Provosert av regjeringens vannscootervedtak

Nå går flere kystkommuner i Vestfold sammen for å begrense bruken av vannscooter i skjærgården. Årsaken er regjeringens opphevelse av vannscooterforskriften.

Vannscooter

FELLES FORSKRIFT: Rådmennene i flere vestfoldkommuner jobber nå med å få på plass en felles, kommunal forskrift for vannscootere. (arkivbilde)

Foto: Rainer Prang / NRK

18. mai ble de omstridte vannscooterne sidestilt med andre fritidsfartøyer da vannscooterforskriften ble opphevet. Mange oppfatter opphevelsen som et frislepp av vannscootere.

75 prosent av kommunene i en spørreundersøkelse utført av Norsk Friluftsliv er imot opphevingen, og høringsuttalelser fra politi, reiselivet, og natur- og friluftslivsorganisasjoner har vært negative.

Når den nasjonale forskriften nå er borte, er det opp til kommunene å tilpasse eget regelverk.

Provosert

To ordførere og en nasjonalparkforvalter. Alle ønsker å begrense bruken av vannscootere.

Ordfører på Tjøme, Bente Bjerke, nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli, og styreleder Roar Jonstang i Færder nasjonalpark.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Ordfører Bente Bjerke på Tjøme sier hun er provosert over at regjeringen opphevet forskriften til tross for alle høringsuttalelsene som gikk imot oppheving.

Hun er også provosert over at regjeringen kommer med dette nå, når det er knapp tid frem til sommeren.

– Frykter du ikke at det går partipolitikk i saken? Du, som Ap-ordfører er imot, mens en fra Frp vil være for?

– Nei, i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har det vært tverrpolitisk enighet om at forskriften fortsatt må være nasjonal. Nå skyver regjeringen ansvaret over på kommunene, og har samtidig fratatt dem mye av grunnlaget for å regulere vannscooterne.

Forbudet mot ferdsel med vannscooter i Færder nasjonalpark består, til tross for opphevelsen av vannscooterforskriften 18. mai. Årsaken er at forbudet i nasjonalparken er tuftet på vernebestemmelser, som er et annet lovverk.

Hastverk før sommerferien

Akkurat nå jobber rådmennene i flere vestfoldkommuner med å få på plass en felles, kommunal forskrift for vannscootere. Den må være på plass før St. Hans, dersom den skal ha noen virkning denne sommeren.

Men et direkte forbud mot vannscootere utenfor nasjonalparken blir det neppe, nå når vannscooterne er definerte som fritidsbåter.

Vil strekke seg langt

– Vi vil være så restriktive vi kan innenfor lovverket, sier Roar Jonstang. Han er Høyre-ordfører på Nøtterøy, og styreleder i Færder nasjonalpark.

Jonstang håper saken blir fremmet for politikerne allerede 31. mai.

– Med utgangspunkt i stemningen som var på høringsmøtet i februar er det bred enighet om en begrensning.

Bård Hoksrud på vannscooter

Forbudet mot ferdsel med vannscooter i Færder nasjonalpark består, til tross for opphevelsen av vannscooterforskriften 18. mai. Her er Frps Bård Hoksrud på vei fra Drøbak til Oslo for å markere ønsket om like regler for båt og vannscootere.

Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix