– Kan ikke forby vannscootere

Advokat mener Tjøme kommune ikke har en god nok forklaring til å kunne forby vannscooterkjøring i hele skjærgården.

Vannscooter

FORBUD: Tjøme kommunestyre vil forby vannscooterkjøring i hele kommunen.

Foto: Rainer Prang / NRK

– De trekker det veldig langt. Kommunen har hjemmel til regelbruk i havner og farvann, men de kan ikke lage en regel som sier at det er farlig å kjøre vannscooter i hele kommunen uten å begrunne hvorfor, sier advokat Are Lønnum, som representerer vannscooterimportøren BRP Norway.

Han sier loven stiller vilkår til myndighetsutøvelse, og at man ikke skal gripe inn ovenfor borgerne uten klar hjemmel i lov, og lenger enn det som er nødvendig.

– Det er minstekrav til saklighet og utredning. Det er ikke saklig å si at en vannscooter er farlig eller miljøfarlig uansett hvor den går i en kommune, utdyper Lønnum.

Savner forklaring

Politikerne på Tjøme vedtok forrige uke et totalforbud mot vannscooterkjøring i hele kommunen. Vedtaket er nå ute på høring, og skal til endelig behandling 21. juni.

Ordfører Bente Bjerke har tidligere sagt til NRK at vedtaket er gjort med hjemmel i havne- og farvannsloven.

Advokat Arve Lønnum sier loven krever at et slikt forbud skal være nødvendig av hensyn til sikker ferdsel og orden.

Han anbefaler vannscootereiere å sende inn innspill før høringsfristen går ut.

– Kommunen har ikke gjort det minste forsøk på å forklare hvorfor det er farlig å kjøre med en vannscooter i et farvann der cabincruiserne ellers passerer i full fart og lager to meter høye bølger.

Arve Lønnum

KRITISK: Advokat Arve Lønnum, som representerer vannscooterimportør BRP Norway AS, mener Tjøme ikke kan forby vannscooterkjøring i hele kommunen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Først og fremst politikk

Carl-Erik Grimstad, som er varaordfører på Tjøme, mener kommunen har sitt på det tørre.

– Rådmannen har gjort en utmerket jobb, og selvfølgelig sjekket ut dette. Utgangspunktet for vår forskrift er høringsbrevet Klima- og miljødepartementet har sendt oss i forbindelse med opphevingen av vannscooterforskriften.

Han sier kommunen har tolket brevet dit at bruk av vannscooter kan reguleres særskilt.

– Først og fremst dreier dette seg om politikk, ikke om jus.