Konkursrytter stoppes ikke – folk har tapt over 30 millioner

Marius Vidar Jensen har vært involvert i 19 konkurser de siste 20 årene. Politiet beklager at han ikke er stanset.

Marius Vidar Jensen

Folk, bedrifter og det offentlige har tapt 33 millioner kroner de siste fem årene på konkursene til Marius Vidar Jensen.

(I en tidligere versjon av denne saken stod det 20 konkurser, det er rettet til 19. NRK beklager feilen.)

Sent i november står Marius Vidar Jensen (46) i foajeen på Quality Hotel Tønsberg. Han har lett dugg i håret som er satt opp med voks. Denne kvelden skal han på et foredrag om fornybar energi.

Marius Vidar Jensen?

– Ja?

Rune Christoffer Holm her. Jeg jobber i NRK.

– Eh, ja vel?

Slik starter en halvannen times lang samtale med Jensen. NRK har undersøkt konkursene hans. Spørsmålene er mange. I 20 år har han blitt trukket inn i 19 konkurser. Folk har tapt titalls millioner kroner. Foredraget starter. Jensen blir igjen utenfor for å forklare.

Kjøpte luksusbåt

Jensen har vært med i mange byggeprosjekter. Et eksempel er hentet fra to adresser i Lørenskog. Sommeren 2014 var gravemaskiner og lastebiler på plass for å gjøre flere tomter klare for bygging av nye eneboliger.

VG-maskin AS hadde ansvaret for grunnarbeidene. De sprengte, gravde, grøftet og fylte opp. Betalingen skulle gå via Jensens firma, men pengene uteble.

– Jeg blir bare i dårlig humør av det og orker ikke tenke mer på det, sier daglig leder Øyvind Myhrer.

VG Maskin AS er en av flere som tapte mye penger på dette prosjektet. Samtidig kjøpte Jensens firma en luksusbåt til over to millioner kroner.

Jensen benekter at leverandører ikke fikk betalt i dette prosjektet.

Sunseeker 58

Leverandørene tapte millioner mens Marius Vidar Jensen kjøpte denne cabincruiseren. En Sunseeker 58 med 1530 hester.

Fikk bøter der andre får fengsel

Flere ganger er Jensen anmeldt til både politiet i Vestfold og politiet i Oslo. Riktignok har han fått sju bøter for rot med regnskaper og manglende betaling av skatt. I 2006 ble han dømt til samfunnsstraff.

Tre ganger har han hatt konkurskarantene. Hver gang har han i to år blitt nektet å ta på seg roller i nye selskaper. Men dette har ikke hindret nye konkurser.

– Det er beklagelig at vi i dette tilfellet ikke har gitt mer markerte reaksjoner, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i dag.

Et av firmaene til Jensen leverte ikke et eneste regnskap på fem år. Firmaet hadde 15 millioner kroner i gjeld da det gikk konkurs i 2015. Politiet i Oslo reagerte med bot.

Ifølge en nasjonal standard for straff i økonomiske saker skal slike forhold normalt gi fengsel.

– Vi forsøker å stanse konkursgjengangere. I dette tilfellet har vi beklageligvis ikke klart det, sier Knudsen i Oslo politidistrikt.

Burde dere ha stanset mannen?

– Ja.

Hvorfor har ikke det skjedd?

– Dessverre har det gått gjennom systemet uten at vi har fanget det opp.

Minus 33 millioner på fem år

NRKs gjennomgang viser at konkursene til Jensen har en del fellestrekk. Det starter ofte med at revisor trekker seg. Deretter slutter firmaet å levere regnskaper til myndighetene. Samtidig dropper firmaene å betale skatter og avgifter.

Så går firmaet til konkurs.

Ved alle konkurser i Norge blir det oppnevnt en bostyrer. Dette er ofte en advokat som fordeler penger og eiendeler til kreditorene. I Jensens konkurser er det ofte lite å fordele. Bostyrernes rapporter for de siste fem årene viser at kreditorene har tapt 33 millioner.

Pengene er brukt til livets opphold. Det viser for eksempel et krav på 70 000 fra Safari opplevelsesreiser. Andre som har tapt penger er privatpersoner, banker, forsikringsselskaper, leasingselskaper, Skatteetaten og Statens innkrevingssentral.

– Millionkravene er ikke rettslig prøvet. Jeg er sikker på at flere av dem ikke stemmer, sier Jensen.

Han mener derfor at de reelle tapene er lavere.

– Ikke prioritert

En annen oppgave bostyrere har er å anmelde grove lovbrudd. Flere av bostyrerne NRK har snakket med bekrefter at de har anmeldt Jensen.

Et eksempel er kjøpet av luksusbåten. Saken ble anmeldt, men ble liggende urørt i tre år. Det bekrefter politiadvokat Nina Aaskjær i Sør-Øst politidistrikt.

– På grunn av manglende kapasitet har vi ikke kunnet prioritere denne saken før i januar 2018, sier hun.

Hvor lenge skal han få holde på før han blir stanset?

– Jeg kan ikke svare for tidligere forhold. Jeg kan bare svare for de forholdene han er under etterforskning for i dag, sier Aaskjær.

Politiet etterforsker nå båtkjøpet for å finne ut om dette kan ha vært ulovlig bruk av penger i et senere konkurstruet selskap. Om politiet også etterforsker andre sider ved denne saken vil Aaskjær ikke si noe om nå.

Marius Vidar Jensen

Marius Vidar Jensen kaller møtet med NRK i hotellobbyen for «revolverkonfrontasjon». Han mener saken ikke har offentlig interesse.

Selve båtkjøpet forklarer Jensen slik: En slektning hadde lånt firmaet penger. Båten ble kjøpt og flittig brukt i to sesonger. Deretter ble båten levert videre til slektningen som solgte båten.

Dokumenter NRK har viser at Skatteetaten har sjekket forklaringen til Jensen. Men etaten fant aldri noen spor av at slektingen hadde gitt noe lån. Vi har lagt dette fram for Jensen via meldinger og e-post uten å få svar.

Politidirektoratet skylder på for liten kapasitet

NRK har lagt saken fram for Politidirektoratet. I en e-post vedgår direktoratet at noen slipper unna.

«Politiet har i de fleste politidistrikter nå ikke god nok kapasitet til å forfølge alle forbrytere på dette kriminalitetsområdet, og må også prioritere mellom slike saker og andre høyt prioriterte saksområder.»

Direktoratet er enig i at folk taper penger på konkurser, men vil ikke kommentere denne enkeltsaken. På spørsmål om det er greit at hvitsnippforbrytere går fri er svaret.

«Viser til tidligere svar.»

Jensen skylder på ekssamboeren

Ifølge Jensen startet problemene da en restaurant gikk konkurs ved årtusenskiftet. Han forteller at gjelda der var på åtte millioner, og at han fikk torpedoer etter seg.

Hele tiden har han hatt et ønske om å betale tilbake. De siste femten årene har han ifølge seg selv brukt på å rydde opp alt som har gått galt. I en e-post forklarer han konkursene slik:

«Jeg har gjort mange feil, tatt uriktige avgjørelser, vært naiv, vært dumsnill og godtroende, involvert meg med feil samarbeidspartnere, tapt penger på kunder og andres konkurser, havnet i kostbare tvistesaker, hatt uflaks og flere ganger snublet.»

Han trekker også fram ekssamboeren som en av årsakene til at alt har gått galt.

– Hun har ringt kreditorer som så har ønsket å avslutte samarbeidet. Det har ført til mangel på penger. Dermed har det endt med konkurs, forklarer Jensen.

Ekssamboeren svarer at hun gjorde det slutt i 2016. Hun har ringt mange, også kreditorer. Det økonomiske uføret Jensen er oppe i startet lenge før det ble slutt mellom dem, forteller hun.

Utvandret fra Norge – nekter å fortelle hvor han nå bor

Ifølge Folkeregisteret har Marius Vidar Jensen utvandret fra Norge. Han betaler heller ikke skatt her i landet. Han innrømmer likevel overfor NRK at han stort sett har oppholdt seg i Tønsberg i 2018. Hvilket land han bor i, eller skatter til vil han ikke fortelle.

Jensen mener faktaene NRK har lagt fram enten er tatt ut av sin sammenheng, overdramatisert, eller direkte feil. Han har lovet ytterligere dokumentasjon – noe han så langt ikke har kommet med. NRK har heller ikke fått svar på nye spørsmål som har dukket opp i arbeidet med saken.

I dag er Jensen involvert i nye prosjekter, både i Norge og utenlands. Jensen tror disse kommer til å gå bra.

Etter at saken ble publisert har Jensen tatt kontakt. Han sier det er riktig at han ikke tjente noe, og derfor ikke betalte skatt i 2016 og 2017. Ifølge Jensen har han skattet til Norge fra 2018.

Slik har det gått med Jensens firmaer

Dette er firmaene Jensen har vært involvert i de siste 20 årene i alfabetisk rekkefølge. Oversikten er basert på en rekke offentlige dokumenter. Det er stort sett konkursene som er avsluttet de siste fem årene vi har tall på hvor mye kreditorene har tapt. Tallet 19 konkurser inkluderer alle konkurser og tvangsavviklinger som er registrert i Konkursregisteret.

 • Konkurs
  Eiendomsselskapet Nor AS

  Jensen ble dømt for manglende regnskapsføring i 2006. Samfunnsstraff.

 • Konkurs
  Fevang Industrier AS

  Jensen fikk konkurskarantene. Det vil si to års forbud mot å starte eller involvere seg i ledelsen i nye selskaper (2005-2007).

 • Konkurs
  Frua AS

  Konkurs i 2002. Ifølge Jensen var gjelda her på 8 millioner. Denne konkursen førte ifølge Jensen til at han fikk torpedoer etter seg. Bostyrer konkluderte med at udekket gjeld var på 1 929 700 kroner.

 • Aktivt
  Green Power Norway AS

  Jensen var teknisk direktør fram til desember 2018. Mistet jobben etter at NRK tok kontakt. Skulle satse 100 millioner dollar på fornybar energi i Afrika.

 • Under konkursbehandling
  HG Oslo AS

  Siste regnskap er fra 2014. (Jensen har skiftet navn på selskapet.)

 • Under konkursbehandling
  HG prosjekt AS

  Selskapet ble nylig begjært konkurs av Skatteetaten. Det var dette firmaet som formelt kjøpte luksusbåt i 2014. Manglende bokføring førte til at advokat Tone S. Bjørnli som tidligere styreleder ble tiltalt høsten 2019.

 • Konkurs
  Hygena AS

  Ifølge bostyrer har selskapet betalt ut 1,3 millioner til Jensen. Dette er oppgitt å være nedbetaling av gjeld, men bostyreren kan ikke se at Jensen har lånt selskapet penger. Saken ble anmeldt. Kreditorene tapte 1,26 millioner kroner. Jensen mener bostyrer tar feil. Jensen fikk 15 000 kroner i bot. Oslo tingrett nektet å gi konkurskarantene. Grunnen var at Jensen allerede hadde karantene på dette tidspunktet.

 • Konkurs
  Ja-Con AS

  Kreditorene tapte 278 350 kroner.

 • Konkurs
  Ja-Con prosjekt AS

  Jensen var daglig leder. Fikk konkurskarantene 2011-2013.

 • Konkurs
  Jasa AS

  Jensen var daglig leder.

 • Konkurs
  Jasa Oslo AS

  Jensen var daglig leder. Firmaet leverte aldri regnskap, og kreditorene mener å ha tapt 15,6 millioner kroner. Fikk 15 000 kroner i bot.

 • Konkurs
  Marius Vidar Jensen

  Personlig konkurs i 2015. Skyldte kreditorene nærmere 13 millioner kroner.

 • Konkurs
  Mur og trebygg AS

  Jensen fikk to års konkurskarantene (2013-2015) og 30 000 kroner i bot.

 • Konkurs
  Narverødveien 55 Eiendom AS

  Ble anmeldt, og fikk 30 000 kroner i bot for å ikke ha ført regnskap.

 • Konkurs
  Nedre Romerike utvikling AS

  Kreditorene mener de tapte 320 481 kroner. Jensen ansees som reel daglig leder av bostyrer.

 • Konkurs
  Norsk bolig- og næringseiendom AS

  Kreditorene mener de tapte to millioner kroner. Jensen ansees som reel daglig leder av bostyrer.

 • Konkurs
  Skagerak Capital AS

  Jensen ble dømt for manglende regnskapsføring i dette og flere andre firmaer i 2006. Ble under tvil dømt til 300 timer samfunnsstraff.

 • Konkurs
  Skagerak Construction AS

  Jensen var styreleder.

 • Konkurs
  Trudvangveien 1B

  Her var advokat Tone Skalpe Bjørnli eier og Jensen styreleder og kontaktperson. Manglende bokføring førte til at Bjørnli ble tiltalt høsten 2019.

 • Konkurs
  Tønsberg restaurantselskap

  Jensen var daglig leder og styreleder ifølge Brønnøysundregisteret. Jensen sier han ikke vet noe om dette selskapet.

 • Konkurs
  Vingnes Panorama

  Kravene i boet var nesten ti millioner kroner sommeren 2018. Tomta er solgt videre og banken har derfor fått igjen en god del av pengene tilbake. Uklart hvor stort tapet ble.

 • Konkurs
  West Viken Group AS

  Jensen var ikke formelt, men i praksis daglig leder ifølge bostyrer. Udekket gjeld var på 628 067 kroner. Men den reelle gjelda var trolig mye større. Et selskap som gikk konkurs mente å ha krav på 4,3 millioner fra West Viken Group AS. Kravet ble ikke meldt fordi det ikke var penger å hente, ifølge bostyreren der. Manglende bokføring førte til at advokat Tone S. Bjørnli som tidligere styreleder ble tiltalt høsten 2019.

 • Aktivt
  West Viken Holdings LDT

  Firmaet er registrert i London, og er opprettet av russeren Konstantin Nemchukv, som ifølge egne nettsider har spesialisert seg på å opprette firmaer for utlendinger, med bankkontoer rundt om i verden. Eies 100 prosent av Jensen.

 • Aktivt
  West Viken property AS

  Jensen eide firmaet selv fram til 2016. Da overtar West Viken Holdings LDT. (Som han selv eier.) Samme år får selskapet betydelig egenkapital i form av 17,5 millioner i en utestående fordring. Jensen har til nå ikke svart på hva dette er.

 • Konkurs
  www design Norway

  Ifølge Brønnøysundregistrene var Jensen daglig leder og kontaktperson. Jensen mener dette skyldes ID-tyveri, og at han ikke var innblandet.

Fra: Jensen
Til: Rune Christoffer Holm <Rune.Christoffer.Holm@nrk.no>
Sendt: fredag 11. januar 2019 14:42
Emne: Svar på spørsmål
Jeg viser til tidligere kontakt, og oversender mine kommentarer. For det tilfellet du fortsatt tenker å publisere en artikkel slik du antydet skal alt jeg skriver nedenfor under denne linjen medtas i artikkelen, ordrett og sammenhengende, som mine kommentarer: Svar til NRK Vestfold v/journalist Rune Chr Holm: For det første vil jeg å påpeke at det opplevdes svært ubehagelig å bli overrumplet på den måten du, helt uten forvarsel, stoppet meg ved hotellinngangen før jul. Hva du tenkte å få ut av en slik "revolverkonfrontasjon" vet jeg ikke, men særlig profesjonell fremgangsmåte er det neppe. Hva som er dine beveggrunner for din interesse og adferd vites ikke, men jeg ser koblingen mellom din iver etter å "lage en historie" og din kontakt med mine tidligere kjærester, som synes å være dine hovedkilder til "opplysninger". ***(SLADDET)*** For det andre stiller jeg meg uforstående til at jeg som person eller mitt virke kan ha noen allmenn interesse, og jeg ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere noe som helst. ***(SLADDET)*** Store deler av det du anfører overfor meg er tatt ut av sin sammenheng, overdramatisert og inneholder mange faktafeil. For meg virker det som du setter flere forhold avklart i rettsvesenet i tvil. Saker som har blitt behandlet i både tingretten og lagmannsretten hvor kjennelsen er enstemmig. Flere av selskapene du hevder jeg har vært involvert i har jeg ikke engang hørt om, og mye av det du henviste til er forhold som fant sted 20-25 år tilbake i tid. Det du i flere av tilfellene omtaler som konkurser er i realiteten avvikling av tomme selskaper hvor driften opphørte flere år tidligere. Det burde være opplagt at jeg overfor en journalist, som opptrer slik du gjør, ikke uten videre kan kommentere komplekse bedriftsinterne forhold, uavklarte tvister, eller min personlige økonomi og skatteforhold. Du insinuerte at jeg har "kontakter" internt i politiet, siden jeg gang på gang "slipper unna".. Det er en grov fornærmelse ovenfor både politiet og meg, og i beste fall injurierende. Og noe jeg tar sterk avstand fra. Jeg har både respekt for og høy tiltro til vårt politi og rettsvesen. Jeg er ikke dømt for noe av det du tok opp, med unntak av brudd på regnskapsloven for forsinket innleverte regnskaper. Dette er forhold jeg innrømmer, og har blitt straffet/bøtelagt for. Og noe jeg har tatt tak i for å unngå i fremtiden. De operative selskapene jeg idag er involvert i er alle ajour med sine regnskaper. Helt siden jeg var ung har jeg arbeidet 70 timers uker, og jeg har holdt et høyt aktivitetsnivå. Jo flere "baller" man har i luften, jo større er selvsagt sjansen for at man mislykkes med noen av "ballene" og trår feil. Jeg har gjort mange feil, tatt uriktige avgjørelser, vært naiv, vært dumsnill og godtroende, involvert meg med feil samarbeidspartnere, tapt penger på kunder og andres konkurser, havnet i kostbare tvistesaker, hatt uflaks og flere ganger snublet. Det har vært en dyr voksenopplæring, og jeg har brukt og bruker mye ressurser på å rydde opp i gamle forhold. Det er forøvrig meg og min familie som har tatt de største tapene når noe har gått galt. Imidlertid har mye gått veldig bra også, og mitt hovedfokus er øremerket fremtiden og de oppgavene som ligger foran meg. Det er mye spennende som skal skje både i og utenfor Norge. Avslutningsvis ber jeg deg ta hensyn og være varsom. Hverken jeg eller min familie er offentlige personer, og det er uskyldige barn involvert *** (SLADDET)*** Utover dette har jeg ingen kommentarer. London, 10. januar 2019 Marius V. Jensen

Deler av e-posten er sladdet av hensyn til personvernet.