Hopp til innhold

Vil øke pengebruken til vedlikehold av kirker

Regjeringen vil ta halve regningen for vedlikeholdet av kirkene her i landet. Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) understreker at det også vil dryppe på Vestfold og Telemark.

Kirkeminister Kjersti Toppe (Sp), prest Terje Nyvoll og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ved Heddal stavkirke sommeren 2023.

STATSRÅD VED STAVKIRKE: Kirkeminister Kjersti Toppe (Sp), prest Terje Nyvoll og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ved Heddal stavkirke sommeren 2023.

Foto: Privat

Regjeringen foreslår en bevilgning på 100 millioner kroner til forprosjekter og allerede igangsatte prosjekter i oppstartsåret for Kirkebevaringsfondet.

Det går frem av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som presenteres tirsdag.

– Tilskuddsordningen har nettopp vært på høring. Vi har lyttet til høringsinnspillene, som særlig pekte på at kommunens egenandel var for høy i de lavere intervallene, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Stortingsrepresentanten fra Telemark mener det også har hatt betydning at NRK satte saken på dagsorden, blant annet gjennom denne artikkelen som ble publisert 8. mai:

Les også Må betale 85 prosent av kirkevedlikehold: – Skivebom

Skien Kirke

– Bidrar minimum med 50 prosent

– I regjerings forslag til revidert budsjett er derfor satsene justert, slik at det minimum gis 50 prosent statlig tilskudd til alle hovedprosjekter, sier Sem-Jacobsen.

Allerede til sommeren vil det bli lyst ut midler til kirkebevaring.

– Med denne bevilgningen sikrer regjeringen at vi raskt kommer i gang med et historisk bevaringsarbeid på norske kirker.

Sem-Jacobsen sier at de 100 millionene sikrer en historiske satsing.

– I perioden 2024–2054 skal vi bruke inntil 500 millioner kroner årlig og til sammen 10 milliarder kroner på kirkebevaring.

Når den samlede rammen på 10 milliarder er brukt opp, skal utbyttet fra Opplysningsvesenets fond fortsette å bli satt av til formålet.

«Gryteklare» prosjekter

Sem-Jacobsen opplyser at bevilgningene i første omgang vil gå med til det som i strategien omtales som «gryteklare» prosjekter.

– Det er prosjekter som allerede er igangsatt, eller som er ferdigprosjektert og raskt kan settes i gang uten nye forprosjekter.

Kirkerestaurering på Nøtterøy kirke

Kirkerestaurering i gang på Nøtterøy kirke i Vestfold.

Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

Satsingen er en oppfølging av både anmodningsvedtak i Stortinget og Hurdalsplattformen.

– Dette sikrer at kulturarven vår blir ivaretatt for fremtidige generasjoner, samtidig som det vil gi forutsigbarhet for byggenæringen og bidra til å løfte tradisjonshåndverkets stilling.

Les også Kirker i Norge flasser – leter etter eldgammel oppskrift

– Haster å komme i gang

Olav Fykse Tveit er Den norske kirkes ledende biskop og styreleder i kirkebevaringsprogrammet, som skal dele ut pengene.

Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit, ledende biskop i Den norske kirke og styreleder i kirkebevaringsprogrammet.

Foto: Den norske kirke

– Kirkene er viktige signalbygg i lokalsamfunnet, og det haster med å komme i gang med kirkebevaringsprogrammet. Sekretariatet er under etablering og snart klare til å ta imot søknader, sier han.

Satsingen på vedlikehold av kirker i Norge handler om mer enn bare bevaring, mener Tveit.

Kirkebyggene er viktige formidlere av vår historie og kulturarv, både lokalt og nasjonalt.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Minnesermoni for Thor Heyerdahl ved Larvik kirke

No er Thor Heyerdahl heime igjen

tyver i vestfold

Unngå innbrot mens du er på ferie: Sikkerheitstips for heimen