Hopp til innhold

First House om hva som kunne vært gjort annerledes

I den endelige rapporten til millionprosjektet kommer evalueringen fra PR-byrået First House. Prosjektet er avsluttet uten at en eneste arbeidsplass er skapt.

First House

BEKLAGET: First House spiste eksklusive middager på Grand og The Thief i Oslo, som de igjen fakturerte skattebetalerne.

Foto: NRK

I slutten av mars ble det tre år lange prosjektet «Invest in Telemark» avsluttet.

Den 7. juni skal saken behandles i Fylkestinget, og sluttrapporten med First House sin egen dom over prosjektet er ferdig.

I saksfremlegget fra Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen skriver hun at prosjektet har vært nyttig fordi man har hentet inn ulike erfaringer.

Tapte mulig viktig kontakt

I sluttrapporten fra First House kan man lese at den første tiden i prosjektet var preget av at innleid prosjektleder hele tiden var den som jobbet med sine kontakter og at dialog og kontakt var direkte mellom prosjektleder og de, og ikke mellom Telemark fylkeskommune og eksterne parter.

– Her tapte vi mulig viktig kontakt med aktuelle parter, slik vi ser det i ettertid, heter det i rapporten.

Videre beskrives det at prosjektet ikke har vært stimulert av finansielle virkemidler eller næringspolitiske incentiver som et ledd i å tiltrekke seg virksomheter. First House mener det ville bidratt til å øke interessen hos aktuelle interessenter, og dermed også styrket prosjektets muligheter for å lykkes.

Burde hatt delmål

I avtalen om Invest in Telemark lå det heller ingen definerte delmål for prosjektet. Det kunne imidlertid vært hensiktsmessig, står det i rapporten. Dette blir begrunnet med at konkrete delmål i et treåring prosjekt dessuten kan tjene som nyttige milepæler i prosjekteiers muligheter til å evaluere arbeidet underveis i prosjektet.

Målet med prosjektet var å skaffe arbeidsplasser til Telemark, men at arbeidsplassene uteble begrunnes også med at det er krevende tider i økonomien.

– Manglende resultater av arbeidet med de forhåndsdefinerte målselskapene i de nevnte utsatte sektorene kan tolkes som et uttrykk for dette, skriver First House i rapporten.

Arbeidet med omprioritering av interessenter og målselskaper kunne vært foretatt noe tidligere enn det som var tilfellet.

Byttet prosjektleder

Kari Holm Hejna har tatt over for Bjørn Richard Johansen som prosjektleder for First House, i samarbeidet med Innovasjon Norge og Telemark fylkeskommune.

I januar var kommunikasjonsbyrået First House i Telemark for å planlegge sluttfasen i det treårige prosjektet med Telemark fylkeskommune. Den gangen nektet tidligere prosjektleder Johansen å svare på om han var fornøyd med egen innsats i prosjektet:

Sven Tore Løkslid, Kari Holm Hejna, Bjørn Richard Johansen

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid, prosjektleder Kari Holm Hejna og tidligere prosjektleder Bjørn Richard Johansen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Åtte interessenter følges opp

I rapportens oppsummeringsdel skriver First House avslutningsvis:

«Muligheter er analysert, kartlagt og sjekket ut. Det er knyttet verdifulle kontakter med kapital- og næringslivsmiljøer utenfor fylket, og det pågår konkret dialog med flere interessenter som representerer fremtidige etableringsmuligheter.»

Nå er det opp til prosjekteier å forvalte en videre oppfølgingen av det arbeidet som er nedlagt i prosjektperioden.

Fylkesrådmannen sier at det er åtte interessenter som følges opp videre.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark