Hopp til innhold

– Jeg skjønner at medarbeidere og borgere reagerer

– Det er fortsatt behov for tøffe prioriteringer, sier politidirektøren etter narkovarselet i Bergen. Samtidig sier politimesteren i Vest at direktoratet ikke har vært detaljorientert om nedprioriteringen av narkotikafeltet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård på presseseminar

TAR SAKEN ALVORLIG: – Jeg skjønner at både medarbeidere og borgere reagerer på enkeltutslag av slike vurderinger, slik det fremkommer i VG. Det er nettopp derfor vi tar situasjonen og varselet på alvor, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Politidirektør Odd Reidar Humlegård svarer i dag på VGs sak om varselet i Vest politidistrikt, der det kommer frem at politifolk får ordre om å unnlate å etterforske og aksjonere mot grov narkotikakriminalitet.

I en uttalelse på politiets nettsider sier Humlegård at alvorlig narkotikakriminalitet er et prioritert område, men at Vest politidistrikt har vært i en krevende situasjon med knappe ressurser til etterforskning og påtale, store restanser i straffesaksbehandlingen, og at ressurser er flyttet til saker som handler om seksuelle overgrep mot barn.

– Det vil fortsatt være behov for å gjøre tøffe prioriteringer, og jeg skjønner at både medarbeidere og borgere reagerer på enkeltutslag av slike vurderinger, slik det fremkommer i VG. Det er nettopp derfor vi tar situasjonen og varselet på alvor, sier Humlegård i uttalelsen.

– Forstår at det blir oppmerksomhet

Etter at varselet ble kjent, har det vært påpekt fra ulike hold at denne typen prioriteringer forekommer på ulike saksfelt overalt i Politi-Norge.

Vi kommuniserer i begrenset utstrekning detaljerte prioriteringer løpende til direktoratet.

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt

Humlegård besøkte nylig Vest politidistrikt, der han fikk en gjennomgang av varslingssaken og straffesaksporteføljen til politimester Kaare Songstad.

– Er du overrasket over at dette har blitt en så stor sak, når slike prioriteringer av noen omtales som en del av hverdagen, Songstad?

– Jeg vil ikke si at jeg er overrasket. Vi har alle fulgt med på det som har kommet frem de siste dagene, og jeg forstår at det blir oppmerksomhet rundt dette. Men du har helt rett i at dette er en utfordring som alle politidistrikt med ulik styrke håndterer fortløpende. Og i en hektisk politihverdag er det alltid snakk om å prioritere mellom oppgavene man har i porteføljen, sier Songstad.

Kaare Songstad

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt.

Foto: Alf Vidar Snæland

– Har informert om innsatsen på andre områder

Da han nylig overtok som politimester i Bergen, kom han fra jobben i politidirektoratet.

Han sier han ikke vet om direktoratet ble informert i 2013, da fem ledere ved avdelingen for organisert kriminalitet i Bergen ifølge VG advarte den daværende politimesteren om nedprioriteringen av narkotikafeltet.

Den senere tid har Songstad imidlertid informert Humlegård og hans kollegaer jevnlig, sier politimesteren.

– Politidirektoratet har ved ulike anledninger blitt informert om situasjonen i Vest politidistrikt, og ikke minst de tiltak vi har satt inn mot andre kriminalitetsområder, og nedarbeidelse av den store restansen som har foreligget. Så dette er kjent, også for Politidirektoratet.

– Ikke informert i detalj

– Så de har visst at man bevisst har nedprioritert grov narkotikakriminalitet?

– I hvilken form de har fått informasjon, om det er formulert så sterkt som du der formulerer det, det skal jeg ikke rekapitulere nå. Men det har vært kjent at Vest politidistrikt har foretatt tøffe prioriteringer i en periode for å få kontroll med en stor straffesaksrestanse, og ikke minst få kontroll med en portefølje med alvorlige straffesaker der barn er involvert. Dette har vært et ressurskrevende arbeid i alle politidistrikter, også hos oss.

– Har konsekvensene av disse prioriteringene for narkotikafeltet blitt tydeliggjort for direktoratet?

– Ikke i detalj. Dette er prioriteringer som er opp til det enkelte politidistrikt. Vi kommuniserer i begrenset utstrekning detaljerte prioriteringer løpende til direktoratet, sier Songstad.

Åtte oppfølgingspunkter

Vest politidistrikt ønsker ikke at lederen av den lokale varslingsgruppen skal uttale seg om saken, fordi varselet nå er oversendt politidirektoratet.

Songstad ønsker av samme grunn heller ikke å gå i detalj om innholdet i varselet.

– Politidirektoratet har mottatt et varsel fra Vest politidistrikt som vi har fulgt opp i henhold til gjeldende instrukser. Vi tar dette på alvor, og har nylig oversendt et brev med 8 oppfølgingspunkter omforent med politimesteren, sier politidirektør Humlegård i sin uttalelse.

NRK anbefaler