Hopp til innhold

Usikker på bålforbudet? Her er fem gode råd

Fra mandag 15. april trer bålforbudet i kraft.

Bål

FORBUD: Bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september.

Foto: Inger-Lise Hansen

– Vi går nå inn i en tørrere periode. Bålforbudet er for å unngå at det kan oppstå større branner.

Hanne Kjersti Pedersen

Avdelingsleder for forebyggende ved Grenland brann og redning, Hanne Kjersti Pedersen.

Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Det forteller Hanne Kjersti Pedersen som er avdelingsleder for forebyggende ved Grenland brann og redning.

Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark.

Les også Villrein-melding: Vil sette grenser for folk, hytter og stigar

Villrein

Over 100 branner i år

Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.

Det er likevel tillatt å tenne opp der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hittil i år er det rapportert om over 100 branner i gress og skog, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

skogbrann Vigmostad

Hvert år oppstår det flere skogbranner som følge av bål. Bildet er fra en skogbrann i Vigmostad sommeren 2023.

Foto: Tor Olav Rydlende

Her er noen tips for å unngå å sette fyr på hele skogen:

Følg råd

Ifølge Hanne Kjersti Pedersen i Grenland brann og redning er det viktig å holde seg oppdatert på skogbrannvarselet, og følge rådene fra ditt lokale brannvesen.

– Vi følger alltid med og gir ut informasjon fortløpende hvis vi anser at det er noen forhold som skulle påvirke på en spesiell måte, sier hun, og legger til:

– Og så er det sånn at du alltid kan ringe oss uansett årstid.

Bålforbud

Ved Grenland brann og redning er de klare for å bistå med hva enn som trengs.

Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Bruk godkjente bålplasser

Den som tenner bål er ansvarlig for å slokke og rydde opp etter seg.

– Hvis det skulle gå gærent, så kan du ikke gjemme deg bak at du har prata med noen. Du står ansvarlig for det bålet du tenner, sier Pedersen.

Flere kommuner har tilrettelagt for bålbrenning med godkjente bålplasser.

Disse er det stort sett lov å bruke hele året.

En oversikt over godkjente bålplasser finnes på din kommunes nettside.

Eli og Vegard Landsdal rundt bålet

Det oppfordres til å være ekstra forsiktige særlig i områder der det har vært lite nedbør.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Tenk på plassering

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale. Man skal helst unngå å brenne materiale som gir gnister.

Det er også viktig å huske på vindretning og vindstyrke, forteller Pedersen.

– En liten gnist kan faktisk fly ganske langt og antenne et annet sted enn der du trodde.

Les også Årets vinter skiller seg ut fra klimatrenden: – Norge fremstår som en blå flekk

Skiløper i Markens gate i januar 2024. Snø og vinter i Kristiansand.

Forlat aldri bålet

Flere gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål, som ikke var forsvarlig slokket.

Det er derfor viktig å aldri forlate bålet, og forsikre seg om at man har med tilstrekkelig med vann for slokking.

– Mange tror de har slokket bålet når de går, men det er viktig å forsikre seg. Følg med og se hvordan det utvikler seg før du går, sier Pedersen.

En stor kjele med kaffe på kok på bålet.

Den enkelte kommune har forskrift som regulerer åpen brenning.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Unngå engangsgriller

Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler, sier Pedersen.

– Alt bunner egentlig i at du må ta hensyn. Du må ta hensyn.

Man har likevel lov til å grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.

Oppfordrer til forsiktighet ved bruk av engangsgriller

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg.

Foto: Sara Johannessen