Hopp til innhold

Har ventet i opptil fem år på finnerlønn

Øystein Moe har, med sine 250 gjenstander, levert inn flest funn fra Vestfold de siste årene.

Øystein Moe søker med metalldetektor.

PÅ OPPDRAG: Øystein Moe tar også oppdrag for Vestfold fylkeskommune. Nylig søkte han etter kopier av vikingsmykker ved Gildehallen på Borre i Horten som kan ha blitt liggende igjen etter et vikingmarked på stedet. Dette for at ikke disse skal blir liggende og i fremtiden kunne forvirre arkeologer.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Metalldetektorist Øystein Moe fra Horten gjør mange funn, men må smøre seg med tålmodighet når det gjelder finnerlønn fra Riksantikvaren.

I Horten i mai 2014 fant han en gullring til å betale med, trolig fra folkevandringstiden (400-550), forteller han. Den leverte han inn til fylkesarkeologen, men har ikke fått noe for den.

Heller ikke har han fått penger for funnet av 12 engelske sølvmynter fra siste halvdel av 1500-tallet som han og en kamerat fant i 2016.

– Myntkabinettet har kommet med en innstilling til Riksantikvaren om 1500 kroner per mynt. Grunneier får halvparten, og vi får den andre halvparten.

Ulovlig å beholde selv

Siden 2014 har han bare fått finnerlønn for en eller to av de 250 tingene han har levert inn til fylkesarkeologen.

Fylkesarkeolog Ragnar Orten Lie mener at Moe kan få en påskjønnelse for opp mot 75 prosent av funnene.

Ifølge Kulturminneloven kan du få finnerlønn om du finner redskaper, våpen og smykker fra før 1537, og mynter fra før år 1650. Uansett må slike ting leveres inn fordi de tilhører vår felles kulturarv og er ulovlig å beholde selv.

Et smykkeanheng formet som en hest funnet av Øystein Moe.

SMYKKE: – Den er ganske spesiell. Jeg regner med at de setter veldig pris på den. Kanskje kommer det inn litt finnerlønn, sier Øystein Moe om dette funnet.

Foto: Privat

– Burde gå fortere

For Moe er det viktigst å redde gamle gjenstander. Likevel synes han at det ville være fint å få pengene.

– Jeg synes det er litt ålreit å få en liten påskjønnelse for å ha gjort ting ryddig, vært flink og levert det inn slik det skal gjøres.

Moe sier han heller aldri har fått tilbakemelding på at han har oppført gale opplysninger om sine funn.

– Hva synes du om at det har tatt så lang tid?

– Jeg synes ikke det er noe ålreit. Det burde gå fortere, men det er mange som venter.

Øystein Moe viser frem en eske med årets funn.

ÅRETS FUNN: Øystein Moe viser frem funnene fra i år. Det skal leveres inn, men det er ikke sikkert at alt er verdt en finnerlønn.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Økt mengde

Hvis fylkesarkeologen har vurdert gjenstanden som interessant, blir den sendt videre til Kulturhistorisk museum for datering og vurdering, som igjen innstiller til Riksantikvaren. Det er Riksantikvaren som betaler ut pengene.

Seniorrådgiver der, Jostein Gundersen, sier de i år har delt ut nesten 200 000 kroner i finnerlønn fordelt på rundt 80 saker, som hovedsakelig har vært funn av mynter.

Han forstår at Moe synes det har tatt lang tid å få en påskjønnelse. Med økt interesse for å søke med metalldetektorer de siste 5–10 årene, har mengden av gjenstander økt og saker har hopet seg opp.

– Vi har nok kanskje ikke klart å synliggjøre kapasitetsbehovet for å håndtere denne mengden funn i forvaltningen, sier Gundersen.

Nye retningslinjer

Han sier det er flere grunner til at saker har blitt liggende. For det første tok det tid å lage nye regler for utbetaling av finnerlønn. Etter de nye retningslinjene som kom tidligere i år, må saker gjennomgås på nytt fordi finnere har oppgitt feil eller for lite opplysninger.

– Når kan folk som har funnet noe mellom 2017 og 2019 forvente å få finnerlønn?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på, for det avhenger av så mange faktorer. Hvis du har gjort et funn i 2019 hvor alt er helt korrekt og vi er helt trygge på at det er riktig grunneier, og funnet også blir håndtert raskt av fylkeskommune og de arkeologiske museene, så vil det gå veldig fort, sier Gundersen.