Gir opp kampen for et vannskuterforbud i sommer

KRAGERØ (NRK): Etter at vannskuterforskriften ble opphevet 18. mai har flere kommuner lang kysten arbeidet for et lokalt forbud. – Vi gir ikke opp, men innser at det ikke går i sommer, sier ordfører i Kragerø, Jone Blikra.

Vannskuter i Kragerø

GIR OPP: Ordførerne i Grenland gir opp å få til et vannskuterforbud i sommer. Frp-politiker Thorleif Fluer Vikre er glad for at han kan kjøre vannskuter hvor han vil i sommer.

Foto: Martin Torstveit / NRK

I sommer har vannskutere fritt leide inn leia i Kragerø og andre kystbyer. Det er det mange som er misfornøyde med.

Jone Blikra

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra har lenge kjempet for et vannskuter-forbud i sommer, men innser at det slaget er tapt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Inntil i dag har Arbeidarpartiordfører Jone Blikra trodd på et lokalt forbud.

– Politisk ønsker vi å legge inn et lokalt forbud, men juridisk er det mange kjelker i veien. Jeg tviler på om at vi får det til i sommer, sier Blikra.

Valgkampanje

Frp-leder i Kragerø, Thorleif Fluer Vikre er selv vannskutereier, og svært fornøyd med det som nå skjer.

– Dette er et politisk prosjekt ledet av en Arbeiderparti-ordfører som ønsker å markere seg før valgkampen, sier Vikre.

Thorleif Fluer Vikre

Frp-leder i Kragerø, Thorleif Fluer Vikre mener kampen mot vannskutere er en valgkampanje.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Han mener det ikke er noen grunn for at vannskutere skal bli forbudt

– Det er ingen gode grunner for å si at en vannskuter gjør mer skade enn hvilken som helst annen båt på sjøen. Det har vært flere ulykker med ribber, uten at jeg har hørt noen sterke røster mot det, påpeker Fluer Vikre.

Får ikke til et forbud i år

Rådmann Inger Lysa i Kragerø og rådmann Tore Marthinsen i Bamble har fått i oppdrag å tilrettelegge for et hurtigforbud, men de har samme konklusjon som politikerne, det lar seg ikke gjøre i år.

Rådmann Inger Lysa, Kragerø og Tore Marthinsen i Bamble

Rådmann, Inger Lysa i Kragerø og rådmann, Tore Marthinsen i Bamble syntes regelverket for hvem som kan bestemme hva er vanskelig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg har registrert et politisk ønske om å få på plass et regelverk i år, det tror jeg ikke er mulig, sier Lysa.

Hun sier at staten bestemmer over store deler av områdene i Kragerø, derfor er det vanskelig å lage regler for kommunen.

– Kommunen kan ikke lage regler der staten bestemmer, så vi er låst.

Tvil om hvem som bestemmer

Det har hersket stor tvil om det er mulig med et lokalt totalforbud mot vannskuter. I et intervju med NRK i går slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at kommunene bare er en part i den norske skjærgården. Kystverket og staten bestemmer det meste.

– Mitt råd til kommuner der det er politisk flertall mot vannskutere, er å ta kontakt med Kystverket for å forstå regelverket bedre.

Gir opp slaget, men ikke krigen

– Jeg gir ikke opp, vi skal gi klare signaler om hvordan vi ønsker å ha det i Kragerø, sier Jone Blikra.

Han mener det må en lovendring på plass.

– Hvis departementet mener kommunene skal få bestemme, så må det en lovendring til, sier han.

Han mener staten gir blandede signaler i saken om forbud.

– Statsråden gir oss beskjed om at vi kan lage en lokal forskrift, så viser det seg at det kan vi ikke. Det er snublesteinen her, sier han.