Hopp til innhold

Konkursrytter i millionkrangel om skattepenger

Investor Andreas Christensen går til sak mot Skatteetaten. De mener han skylder millioner i skatt. – Det stemmer ikke, sier tønsbergmannen.

Andreas Christensen

– FEIL UTREGNING: Mowjow-gründer Andreas Christensen mener Skatteetaten over flere år har feilberegnet skattegrunnlaget hans.

Foto: Privat

– Jeg ble lompelurt, sa olympisk mester Olaf Tufte.

Den tidligere roeren er én av flere hundre personer som lot seg friste av Andreas Christensen til å kjøpe aksjer i pengespillet Mowjow.

Tønsbergmannen som har vært involvert i minst 20 konkurser i tidsrommet 2001 til 2018, fikk totalt inn nesten 12 millioner kroner fra Tufte og andre investorer.

Konkurskarantene

Christensen ble også ilagt konkurskarantene fra 30. april 2019 til 30. april 2021 etter konkursen i selskapet Mowjow Technology Limited som ble åpnet i mars 2019.

En konkurskarantene vil si at Christensen ikke hadde lov til å starte eller drive selskaper i det nevnte tidsrommet.

– Jeg vil presisere at de fleste av konkursene og tvangsoppløsningene NRK omtaler i denne saken, skriver seg 15 til 20 år tilbake i tid, sier Andreas Christensen.

Les også 500 personer satset 12 millioner – OL-vinner føler seg lurt

Olaf Tufte

Henlagt av Økokrim

Da NRK omtalte saken i 2019, var Christensen under etterforskning av Økokrim. Mowjow-aksjonærene var i harnisk over at Christensen skulle ha overført rundt syv millioner kroner til egne kontoer.

Selv hevdet Christensen at han bare gjorde som planlagt, altså iverksatte utvikling av teknologi for å skape verdier for aksjonærene. Det hele endte også med at Økokrim henla saken.

– Det er viktig for meg å få frem at Økokrim henla saken som intet straffbart forhold funnet. Det er det sterkeste beviset på at jeg ikke gjorde noe galt, sier Christensen i dag.

Men til tross for henleggelsen forsvant ikke Christensen ut av myndighetenes søkelys. Etter at Økokrim la saksmappene i skuffen, kom Skatteetaten på banen.

Les også Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner

Marius Vidar Jensen

Overførte 16 millioner

De mener at Christensen har unnlatt å betale skatt på en vesentlig del av pengene han overførte til egne kontoer, etter at aksjonærene hadde investert i Mowjow.

– Jeg ønsker ikke å prosedere denne saken i media før jeg møter Skatteetaten i retten, men det er jo ingen tvil om at jeg er dypt uenig i deres skattemessige skjønn, sier Mowjow-gründeren til NRK.

I september 2021 fastslo Skatteklagenemnda at Christensen fikk skjønnsfastsatt tilordning av ulovlig utbytte og lønn for ligningsårene 2012 til og med 2016.

Det fremgår av en kjennelse i Vestfold tingrett som NRK har fått innsyn i.

I kjennelsen fremkommer det også at Christensens inntektsgrunnlag ble vesentlig endret etter at Skatteetaten gjennomgikk regnskapene for selskapene M Technology AS og M Management AS for inntektsårene 2012 til 2016.

– Det ble i ettersynet avdekket betydelige overføringer fra selskapene til skattepliktige. Netto utbetalt var kroner 16 070 500 for årene 2012 til 2016, skriver Skatteklagenemnda til tingretten.

– Ulovlig utbytte og lønn

Skattekontoret har lagt til grunn at størsteparten av utbetalingene fra disse selskapene gikk rett inn på Christensens private bankkontoer, og at han unnlot å betale skatt.

Skatteetaten mener også at deler av beløpet må ansees som ulovlig utbytte fra selskapene.

– Jeg skulle sikkert ha inntektsført en noe større andel, men ikke i nærheten av det Skatteetaten hevder er riktig.

– Hva mener du at du skulle betalt i skatt disse årene?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på nå. Det vil fremkomme under rettssaken, sier Christensen.

Les også Flere politikere holder eget skattekrav skjult

Møte om kraftsituasjonen

Etter hans oppfatning har ikke Skatteetaten tatt hensyn til at en vesentlig del av inntekten er fradragsberettiget.

– Jeg har dokumentert med bilag, regnskaps- og bankdokumentasjon at en overveiende andel har gått til utvikling og drift av teknologi, samt kostnader til forretningsutvikling. Skatteetaten mener dog at alle pengene jeg fikk inn fra selskapet har gått til privat forbruk.

– Og det stemmer ikke?

– Nei, det er klart noe har gått til meg privat, og det legger jeg heller ikke skjul på. Jeg har jobbet 100 timer i uken, så noe skal jeg jo ha betalt, sier Christensen.

Tause advokater

Vestfold tingrett har satt av hele seks dager til saken som starter 8. mars.

Kari Sigurdsen, advokat

Advokat Kari Sigurdsen i Haavind er prosessfullmektig for Skatteetaten.

Foto: Jorun Vang / NRK

Advokat Kari Sigurdsen i Haavind er prosessfullmektig for Skatteetaten. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Heller ikke Christensens advokat, Martin Øksenholt i Deloitte, vil kommentere saken overfor NRK.

Konkurser Christensen har vært involvert i

Modellbyrå, shipping, cafedrift og spill. De 20 konkursene/tangsoppløsningene mannen har vært involvert i er spredt på mange områder. Her i alfabetisk rekkefølge. Han har aldri blitt straffet for økonomisk kriminalitet. Christensen ser på seg selv som gründer. Han forteller at han har tatt stor risiko. «Da må man påregne at det blir noen smeller og skraper. I Amerika er dette «erfaring», i Norge er det tabu.» skriver han i et tilsvar.  Både konkurser og tvangsavviklinger behandles etter konkurslovens bestemmelser. En kjennelse om tvangsoppløsning betyr derfor også konkurs. Christensen omtaler de fleste av konkursene som tvangsavviklinger. Bostyreren omtaler de som konkurser.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark