Frykter strengere kontroll gir flere overdosedødsfall

Lar-pasienter med angstsymptomer pålegges daglig overvåkning hvis de bruker beroligende midler. Brukerforening frykter flukt fra Lar og flere overdosedødsfall.

Annette Svae

FRYKTER LAR-FLUKT: – Jeg er bekymret for at Lar-brukere som fungerer godt, og har kommet seg ut i arbeid eller praksisplass, blir straffet vel hardt, sier Annette Svae i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Helse Bergen innskjerper kontrollen med utdeling av metadon og Subutex til Lar-brukere. Det skjer fordi mange «Lar-X»-pasienter, som følges opp av fastlegen og får medikamentdoser for en lengre periode av gangen, er tatt i å bruke ulovlige rusmidler mens de er under Lar-behandling.

Det kan føre til at folk hopper av Lar, noe som ifølge Helse Bergen selv gir økt risiko for overdosedødsfall.

Annette Svae i FHN

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) advarer mot innskjerpingen, som består i hyppigere overvåkning av brukernes medikamentinntak.

– Det kan i første omgang gi forringet livskvalitet. Men det kan også føre til at folk hopper av Lar, noe som ifølge fagmiljøet og Helse Bergen selv gir økt risiko for overdosedødsfall, sier Annette Svae, nestleder i FHN Hordaland.

– Vil gi stor fortvilelse og sinne

Fordi Subutex har angstsymptomer som bivirkning, bruker en stor del av Lar-pasientene også beroligende og angstdempende benzodiazepiner som Xanor og Rivotril.

Christian Ohldieck

VISER TIL DIREKTORATET: – Balansen mellom frihet og forsvarlighet er en interessant debatt, men den bør tas på nasjonalt nivå, mener Lar-leder Christian Ohldieck.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Flere forteller at de har forhandlet seg frem til bruk av stoffer som virker beroligende og hjelper på søvnen, sier Svae.

Men nå settes disse stoffene på «forbudt-listen» til Helse Bergen.

– Det vil føre til stor fortvilelse og sinne blant pasientene. Spørsmålet blir om de skal måtte unngå medisin som får dem til å fungere bedre, eller om de skal fortsette å bruke stoffene, og få pålegg om skjerpede henteordninger, sier Svae.

Hun tror utfallet av den strengere kontrollen kan bli at mange dropper ut av Lar.

– Jeg er bekymret for at Lar-brukere som fungerer godt, og har kommet seg ut i arbeid eller praksisplass, blir straffet vel hardt hvis de ikke klarer å holde seg unna andre stoffer ved enhver anledning. Hyppigere overvåkning av medikamentinntaket vil skape trøbbel for dem, både økonomisk og tidsmessig, sier Svae.

– Dette er en nasjonal debatt

FHN-nestlederen mener de nye reglene også vil forsure forholdet mellom fastlegene og Lar-pasientene, samt forholdet mellom Lar og fastlegene, og frykter altså at mange vil slutte i Lar og få økt risiko for overdoser.

– Spørsmålet er om det er brukernes beste Helse Bergen tenker på med disse strenge reglene, sier Svae.

Lar-leder i Helse Bergen, Christian Ohldieck, viser til at innstrammingen de nå foretar er i tråd med føringene fra Helsedirektoratet.

– Balansen mellom frihet og forsvarlighet er vanskelig, og en interessant debatt, men den bør tas på nasjonalt nivå. Vi må følge direktoratets retningslinjer, sier han.

BAKGRUNN: Møter opp ruset for å hente store mengder metadon