Vil vise hvor jernet kommer fra

Industrihistorien var i ferd med å forsvinne. Nå vil dugnadsgjengen vise unge hvilke verdier som fantes inne i fjellet.

Barn plukker jernmalm

Nå kan barn bruke magneter til å lete etter jernholdig stein ved de gamle gruvene i Nissedal. Gruvetomta har lenge stått tom og industrihistorien var i ferd med å gå i glemmeboka.

Foto: Vibeke Ravndal / NRK

Søftestad Gruber i Nissedal var en gang kommunens største industriarbeidsplass. Jernmalmen ble første gang omtalt i 1811 og i løpet av ca. 150 år etter dette, ble det tatt ut store mengder jernmalm fra gruvene.

Dugnadsarbeid legger tilrette for at barn og voksne kan lære om gruvedriften som var gått i glemmeboka i Nissedal.

Siden det ble slutt på driften, i 1965, har det vært lite oppmerksomhet om gruveanlegget i Nissedal.

– Mye historie i fjellet

Nå ønsker en venneforening at det igjen skal bli tilgjengelig for unge og gamle som vil lære om industrihistorien i kommunen.

– Det er så mye historie i fjellene her, vi må ta vare på dem, sier Jon Aamo. Han er barnebarn av en av bestyrerne ved gruvene.

Aamo har brukt mye tid i området og jobbet med å sette det i stand, slik at det kan brukes som et museum.

Søftestad Gruber

Det ble drevet gruvedrift i gruvene i Nissedal lenge. Nå er ikke gruvene lagt til rette for at folk skal kunne besøke dem.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Mange av sjaktene inne i fjellet er fylt opp med vann, men det er fortsatt mulig å gå inn i hovedtunnelen.

Her er det fortsatt så mye malm i fjellet at det går an å feste en kjøleskapsmagnet rett på veggen.

Familiedag ved gruvene

Drømmen til Aamo er å kunne åpne gruvene og vise folk hvor jernet kom fra.

Allerede har mange barn og unge fått sett utstillingene og inngangen i gruva i Nissedal. Helga 14. og 15. juni er det familiedager, med aktiviteter og besøk fra ordfører og sogneprest.

Aamo sier det er godt å se at området som han har jobbet så mye med blir brukt av barn.

– Det er en stor glede. Det er også veldig moro at de gjenlevende gruvearbeiderne her også får se at ungene setter pris på det og lærer noe.

– Er det flere dugnadstimer igjen her?

– Mange!