Hopp til innhold

Villrein drept av lyn var uten skrantesjuke

Nye analyser av de flere hundre villreinene som ble drept i et lynnedslag i 2016, slår fast at ingen av dyrene hadde skrantesjuke. Likevel kan ikke Hardangervidda erklæres sykdomsfri.

Døde villrein på Hardangervidda

323 døde villrein ble oppdaget på Hardangervidda av en jaktoppsynsmann i august 2016. Reinsdyrene ble funnet døde i et område på 50–80 meter i diameter.

Foto: Håvard Kjøntvedt / SNO

I dagene etter at de døde dyrene ble funnet sommeren 2016, ble det tatt prøver av alle hjernene. Alle testet negativt for skrantesjuke.

Upålitelige hjernefunn

Nå er Mattilsynet også ferdige med analyser av lymfeknuter fra flokken, og disse bekrefter at ingen av dyrene var smittet.

Det ble først kun brukt hjerneprøver, siden det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease eller CWD).

Men smitten kan finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen. Dette har blant annet vært tilfelle i prøver som er gjort av døde dyr i Nordfjella.

Med nye metoder, utviklet av Veterinærinstituttet, har det gitt muligheten til å gå tilbake og teste lymfeknutene fra villreinene som ble drept av lynet på Hardangervidda i 2016.

– Ved å teste lymfeknuter vil vi kunne oppdage smittestoffet på et tidligere tidspunkt enn ved kun å ta hjerneprøver. Vi er lettet over at alle prøvene var negative, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet, i en artikkel som er publisert på Hjorteviltportalen.

– Å teste lymfeknutene gir et sikrere resultat, og det er dette som vi må få samlet inn mer av, sier Svein Erik Lund, som er sekretær for Hardangervidda villreinutval.

Kongeørn på Hardangervidda

Norges største matfat, ble området kalt etter en tid. Her er en kongeørn borte og forsyner seg av de døde villreinene på Hardangervidda.

Foto: Viltkamera- Miljødirektoratet

Ingen friskmelding

Det eneste stedet hvor det er funnet den smittsomme varianten av skrantesjuke i Norge, er dermed i den nordre sonen i Nordfjella, der all villreinen i vinter ble skutt og drept. Ut over dette er det ikke påvist CWD i verken vill eller tam rein her i landet.

Men Mattilsynet vil likevel ikke erklære Hardangervidda for sykdomsfri.

– Men alle prøvene vi har tatt gir oss en indikasjon på at sykdommen ikke har spredd seg hit, sier Herikstad.

Han understreker at det er veldig viktig at det blir sendt inn prøvemateriale, både hjerne og lymfeknuter, fra villrein felt under jakten kommende høst.

– Vi trenger mange prøver for å, forhåpentligvis, en eller annen gang få friskmeldt Hardangervidda, sier Lund.

Alle jegere i alle villreinområder i Norge blir denne høsten pålagt å samle inn CWD-prøver fra både hjerne og lymfeknuter fra alle dyr som felles som er eldre enn kalv. For Hardangervidda har villreinutvalet anbefalt en kvote på 1500 dyr i årets jakt.

Villrein

Det ble besluttet å ikke flytte de døde villreinene fra Hardangervidda. Nå er det bare rester igjen etter det som skjedde for snart to år siden.

Foto: Knut Nylend / SNO