Statlige milliarder til utvikling – få resultater

Telemarks avtale med First House betales med statlige utviklingsmidler. Over få år er det brukt milliarder av slike midler i fylkene, men resultatet av pengebruken er uklar, sier regjeringen.

First House

DYRE REGNINGER: NRK avslørte mandag at PR-byrået First House og fylkeskommunen har brukt store summer på eksklusive middager og gatekjøkkenmat. Dette kommer i tillegg til seksmillionersavtalen. Nå reagerers det på pengebruken.

Foto: NRK

Hvert år bevilger regjeringen store summer til såkalt regional utvikling, på tre år er det brukt 3,8 milliarder kroner.

– Resultatene har vel kanskje ikke vært i henhold til innsatsen fra departementet, sier statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen fra Høyre.

I går avslørte NRK at First House og Telemark fylkeskommune spiser og drikker på skattebetalernes regning. First House har fått refundert alt fra middager på Grand og The Thief til softis med strø og Red Bull på Telemark fylkeskommunes regning. Det er regionale utviklingsmidler fra departementet som er brukt til dette.

Kan ikke svare på mulig misbruk

Etter at Regjeringen Solberg tiltrådte er bevillingene kuttet kraftig. I forslag til statsbudsjett for 2016 er summen 1,1 milliarder kroner, kuttet ned 27 prosent fra 2013.

– Har departementet noen gang fastslått at det er misbruk av denne typen tilskudd?

– Det sitter ikke jeg på kunnskap om, sier Jensen.

Jardar Jensen

STATSSEKRETÆREN: – Det er en grunn til at vi har kuttet i utviklingsmidlene, sier statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen fra Høyre.

Foto: Linda Reinholdtsen

– Så det er tvilsomt om departementet noen gang har sagt at her har det vært misbruk?

– Om det har vært direkte misbruk det tør jeg ikke svare på, sier han.

Fylkesrådmannen i Telemark, Evy-Anni Evensen bekrefter at de bruker de regionale utviklingsmidlene for å finansiere avtalen med First House.

– Det stemmer. Det er regionale utviklingsmidler som er brukt av oss også er det opp til Innovasjon Norge til å bestemme hvordan de vil bruke sine midler som de har mottatt via departementet og fylkeskommunen, sier hun.

Runddans med offentlige midler

Innovasjon Norge Telemark er sammen med Telemark fylkeskommune initiativtaker til prosjektet Invest in Telemark. I år mottok Innovasjon Norge Telemark 8,5 millioner kroner i regionale utviklingsmidler fra Telemark fylkeskommune. Innovasjon Norge bruker av disse til sin andel av prosjektet.

I oppdragsbrevet fra fylkeskommunen står det spesifikt nevnt at de skal bidra til Invest in Telemark.

– Resten av disse midlene går til andre bedriftsrettede prosjekter i Telemark, sier direktør i Innovasjon Norge Telemark, Anniken Dam-Larsen.

Fornøyd i Telemark

Fylkesrådmannen sier at de har brukt tre millioner hver i til sammen tre år og mener at ut ifra totalbudsjettet på 1,86 milliarder så er ikke tre millioner på tre år veldig mye.

– Det er viktige midler for å knytte tette bånd mellom næringsliv og de regionale utviklingsaktørene, sier rådmannen.

– Så du synes dette er god bruk av regionale utviklingsmidler fra KMD?

– Ja, jeg synes det er viktig å prøve nettopp denne formen for utviklingsmidler, avslutter hun.