Hopp til innhold

– Elbilboomen setter veiprosjekter i fare

Nå skjer hver tiende bompassering i Bergen med elbil. Det bidrar til en inntektssvikt i millionklassen som ifølge Vegvesenet betyr kutt i samferdselsinvesteringene.

Elbil køprising Fjøsangervegen

INNTEKTSSVIKT: Elbilandelen i bomringen er nær doblet siden samme tid i fjor. Det bidrar til en inntektssvikt anslått til 75 millioner kroner årlig.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I går fortalte NRK at Statens vegvesen konkluderer med at køprisingen i Bergen er blitt en suksess. Torsdag sendte Vegvesenet sin evaluering etter tre måneder med tidsdifferensierte bompenger til Vegdirektoratet.

I evalueringen trekker Vegvesenet følgende hovedkonklusjoner:

  • At den totale trafikken går ned, er sannsynligvis en «ren effekt» av køprisingen.
  • Trafikken på «gratisveiene» Straumevegen og Hardangervegen økte etter innføringen av køprising, men er på vei ned.
  • Bomringen har tatt inn ca. 17 millioner kroner mindre, 9,1 prosent, i februar, mars og april. Årseffekten ligger an til å bli 75 millioner.
  • Konsekvensen av inntektssvikten er at færre prosjekt i Bergensprogrammet blir gjennomført, hvis det ikke gjøres tiltak for å øke inntektene til 2015-nivå.
  • Elbilandelen i bomringen er nær doblet fra samme tid i fjor, og lå i april på 9,9 prosent (427.981 passeringer). Andelen er nå nær tre ganger så høy som i bomringen på Nord-Jæren, og nesten dobbelt så høy som i Trondheim.

Her kan du lese Vegvesenets evaluering av køprisingen.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu

Foto: Aksel Jermstad

– Dette er strålende

– Dette er strålende. Det er kjempebra. Det er utrolig viktig med tanke på lokal luftforurensing, men også det at vi må redusere klimautslippene så fort vi kan, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Man kan ikke gjøre det til et problem at man faktisk lykkes med politikken.

Christina Bu i Norsk elbilforening

I de fire første månedene i 2015 lå Bergen så vidt foran Trondheim og Stavanger (Nord-Jæren) i elbilandel. Når april er unnagjort i år, er avstanden langt større.

– Det er også økning i Trondheim og Stavanger, men elbilsalget har vært høyere i bergensområdet, fordi der har fordelene kommet mer til sin rett. Fritak for bompenger fungerer, sier Bu.

– Vegvesenet sier det må gjøres tiltak for å øke inntektene, hvis det ikke skal gå utover samferdselsprosjekter. Frykter du det kan bli et argument for å kreve inn bompenger fra elbilistene?

– Det vil i så fall være et veldig vikarierende argument. Køprising har som målsetting å presse bilister bort fra veien, eller til å kjøre på andre tider på døgnet. Man kan ikke gjøre det til et problem at man faktisk lykkes med politikken. Da må man heller tenke nytt i forhold til finansiering, mener Bu.

Anna Elisa Tryti

Byutviklingsbyråd i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap)

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Byråden vil ha mer statsfinansiering

Det er Kristian Bauge i Statens vegvesens styrings- og strategistab som står bak evalueringsrapporten han nå har sendt til Kontor for bompengeforvaltning i Vegdirektoratet.

Bergensprogrammet inneholder en rekke trafikksikkerhetstiltak, samt kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter og nye vegprosjekter.

Bauge vil ikke peke på konkrete prosjekter han mener kan stå i fare dersom inntektssvikten som følge av færre «vanlige» bompasseringer og flere elbilpasseringer vedvarer.

– Det blir opp til styringsgruppen i Bergensprogrammet å avgjøre hva som eventuelt skal kuttes fra pakken, skriver han i en e-post til NRK.

Mor Norge må ta innover seg at den politisk ønskede nedgangen i privatbilisme gjør at finansiering av veier og kollektivinvesteringer ikke kan basere seg så mye på bompengefinansiering.

Anna Elisa Tryti, byutviklingsbyråd i Bergen (Ap)

– En høyst villet utvikling

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) mener det blir feil å gjøre lokale tiltak for å bremse inntektsnedgangen.

Hun peker på at utbyggingene i Bergensprogrammet de siste årene har vært 75 prosent bompengefinansiert, og mener klimautfordringene nå fordrer at staten kommer sterkere på banen.

– Bystyret har jo fastsatt at vi vil ha en nedgang i biltrafikken på 10 prosent til 2020, så dette er en høyst villet utvikling. Dermed betaler også bergenserne mindre i bompenger. Mor Norge må ta innover seg at den politisk ønskede nedgangen i privatbilisme gjør at finansiering av veier og kollektivinvesteringer ikke kan basere seg så mye på bompengefinansiering, mener Tryti.