Hopp til innhold

Kaupang er mindre enn tidligere antatt

Skanning med georadar av en av Norges eldste byer, viser at bebyggelsen dekker et mindre område enn hva man tidligere har trodd.

Kaupang

GROVT ILLUSTRERT: Den tette bebyggelsen er illustrert innenfor den oransje streken, og er grovt skissert. – Vi sitter ikke på detaljert kunnskap, men vet tilstrekkelig til å grovt kunne avgrense utbredelsen av bebyggelsen, sier Terje Gansum, leder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Foto: Kulturarv Vestfold fylkeskommune

– Vi ønsket å undersøke et så kalt "flaggskip i den norske arkeologi", og et sted hvor vi hadde store forhåpninger om å gjøre nye funn. Kaupang er et ekstremt spennende område å jobbe med, sier Knut Paasche, avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Formålet var å teste ut nyere teknologiske metoder innen arkeologien, men også å se på hvordan de ulike arkeologiske strukturene så ut under bakken.

– Vi fant ut at bebyggelsen på Kaupang har en mindre utbredelse under vikingtiden enn tidligere antatt, sier han.

Knut Paasche

FUNGERER: Knut Paasche håper at flere arkeologer kommer til å ta i bruk metoden. – Fordelen er at man slipper å grave med gravemaskin, noe som er dyrt, vanskelig og som også kan være med å skade kulturminnene, sier han.

Foto: NIKU

Et syv års langt prosjekt

Resultatene etter skanningen med georadar har nemlig vist at det er mulig å oppdage hus under bakken ved hjelp av de geofysiske undersøkelsene, og dermed ble det klart at Kaupangs bebyggelse dekker et mindre område enn tidligere antatt.

Arbeidet er en del av et større forskningsprosjekt som så langt har gått over syv år, og er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Ludwig Boltzmann Institutt i Wien.

– Vi har ikke hatt tid til å tolke alle dataene vi har, så det gjenstår. Men funnene er vi helt sikre på, sier Terje Gansum, leder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

– Ikke så unikt

Men hvordan påvirker dette funnet historien? Etter å ha undersøkt en hel rekke arkeologiske lokaliteter som eksempel Gokstad ved Sandefjord ser man at Kaupang, muligens ikke er så unik som man trodde.

LES OGSÅ: Fortsetter jakten på Kaupang

– Nå har vi funnet en markedsplass på Gokstad og vi har noen dateringer i Tønsberg. Egentlig så begynner vi å se konturer av kanskje tre markedsplasser som eksisterte samtidig. Tidligere så så man på Kaupang som noe helt unikt i Norge, men det viser seg at den er ikke det.

Georadar

PÅ KAUPANG: Geofysiske undersøkelser har innen arkeologien litt brukt siden 70-tallet her til lands, men det er først de siste årene at forskerne har fått gode resultater, ifølge Paasche. Bildet er tatt på Kaupang.

Foto: NIKU

Målet er å utvikle et nytt program

Terje Gansum

MÅ ANALYSERE: Terje Gansum, leder for kulturarv i Vestfold fylkeskommune sier at analysearbeidet med både Kaupang, og flere av de andre undersøkelsene, foregår ennå.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Nå er målet å utvikle en metode og et dataprogram som skal gjøre arkeologien enda lettere.

Gansum forteller at forskerne brukte tre uker på å tolke data og identifisere spor av bygninger under bakken på Kaupang, noe som er kjapt i forhold til utgravning.

Ulempen er at hver eneste stein må tegnes manuelt, og med mye steinmateriale og tynne kulturlag, er det et krevende oppdrag.

– Vi ønsker å utvikle et software som skal kjenne igjen hver eneste stein, dybdeskive for dybdeskive. På den måten så kan vi automatisere analysen slik at tolkningsarbeidet går mye raskere. Da vil vi trolig få et annet bilde av Kaupang.