Hopp til innhold

Sykehuset i Vestfold utsetter opp mot 30 operasjoner

Mellom 20 og 30 av de planlagte operasjonene ved sykehuset denne uka blir utsatt. Sykehuset går over fra grønn til gul beredskap.

Sykehuset i Vestfold i Tønsberg

Sykehuset, som ligger i Tønsberg, opplyser at pasienter som får sine timer og behandlinger utsatt, vil bli ringt opp.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK luftfoto

På grunn av det store antallet innlagte pasienter med covid-19, ser Sykehuset i Vestfold seg nødt til å utsette planlagte operasjoner for å sikre intensivkapasiteten.

– Det har vært en økning i antall koronapasienter den siste tiden. En andel av pasientene har behov for intensivbehandling, sier fagdirektør Jon Anders Takvam.

Jon Anders Takvam med munnbind på.

UTSETTER: På grunn av presset på intensivavdelingen må planlagte operasjoner utsettes, sier fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold Jon Anders Takvam.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

To av sykehusets 20 operasjonssaler står tomme den kommende tiden, for å frigi ressurser.

Torsdag ettermiddag er 15 pasienter innlagt med covid-19, fem av dem ligger på intensivavdelingen.

Også ved Oslo universitetssykehus diskuteres det å utsette planlagte operasjoner. Sykehuset Østfold melder derimot at de ikke utsetter operasjoner.

Gul beredskap

Takvam forteller at det er snakk om planlagte operasjoner, som er medisinsk vurdert til at de kan utsettes.

– Hver enkelt pasient som får sin operasjon utsatt, vil bli kontaktet på forhånd av sykehuset, sier Takvam.

Øyeblikkelig hjelp og kreftkirurgi blir skjermet.

Sykehuset går over fra grønn til gul beredskap. Det innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.

I det verst tenkelige scenarioet har sykehuset planer for å ta imot 200 pasienter med covid-19. Men da må andre annen pasientbehandling nedprioriteres, forteller Takvam.

– Allerede nå, med det antall innlagte, er det en betydelig belastning for medarbeiderne våre. Både på intensivseksjonen, men også på de øvrige sengepostene som har de fleste covid-19-pasientene, sier han.

Dagsrekord

Smitten fortsetter å øke flere steder i Vestfold. Mandag ble det satt dagsrekord med 31 smittede, forteller kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Per Kristian Opheim med vann i bakgrunnen.

DAGREKORD: Mandag ble det meldt om 31 nye smittede i Tønsberg, forteller kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– At vi har økt smitte i Tønsberg nå er det lite tvil om. Vi har et stort smittetrykk, men det ene tallet alene betyr ikke at det har økt ytterligere, da må vi se tallene over noen flere dager.

Til sammen er 17.000 mennesker fra Tønsberg, Færder og Holmestrand testet de siste 14 dagene. Mellom to og 3 prosent tester positivt. Mange av tilfellene er villsmitte, som betyr at en ikke vet hvor personen er smittet.

Det er meldt om over 700 smittede i Vestfold de siste 14 dagene.

En eldre person som var smittet av koronavirus, døde ved Sykehuset i Vestfold 12. mars 2021.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark