Hopp til innhold

Skeptisk til gjeldsregister

Regjeringen utreder et gjeldsregister for å hindre at folk som har betalingsproblemer, skal få enda mer lån og kreditt. Men stortingspolitiker Kårstein Eidem Løvaas (H) er skeptisk til en slik ordning.

Kårstein Eidem Løvaas i Tønsberg sentrum.

Flere i Tønsberg-området har dette året hatt betalingsproblemer, men stortingspolitiker Kårstein Eidem Løvaas (H) tror ikke et gjeldsregister kan hindre folk i å få økonomiske problemer.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Flere sliter med å betale lån og regningene sine i år. NRK har fortalt om namsfogd Paul Risting i Tønsberg som tror at dette kan bli et toppår i antall saker. For så langt i år har han behandlet flere saker enn på samme tid i fjor.

Les også: Flere har betalingsproblemer

Hovedsakelig er det kredittkort-gjeld og forbrukslån folk ikke klarer å betale tilbake.

Vil samle gjeld i et register

Namsfogden i Tønsberg, Paul Risting, mener det er på tide å innføre et nasjonalt gjeldsregister. I et slikt register kan banker og andre som gir kreditt, få opplysninger om folks gjeld. Hensikten er å unngå at folk med allerede mye gjeld skal få mer lån og få større betalingsproblemer.

– Jeg mener det vil gjøre det enklere for dem som yter kreditt og for den enkelte, sier Paul Risting.

Mange har i flere år snakket om behovet for et gjeldsregister. Forbrukerminister Solveig Horne (Frp) utreder nå hvordan et slikt register bør være, men Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kan ikke si til NRK når utredningen er ferdig.

Register hjelper ikke

Stortingspolitiker Kårstein Eidem Løvaas (H) fra Vestfold vil derimot ikke ha et slikt register.

– Vi i Høyre har hele tiden ment at et gjeldsregister ikke er veien å gå. For det viser seg at land som har innført dette, likevel ikke unngår at folk kommer i økonomisk uføre, sier Eidem Løvaas.

Han frykter bruk av ordninger utenfor finansinstitusjonene.

– Her er rentene vanvittige. Innkrevingen er ekstrem og ofte fysisk. Det er iallfall et marked vi må hindre at folk søker til, sier Løvaas.

Strengere krav til dokumentasjon

Han viser også til at Datatilsynet har påpekt en del ulemper ved å registrere sensitiv informasjon i et gjeldsregister mange kan få tilgang til.

Høyrepolitikeren tror mer på andre løsninger for å hindre at folk får mer gjeld enn de klarer å håndtere.

– Jeg tror at ved å ha et rentetak på de mest ekstreme kredittkortene og at når bransjen selv stiller strengere krav til dokumentasjon til dem de låner ut penger til, så har vi kommet et godt stykke på vei, sier Eidem Løvaas.

Les også: Du kan havne i gjeldsregister