Hopp til innhold

Fire tusen bergensere lar bilen stå hver dag

Bompengene økte med 80 prosent over natten. Det endret bergensernes reisevaner mer enn noen hadde forestilt seg.

Køprising Fjøsangerveien

FÆRRE BILER: Siden Bergen innførte tidsdifferensierte bompenger, har det blitt 11458 færre passeringer gjennom bomringen hver dag. Det er en nedgang på syv prosent.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

1. februar innførte Bergen tidsdifferensierte bompenger. Klokken 06.30-09.00 og 14.30-16.30 mandag-fredag steg passeringsprisen for en personbil inn til sentrum fra 25 til 45 kroner. Resten av døgnet og i helgen ble det seks kroner billigere.

Etter første hele måned med køprising viser utregninger utført av NRK, bomselskapet B&T Signaal og Statens vegvesen at effekten på trafikken er langt større enn ventet.

  • 4530 færre kjøretøy er på veiene i Bergen totalt sett hver dag.
  • Gjennomsnittlig daglige bompasseringer har gått ned med 11458 (7 prosent). Nedgangen kl. 06.30-09.00 og 14.30-16.30 er på 16 og 20 prosent.

– Tallene har stabilisert seg utover i februar, og trenden er ganske tydelig. Mer trafikk enn vi så for oss har blitt borte, fastslår Kristian Bauge i Statens vegvesen.

Før innføringen anslo Vegvesenet, kommunen, fylkeskommunen og bomselskapet en nedgang i bompasseringer på 5-9 prosent klokken 06.00-09.30, 3-7 prosent klokken 14-17, og 0-3 prosent totalt.

Så langt er fasiten henholdsvis 10, 12 og 6 prosent.

– Køprising virker

Basert på tall fra Vegvesenet og bomselskapet B&T Signaal, har NRK regnet seg frem til følgende effekter etter én måned med køprising:

Vegvesenet konkluderer slik:

– Køprising virker, det ser vi jo. En del trafikk har flyttet seg til andre veier, men det er ikke så mye. Det betyr sannsynligvis at en del reisende har gått over til kollektivtrafikk, sykkel eller samkjøring, sier Bauge.

Kollektivselskapet Skyss har ikke februartallene klare.

– Men vi håper og tror at reduksjonen i biltrafikk viser igjen i økning i kollektivtrafikken, sier markedsdirektør Hanne Alver Krum.

Sykkel på Minde

NYE VANER: Vegvesenet tror mange har endret reisevaner etter at køprisingen ble innført.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fornøyd byråd

Ansvarlig byråd Anna Elisa Tryti (Ap) synes tallene er «veldig interessante».

Anna Elisa Tryti

FORNØYD: – Jeg får veldig mange flere positive tilbakemeldinger enn jeg hadde ventet, spesielt fra folk som sitter mindre i kø, enten de bruker buss eller bil, sier byråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Nedgangen er sterkere enn vi trodde. De viser tilpasningsevne hos bergenserne. Mindre kø, færre biler og bedre flyt i trafikken bidrar til mindre luftforurensing, sier hun.

Tryti sier hun er bekymret for trafikkøkningen på de bompengefrie veiene Hardangervegen og Straumevegen, og har forståelse for at køprisingen skaper problemer for noen.

– Men totalinntrykket mitt er at køprisingen har gått inn i hverdagslivet til bergenserne uten av det oppleves som et stort problem, sier byråden.

Frykter sentrumsdød

Frp var eneste parti som gikk imot vedtaket om køprising. De ferske tallene får dem ikke til å snu.

Tor Woldseth

IKKE KØPRIS-FRELST: Frp-gruppeleder Tor Woldseth.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Nei, overhodet ikke. At færre kjører gjennom bomringen jo høyere prisen blir, trenger man ikke være ansatt i Vegvesenet for å skjønne, sier gruppeleder Tor Woldseth.

Han ønsker seg tiltak direkte rettet mot områder med dårlig luftkvalitet, heller enn en høy «barriere» rundt hele Bergen sentrum.

– På sikt vil det føre til at privatpersoner og næringsliv slutter å bruke sentrum, mens de som inn, får en ekstrakostnad. Flere vil flytte til omegnskommuner, noe som gir behov for nye veier og enda mer bompenger, mener Woldseth.