Frykter virvar av vannscooter-restriksjoner

Mange kommuner varsler lokale restriksjoner på bruk av vannscooter – selv om regjeringen har opphevet forskriften.

Vannskuter på Byfjorden i Kristiansand

Mange frykter ville tilstander til sjøs etter at forskriften som regulerte bruken av vannscootere ble opphevet. (Ill. bilde)

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Arne Thomassen

Lillesandordfører Arne Thomassen sier enkelte vannscootere er farlige redskaper.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Regjeringen ville liberalisere regelverket for vannscootere. Nå risikerer den i stedet å bli ansvarlig for et virvar av kommunale restriksjoner, etter at vannscooterforskriften ble opphevet 18. mai.

– Det var nok ikke tanken da forbudet ble opphevet. For politiet er det krevende hvis reglene varierer fra kommune til kommune, sier ordfører i Lillesand Arne Thomassen.

Vannscooter = småbåter

Vannscootere likestilles nå med småbåter i nasjonalt regelverk, og må følge de samme reglene som andre båter.

Nylig hadde ni kommuner i østre Agder et møte med politiet om lokale regler for bruk av vannscooter.

Flere kommuner har også etterlyst ulike former for restriksjoner som kun skal gjelde for vannscootere. Blant annet gjelder det Risør, Kristiansand, Kragerø, Tjøme og Iveland.

Miriam Stausland

Miriam Stausland sier politiet ønsker et regelverk som er lett å forstå for brukerne og enkelt å håndheve.

Foto: Tom Nicolai Kolstad/NRK

Miriam Stausland er leder for sjøtjenesten i agderpolitiet. Hun sier politiet er opptatt av å ha et forståelig og god brukbart regelverk, og ikke et virvar av kommunale regler.

– Vi ønsker at kommunene skal gå sammen og innføre likest mulig begrensninger hvis de skal innføres.

– Hva slags mulighet har en kommune for å lage regler kun for vannscootere?

– Hvis man går inn i småbåtlovens paragraf 40 – så åpnes det opp for at kommunene kan lage lokale forskrifter. Det er mulig å lage forskrifter som gir begrensninger for vannscooterbruk, sier Stausland.

– Kan begrense bruken, men ikke farten

Men ifølge politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen i Samferdselsdepartementet har den enkelte kommune begrenset mulighet til å vedta egne regler for vannscootere.

I e-post til NRK skriver han i dag;

  • Lokale fartsforskrifter vil gjelde for alle fartøy, men forskrifter som begrenser bruk, vil kunne rette seg utelukkende mot vannscootere dersom kommunene har gjort de nødvendige vurderinger opp mot regelverket.
  • Følgende begrensingen kan treffe vannscooter utelukkende gjennom en eventuell lokal særforskrift. Et eksempel kan være i Pollen i Arendal hvor bruk av vannscooter vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko dersom erfaring har vist at farlige situasjoner kan oppstå.
  • Kommunene selv fastsetter begrensninger på bruk av farvannet. Lokale fartsforskrifter godkjennes av Kystverket.

Ønsker ikke ville tilstander

Vannscooter

Fartsgrensen er nå den samme for vannscootere som for småbåter. Blant annet må de følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading.

Foto: Rainer Prang / NRK

Lillesandsordføreren er spesielt bekymret for kreftene som «slippes løs».

– Det er klart at noen av disse vannscooterne er farlige redskaper. Det er små farkoster med store motorer. Vi må ha tydelige og klare fartsbegrensninger og tydelige regler for avstander fra land. Regler politiet lett kan håndheve. Vi ønsker ikke ville tilstander, sier Thomassen.

Miriam Stausland i politiet sier det har vært en formidabel utvikling på fartspotensialet på fritidsflåten generelt de siste årene. Større motorer. Raskere båter.

Av den grunn kan det være aktuelt å se på hele regelverket for ferdsel på sjøen.

– Kanskje er det på tide å diskutere nasjonale hastighetsbegrensninger og sertifikatplikt, sier Stausland.