Slik kunne lynet drepe 323 villrein

– Absurd og vanvittig at lynet kan ta livet av så mange villrein, sier professor i økologi ved Universitetet i Oslo.

322 villrein ble drept av lynnedslag på Hardangervidda i helgen.

– Det er ganske vanlig at 10–20 husdyr blir drept av lynnedslag, men dette må være helt unikt. Det var et snøras som tok livet av 280 reinsdyr på Snøhætta for noen år siden, men for lynnedslag tror jeg dette må være rekord, sier professor ved UIO, Atle Mysterud, som har hjortedyr som sitt spesialfelt.

Atle Mysterud

Atle Mysterud er professor i økologi ved Universitetet i Oslo, med hjortedyr som sitt spesialfelt.

Foto: Ivar Grydeland

Fredag kveld oppdaget en jaktoppsynsmann i Statens naturoppsyn (SNO) dyretragedien på Hardangervidda, i et privat jaktområde mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark. 323 villrein ble trolig drept i lynnedslag.

Reinsdyrene ble funnet døde i et område på 50–80 meter i diameter, ifølge Knut Nylend ved Statens naturoppsyns operasjonssentral på Skinnarbu.

Les også:

63000 ampere i lynnedslaget

Laila Fodnes Sidselrud ved Meteorologisk institutt har sjekket opp koordinatene der villreinen befant seg, sammenlignet med været som var i området i helgen. Hun bekrefter at det trolig er lynet som har drept reinen.

– Det lynet jeg har funnet ble registrert i dette området. Dette er innenfor 400 meter fra der reinen ble funnet, så treffet kan godt ha vært midt i reinflokken. Lynet ble registrert fredag 26/8-16 kl. 13.27 lokal tid. Maksimal strøm i dette lynnedslaget var 63 ka, altså 63 000 Ampere.

Fryktrespons hos villreinen

Mysterud sier villreinen lever i flokk, og om de blir redde, søker de tett sammen.

– Jeg er reinjeger selv, og har selv observert at reinflokken trekker tett sammen under tordenvær. Det er en fryktrespons hos reinen. Slår lynet ned midt i en slik flokk er det velkjent at lynet kan gå i bakken, bakken er våt etter regnværet og leder strøm, og dermed tar livet av mange dyr.

Likevel er professoren overrasket over det store området de døde dyrene ble funnet i.

Vanligvis snakker vi om en radius på rundt 20 meter i diameter når lynet slår ned i slike tilfeller. Her må strømmen ha gått betydelig lenger enn de bildene jeg sitter med. Det er mulig å forklare, men det er veldig overraskende.

Kan ha gått i frambeina

Hans Kristian Høidalen, professor ved NTNUs Institutt for elkraftteknikk sier til NRK at det er veldig spesielt om alle reinsdyrene har blitt truffet av lynet. Spesielt siden dyretragedien fant sted på flatmark på fjellet.

– Det store omfanget er veldig spesielt, men kan muligens forklares med at en flokk har samlet seg og at lynet har slått ned midt i. Reinsdyr har ikke sko på, så de er mer sårbare enn mennesker. Samt at de har større avstand mellom beina. Strømmen fra lynnedslaget kan ha gått opp i frambeina – gjennom dyret – og ned i bakbeina, sier han.

Det er ikke avklart hva som skal gjøres med reinsdyra. Det sier Kjartan Knudsen, fagdirektør i Miljødirektoratet til NTB.

– Det normale når dyr dør i naturen er at naturen ordner opp selv, men det som er spesielt, er at det er et veldig høyt antall dyr.

Jaktkvotene blir heller ikke påvirket av dyretragedien. Svein Erik Lund i Villreinutvalget, mener at dette ikke betyr noe for villreinbestanden nå.