Hopp til innhold

Esa mener Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

Esa mener Norges innreiseregler er EØS-stridige. – Reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Portrettbilde av Monica Mæland foran en vegg med Justisdepartementets logo

MOTTATT BREVET: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier regjeringen skal sette seg nøye inn i Esas vurderinger.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Eftas overvåkningsorgan, Esa, mener at innreisereglene som ble innført 29. januar av regjeringen som et mottiltak mot importsmitte, ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

Bortsett fra noen unntak, fikk kun norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge, reise inn til Norge etter innføringen.

Esa har på bakgrunn av dette besluttet å åpne formell sak mot Norge. Det skjer etter en langvarig dialog med norske myndigheter.

NRK har i rekke saker satt søkelys på konsekvensene innreisereglene har gitt:

Esa: – Reglene må ikke diskriminere

Selv om Norge nylig lettet på innreisebegrensningene, mener Esa at det ikke er nok. EØS-organet finner det underlig at Norge nekter mange EØS-borgere innreise når tilnærmet alle som ankommer, uansett må i karantene.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

Dagens innreiseregler innebærer blant annet at turister, forretningsreisende, kjærester og familiemedlemmer ikke får reise inn til Norge, uavhengig om de er EU/EØS-borgere eller ei.

Flytrafikk

KALLER NORGE INN PÅ TEPPET: Esa mener Norges innreiseregler strider med EØS-regelverket.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Norge og andre stater har lov til å begrense bevegelsesfriheten til sine borgere innen sine grenser for å stanse spredning av covid-19. Vi peker på at restriksjonene går lenger enn det som strengt tatt er nødvendig. Reglene må være mer konsistente og ikke diskriminerende, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa.

ESA har jobbet i flere måneder med å følge opp Norge som har endret innreisereglene underveis flere ganger.

– Vi mener det er fullt mulig å begrense spredningen av smitten, og samtidig være innenfor EØS-reglene, sier Hetland.

Retten til fri bevegelse er et grunnleggende prinsipp i EØS-retten. EØS-land har adgang til å begrense den i kampen mot koronapandemien, men begrensningene må være nødvendig, konsekvent og ikke diskriminerende.

Vedum krever at regjeringen står opp mot Esa

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Esas vurderinger er uholdbare.

– Nå har Norge vært nedstengt og tilnærmet i unntakstilstand i over ett år. Mange har gjort store oppofrelser for å bidra til å holde smitten under kontroll. Streng kontroll på grensa er avgjørende viktig. Da må Norge åpenbart selv styre smittetiltakene på grensen ut ifra nasjonale og helsefaglige vurderinger, sier han.

Partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

KLARE KRAV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han forventer at regjeringen står opp mot EUs overvåkningsorgan.


– Vi er i en svært krevende periode og jeg forventer at regjeringen ikke lar EU eller ESA stanse viktige norske smitteverntiltak eller stoppe vår mulighet til å drive grensekontroll, legger Vedum til.

Mæland – Skal sette oss nøye inn i vurderingene

Det formelle åpningsbrevet er første skritt i en traktatbruddsak mot Norge. Norske myndigheter har seks uker på seg til å fremme sitt syn før saken behandles videre.

I en e-post bekreftet justisminister Monica Mæland (H) å ha mottatt brevet fra Esa:

«Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser. Nå skal vi sette oss nøye inn i ESAs vurderinger og besvare brevet innen fristen 7. juli»