Hopp til innhold

Kan forbys – men bare om de er til fare for andre

Det har rådet full forvirring rundt om kommuner kan få lov til å forby vannskuterkjøring. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er klar i sin tale: vannskutere kan ikke forbys bare fordi kommunen misliker dem.

Luftig svev

VANNSKUTER: Flere kystkommuner har sagt at de ønsker å forby vannskutere etter at fartøyet ble likestilt med fritidsbåter i mai i år.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Anne Lognvik / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier kommunene som ønsker et totalforbud mot vannskuterkjøring må begrunne og synliggjøre at vannskutere er farlige for andre.

– Det må være en faglig begrunnelse for at de utgjør en fare, eller er et problem, for annen ferdsel. Mitt råd til kommuner der det er et politisk flertall som ikke liker vannskutere, er at de tar kontakt med Kystverket slik at de kan få veiledning om lovverket, sier han.

– Fremdeles forvirrende

Det har herska full forvirring rundt hva kommunene egentlig har lov til å forby når det gjelder vannskuterkjøring. Denne uka la Samferdselsdepartementet ut en veiledning til kommunene, i forhold til regulering av vannskutere.

Rådmann i Kragerø kommune, Inger Lysa, sier at de har ventet på veilederen i håp om at den kan gjøre ting klarere for kommunene, men at veilederen ikke skapte den klarheten de var ute etter.

Jone Blikra, ordfører i Kragerø

Jone Blikra er ordfører i Kragerø kommune.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra, sier han nå at han er glad for at Solvik-Olsen går ut med en oppklaring. Han er likevel ikke helt fornøyd med at det fremdeles er punkter ved saken som er uoppklarte.

– Det som fremdeles er forvirrende er for eksempel at store deler av skjærgården i Kragerø er definert som farled, og farledene er det Kystverket og ikke kommunene som bestemmer over. Hvis farledene skal unntas dette er vi jo like langt, da kan vi jo ikke innføre lokale forskrifter, sier han.

Vil fortsatt jobbe for totalforbud

Blikra sier hans mål fremdeles er at det innføres et totalforbud for vannskuterkjøring i Kragerø-skjærgården.

– Så får vi se om det nå er mulig med gode, faglige begrunnelser.

Politikerne i Tjøme kommune i Vestfold har blitt enige om at de ønsker et forbud mot vannskuterkjøring i Tjøme-skjergården. Saken er ute på høring og skal behandles i kommunestyret 21. juni.

– Tjøme kommune er i en veldig spesiell stilling, Vi har, sammen med Hvaler, det mest utsatte området i landet når det gjelder friluftsaktivitet i skjærgården. Vi mener vi må ha rettigheter her til å få gjøre hva vi vil når det gjelder begrensninger av denne typen aktivitet, sier varaordfører i Tjøme Carl-Erik Grimstad.