Hopp til innhold

Tjøme-saken ankes til Høyesterett

Arkitekt Rune Breili tegnet hus for en byggesaksleder uten å ta betalt og ble frifunnet i lagmannsretten. Nå anker Økokrim dommen.

Rune Breili i Agder lagmannsretten

Arkitekt Rune Breili (i midten) har hele tiden avvist at han har gjort noe galt. Til venstre står Breilis forsvarer Thomas Skjelbred. Til høye står Knut Henrik Strømme som forsvarer den andre hovedtiltalte i saken.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Det opplyser Økokrim.

Arkitekten og byggesakslederen i tidligere Tjøme kommune, som stod tiltalt for grov korrupsjon, ble av Agder lagmannsrett frifunnet for dette forholdet. Byggesakslederne ble domfelt for tjenestefeil.

Økokrim anker nå frifinnelsen for korrupsjon til Høyesterett.

Vi mener lagmannsretten har tolket vilkåret «i anledning stilling» i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til Høyesterett», sier sjef for Økokrim Pål Lønseth.

Ifølge Økokrim er vilkåret i «anledning stilling» i liten grad belyst og presisert i tidligere rettsavgjørelser.

Saken reiser særlig spørsmål og vennskapsforhold har en betydning i relasjoner som kan være korrupte. Økokrim skriver at det er grunn til å tro at slike problemstillinger ikke sjelden forekommer særlig i tilknytning til kommunal forvaltning i Norge.

– Vi mener at korrupsjonsbestemmelsen også må benyttes på tilfeller der det er et bekjentskapsforhold mellom de involverte partene, sier Lønseth.

Han forteller at Høyesterett nå skal behandle anken til Økokrim og vurdere om de skal ta saken.

– Skal gjennomgå anken

Arkitekt Rune Breili sier til NRK at han ikke har noen kommentar til dette.

– Jeg vil avvente til dommen er endelig.

Forsvarer Thomas Skjelbred sier at han er overrasket over at de velger å anke saken.

– Fordi jeg mener at lagmannsrettens dom er meget grundig.

Han legger til at det nå er opp til Høyesterett, og at han har stor tiltro til at de tar en grundig vurdering.

Forsvarer til Harald Svendsen, Knut Henrik Strømme, sier at Svendsen er skuffet over avgjørelsen om å anke saken.

– Men vi skal gjennomgå anken og svare på det som fremkommer der, sier Strømme.

Han forteller at de ikke hadde noen forventninger til noe som helst i forhold til denne saken, og sier at de får ta ting som det kommer.

– Vår oppfatning er at Lagmannsretten har trukket en riktig avgjørelse.

Tjøme

Hyttene på Tjøme er blant de dyreste i landet, og øyene her er et yndet feriemål.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Har funnet over hundre feil

Etter at saken ble rullet opp i media har Tjøme kommune fått mange tips om ulovlig bygging. I dag er listen med byggesaker kommunen skal undersøke på over fem hundre saker.

De fleste av dem handler om hytter midt i Tjømes populære skjærgård. Hyttene her er blant de dyreste i landet, ifølge SSB.

Arbeidet tar lang tid. Litt over hundre saker har kommunen startet på til nå, og mener den har funnet feil i samtlige. Alvorlighetsgraden varierer.

  • Les mer om byggesakene på Tjøme her.

En typisk saksbehandlingsfeil kan være at byggesaksavdelingen har gitt en tillatelse den ikke hadde lov til å gi. Ofte kan det være saker der politikerne, eller Statsforvalteren, skulle avgjort saken.

Noen steder må hytteeiere rive det som er ulovlig, andre må de søke på nytt.

Begge de to tidligere byggesakslederne har under rettssaken hevdet at de er uskyldige. De mener at andre i kommunen hadde et ansvar.