Hopp til innhold

Flere har betalingsproblemer

Fortvilte mennesker ringer namsfogden fordi gjelda har blitt for stor.

Paul Risting

Namsfogden Paul Risting har så langt behandlet flere gjeldssaker så langt i år enn på samme tid i fjor.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Namsfogden i Tønsberg Paul Risting viser fram en bunke med dagens post. Antall saker der namsfogden er koblet inn for at privatpersoner eller bedrifter skal få inn pengene sine, har økt siden i fjor i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke.

– Vi får mange fortvilte telefoner hvor folk er bekymret over hvordan det skal gå med økonomien, husleia, innkjøp av mat og klær til seg selv og familien, sier Risting.

Kan bli toppår

Ved utgangen av september i 2014 hadde namsfogden 3027 saker mot 3740 saker på samme tid i år. Med over 700 flere saker behandlet så langt i år enn i fjor, tror Risting at dette året kan bli et toppår i antall saker.

– Det er bekymringsfullt, fordi det er et tegn på at mange sliter med å håndtere gjelda si. Det kan få konsekvenser for en selv og familien, sier Risting.

Når namsfogden blir koblet inn, kan løsningen bli at de som skylder penger, trekkes et fast beløp av lønna eller trygden i måneden. Det kan også bli tatt pant i bolig eller bil.

Snekker

Tømrer Fred Sverre Johansens løsning for noen år siden var å jobbe sent og tidlig et halvt år for å betale gjeld.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Nedgang på landsbasis

Beløpene som kreves inn, kan være alt fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner. På landsbasis ser inkassobyrået Lindorff at antall saker som havner hos namsfogden øker i enkelte kommuner, men totalt i landet ser Lindorff at det er en svak nedgang.

– Stadig flere saker løser seg før de går til namsfogden, sier kommunikasjonsdirektør Stig Inge Eikemo i Lindorff.

For lett å få kreditt

Namsfogden i Tønsberg, Paul Risting, tror økningen i hans område kan skyldes at folk har mistet jobben. Andre årsaker til gjeldsproblemer kan være samlivsbrudd eller sykdom. De fleste sakene dreier seg om folk som har for høy kredittkort-gjeld eller ikke klarer å betale tilbake forbrukslånet.

– Jeg vil kanskje påstå at det er for lett å få kredittkort og forbrukslån, sier Risting.

Terje Solvik

Banksjef Terje Solvik i DNB i Tønsberg avviser at det er lett å få kredittkort og forbrukslån.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Banksjef Terje Solvik i DNB i Tønsberg sier de vurderer kundene sine og at deres erfaring er at få personer misligholder kredittkort eller forbrukslånet de får av dem.

– Jeg kan bare snakke for oss i DNB. Misligholdet av kredittkort er lavt og er på 2,7 prosent. Vi merker ikke noen økning, sier Solvik.

Både Solvik og Risting ber folk som får økonomiske problemer med å raskt ta kontakt med banken og kreditorer for å få til en løsning.

Jobbet bort gjeld

For tømrer Fred Sverre Johansen ble løsning lange arbeidsdager da han pådro seg gjeld for sju-åtte år siden.

– Jeg hadde ekstrajobber og jobbet døgnet rundt, forteller Johansen.

Han hadde eget firma og gikk i underskudd på et oppdrag. Han kontaktet også leverandørene og fortalte om situasjonen. Dermed slapp han å betale renter. Etter et halvt år hadde han betalt tilbake litt over 70 000 kroner.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark