Hopp til innhold

Arbeidstilsynet snur og går inn i bedrift etter at sjef sendte e-poster i fylla

Etter flere varsler om hets og trakassering fra egen sjef, griper Arbeidstilsynet nå inn i bergensbedriften.

ansatte bedrift

HENGT UT: Frid Mellingen Vågenes og Joakim Johnsen ble valgt som tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det førte til at de ble hengt ut i flere e-poster fra sjefen deres på natten. E-postene ble sendt til alle ansatte i bedriften.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Ansatte i bedriften Internsikring AS i Bergen har tidligere fortalt NRK om flere episoder av trakassering fra sjefen deres.

Han sendte blant annet ut felles e-poster til alle ansatte på kvelden og natten, hvor sykemeldte ble hengt ut.

Trakasseringen fra sjefen ble verre etter at flere ansatte meldte seg inn i en fagforening.

Nå bekrefter Arbeidstilsynet at de skal føre tilsyn ved bedriften neste uke.

Tilsynet gjennomføres 23.03.2023 på bakgrunn av medieoppslagene som har vært, skriver seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet i en e-post til NRK.

– Kjappe når noen faller ned fra en stige

Flere ansatte i bedriften har over tid varsler Arbeidstilsynet om forholdene i bedriften. Uten at de har grepet inn.

Tillitsvalgt Frid Mellingen Vågenes er kritisk til at det har tatt så lang tid.

– Jeg synes det er veldig trasig at vi måtte gå til media og stille oss til hoggs, før de grep inn, sier hun.

– Når noen faller ned fra en stige, så er de kjapt på plass. Men det virker som at psykososiale miljø ikke er like viktig for dem. Men det er det jo. Det er en kilde til mange sykemeldinger.

Hun fikk e-poster fra sjefen om natten hvor det sto at hun ikke lenger fikk røyke i arbeidstiden. At hun ble observert og logget.

I en e-post sendt til alle hennes kollegaer, spekulerte også sjefen i hennes fremtid i bedriften.

Hun varslet selv Arbeidstilsynet om arbeidsforholdene i fjor høst. Men fikk aldri tilbakemelding fra dem. Det synes hun er rart.

Totalt skal tolv ansatte i bedriften ha sendt inn varsler.

Frid Mellingen Vågenes

Frid Mellingen Vågenes varslet selv Arbeidstilsynet i høst. Hun synes det er rart at hun ennå ikke har fått en tilbakemelding på varselet.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Positivt at bedriften blir satt i søkelyset

Regionsekretær Robin Knutsen i Handel og Kontor er glad for at Arbeidstilsynet endelig kommer på banen.

– Jeg synes det er positivt at bedriften blir satt i søkelyset. Jeg håper dette vil bedre forholdene for de ansatte og at daglig leder vil forstå alvoret i situasjonen, sier han.

Knutsen hevder at Arbeidstilsynet oftere tar tak i håndfaste problemer, fremfor komplekse arbeidsmiljøsaker.

– De er overarbeidet. Jeg skulle ønske at de oftere prioriterte denne typen problemstillinger. I hvert fall når det er mange ansatte som melder fra, sier han.

Robin Knutsen, Handel og Kontor

Regionsekretær Robin Knutsen i Handel og Kontor mener at Arbeidstilsynet ikke prioriterer varsler om mobbing og trakassering. Komplekse arbeidsmiljøsaker blir bortprioritert, sier han.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Kjenner oss ikke igjen

Sjefen i Internsikring AS er både styreleder og daglig leder. Fagforeningen kan derfor ikke gå til styret og kreve hans avgang.

Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet sier at heller ikke de kan sparke sjefen. Men at de kan føre tilsyn.

Neste uke besøker de bedriften. Der skal de blant annet se på om forhold på arbeidsplassen kan gi økt risiko for sykdom hos de ansatte.

– Avdekker vi brudd på Arbeidsmiljøloven, kan vi gi pålegg om at forholdene utbedres, sier Løvås.

På grunn av taushetsplikten kan ikke Arbeidstilsynet forklare hvorfor de ikke har grepet inn i bedriften tidligere.

Han avkrefter at Arbeidstilsynet oftere prioriterer håndfaste problemer enn komplekse arbeidsmiljøsaker.

– Det kjennes vi oss ikke igjen i. Vi leser og vurderer alle meldinger vi får, og vi følger opp en rekke henvendelser med tilsyn som angår psykososiale og organisatoriske forhold, herunder også mobbing og trakassering, sier han.

Sjefen: – Kjenner meg ikke igjen

NRK har forsøkt å få sjefen i Internsikring AS til å svare på kritikken og beskrivelsene av ham som arbeidsgiver.

Han har ikke ønsket å stille til intervju. Men gir følgende uttalelse:

«Jeg beklager at jeg har opptrådt uakseptabelt overfor mine kollegaer i enkelte situasjoner. Dette har jeg nå lært av.

For å gjøre oss enda bedre i stand til å følge spillereglene i arbeidslivet i framtiden, har vi nå valgt å inngå tariffavtale med Handel og Kontor.

Vi ser fram til å få den som er permittert tilbake til jobb. For øvrig kjenner jeg meg ikke igjen i de beskrivelsene som kommer fram i NRK sin framstilling».

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne saken? Eller har du annet på hjertet? Ta gjerne kontakt med meg.

Jeg har tidligere skrevet om Helene som ikke tør å be om hjelpJon Eirik som døde av kreft han fikk på jobb som brannmann og Nils som blir ko-ko av Isbilen