødsfall

Lossius og Lund

KRITISK: Klinikksjef Kari Lossius i Bergensklinikkene er kritisk til jobben tidligere sosialbyråd Eiler Macody Lund og byrådet har gjort.

– Alle var vel enige om at det ikke kunne fortsette slik som det var i Nygårdsparken. Men de rusavhengiges livssituasjon har ikke blitt bedre etter at parken stengte. Det en mangler er et skikkelig mottaksapparat, både medisinsk, psykisk og når det gjelder et sted å bo.

Problemet har i stor grad bare flyttet seg, noe jeg synes vi så godt i reportasjen på NRK på fredag, sier klinikkdirektør Kari Lossius i Bergensklinikkene.

LES OGSÅ: «Jeg kjenner henne jo, er hun død?»

– De uoffisielle tallene viser at det er like mange overdosedødsfall som i fjor. Det er fremdeles folk som ikke har fått bolig og riktig behandling. Innsatsen må styrkes, det må gjøres mye mer enn i dag, mener hun.

Vågsbunnen-nabo: – Det var tortur

Politiet i Vågsbunnen i Bergen

RUSSCENE: Vågsbunnen blir definert som en åpen russcene i Bergen. Beboerne i området opplevde store problemer etter at Nygårdsparken stengte.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Frem til i vår var det grusomt. Det var hyling og skriking 18 timer i døgnet, mye griseri, sprøyter på trappen, og narkohandel utenfor dørene våre. Det var rett og slett tortur, og gjorde oss som bodde her helt motløse sier Anne Berit Søvik, beboer i Hollendergaten i Vågsbunnen, og aktiv leserbrevskribent etter parkstengingen.

LES OGSÅ: – Dette kan bli et nytt «narkokjøpesenter»

– Det begynte å bedre seg når politiet begynte å stille krav, og indremisjonshjemmet ikke lot dem oppholde seg i gaten. Jeg hører fra folk i området at det har begynt å bli mer problemer opp mot Støletorget, men de er ikke like synlige som før. Mer politi har absolutt en preventiv virkning, sier Søvik.

Brukerforening: – Mer snakk om selvmord

Annette Svae

– MER SNAKK OM SELVMORD: Annette Svae, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland, sier mange føler seg jaget.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Politiinnsatsen i sentrum har vært intens, med forhøyede bøtesatser og bortvisninger. Folk føler seg jaget og stresset, noe som fører til frustrasjon og dermed økt behov for å ta stoff. De som har funnet seg til rette på MO-sentrene, har det bra. Men mange føler seg mye mer stigmatisert nå enn før, da det var en aksept for at de kunne være i parken.

– Nå har de ikke noe sted å være, og den generelle livskvaliteten har definitivt gått ned. Det som er veldig bekymringsfullt, er at det har vært veldig mye snakk om selvmord blant brukerne, sier Annette Svae, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland.

LES OGSÅ: Frykter strengere kontroll gir flere overdosedødsfall

– Markedet flyttet seg fra Nygårdsparken til sentrum, og siden fra sentrum til Gyldenpris. Det er til dels også et større miljø på Nesttun. Mange sitter mer hjemme hos hverandre, og i frykt for at politiet skal komme, er det ofte de ikke tør å ringe til ambulanse når det skjer overdoser.

– Hvis man skal bekjempe åpne russcener, må det opprettes brukerrom, og man må gi tilgang til de mildere stoffene legalt og tyngre, som heroin, via legeordinering. I tillegg må brukere komme raskt til avrusning og få boliger i ordinære bomiljøer, mener Svae.

Nygårdsparken-naboer: – Det er som natt og dag

Nygårdsparken

STENGTE PARKEN: Bergen kommune stengte Nygårdsparken 25. august 2014.

Foto: Oddgeir Øystese

– For meg, som en av de nærmeste naboene til Nygårdsparken, er dette er som natt og dag. Før var det et rent terrorvelde, med sprøyter, enormt med bråk og trafikk av rusede og uberegnelige personer døgnet rundt, sier Svein Ove Bjørnestad, nabo til Nygårdsparken og nylig avgått styreleder i velforeningen Nygårdsparkens venner.

– I dag merker vi ingenting til narkomane. Nå vet vi hvor godt det kan være å bo her. Vi har mange ganger oppigjennom tenkt på å flytte, men nå er vi glade for at vi holdt ut.

Se Leo Ajkics sterke møte med de rusavhengige i tunnelen på Damsgård:

Leo Ajkic sjekker situasjonen for rusmisbrukere i hjembyen etter at Nygårdsparken ble stengt.