Vil frede gruve fra 1542

BAMBLE (NRK): En gruve fra 1500-tallet står i fare for å bli ødelagt.

Ingulv Burvald

VIL VERNE: – Tråk gruve er det eneste sikre spor av en renessansegruve vi har. Jeg mener det har nasjonal betydning, sier Ingulv Burvald.

Foto: Roald Marker / NRK

Etter en spasertur på 20 minutter i lett skogsterreng fant vi Tråk gruve, der den ligger på en nordvendt kolle på Asdal i Bamble.

Gruvegrøft tråk

Ingulv Burvald har funnet spor av 200 gruver og skjerp på Asdal i Bamble. Her ved en grøft som er hugget ut i fjellet for å drenere vann.

Foto: Roald Marker / NRK

Men med Ingulv Burvald som kjentmann var den ikke vanskelig å finne, selv om inngangen ligger litt skjult.

– Inngangen er vanskelig å se. Derfor er området sårbart og lett å ødelegge, for eksempel dersom man kjører med skogsmaskiner her.

Ingulv Burvald er lidenskapelig interessert i gruvehistorie. En hobby han har hatt i 40 år. I løpet av den tiden har han funnet mange spor av gruvedrift.

– I dette området har jeg registrert 200 gruver og skjerp, sier han.

Nå kjemper han for å frede Tråk gruve.

Tråk gruve er unik. Den er det eneste sikre spor av et renessansebergverk vi har. Det er av nasjonal betydning.

Ingulv Burvald

Trenger et sterkt vern

spor av kvarts Tråk

Sporene etter mineraler er lett å se for et trenet øye. Feltet med kvarts strekker seg flere hundre meter gjennom skogen.

Foto: Roald Marker / NRK

Det var dansk-norske kong Christian 3. som satte i gang gruvedriften. Tyske bergverksarbeidere startet opp her i 1542.

– De lette etter jern, kobber og mineralressurser. Men de fant lite, sier Burvald og beveger seg mot gruveinngangen.

Den strekker seg tre meter innover og er ikke høyere enn at de fleste av normal vekst risikerer å slå hodet i fjellet.

Burvald har kjempet en lang kamp for å frede gruva. Bamble kommune har opprettet en såkalt vernesone C her og området er merket av på kommunens kart, men Burvald mener det ikke gir et godt nok vern. Han får støtte fra Kongsberg og Bergverksmuseet.

Inngang Tråk gruve

Gruveinngangen ligger gjemt i terrenget. Derfor er den lett å ødelegge, for eksempel med en skogsmaskin.

Foto: Roald Marker / NRK

Får støtte

– Tråk gruve er interessant historisk sett, selv om den ikke ble en økonomisk suksess, svarer Bjørn Ivar Berg, forsker på Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg.

– Det er ikke så mange gruver fra 1500-tallet her i Norge. Gruvedrift kom i gang i større skala 100 år seinere, svarer han.

Bjørn Ivar Berg

Bjørn Ivar Berg mener Tråk gruve har historisk verdi.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Ingulv Burvald har tatt kontakt med Telemark fylkeskommune og håpet er at det skal føre til noe mer.

Jeg har snakket med fylkesordføreren om dette. Nå håper jeg det skjer noe, sier Burvald.

Skal møtes

NRK tok derfor kontakt med ordfører Hallgeir Kjelldal i Bamble. Han svarer at kommunen har avtalt møte med fylkeskommunen.

– Vi skal ha et møte med dem 2. mai og drøfte hvordan vi kan ta denne saken videre. Er det snakk om et kraftigere vern enn det vi kan gi på kommunalt nivå, er vi åpne for det.

For Ingulv Burvald err målet full fredning. Det vil si registrering i Riksantikvarens database og skilting av området slik at gruva ikke skal bli ødelagt med skogsdrift eller andre tiltak i skogen.

Hallgeir Kjeldal

– Bamble kommune er åpne for å gi Tråk gruve et sterkere vern, sier ordfører Hallgeir Kjeldal

Foto: Roald Marker / NRK