Hopp til innhold

Foreslår å flytte demente ut og flyktninger inn

DRANGEDAL (NRK): Sju leiligheter i demenskollektivet kan bli bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger. Det skaper sterke reaksjoner i bygda.

Demenskollektiv kan bli flyktningeboliger

KAN BLI FLYTTET: De sju beboerne kan bli flyttet fra bofellesskapet for demente og over på en vanlig sykehjemsavdeling.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det er en svært dårlig løsning, mener Olav Vermo.

Olav Vermo

Olav Vermo og de andre pårørende misliker forslaget om flytting og skal nå ha et møte med kommunen.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Han er en av de pårørende som nå er opprørte over at sju eldre beboerne kan bli flyttet fra bofellesskapet de bor i og over på sykehjemmet like ved. Selv har hans 88-årige mor bodd der i to år.

– Det har vært kjempefint for henne å komme dit. Dette er deres hjem. Vi ønsker å ta imot flyktninger, men vil ha andre løsninger, sier han.

I stedet kan nemlig lokalene bli brukt til å bosette rundt seks mindreårige flyktninger, kanskje helt ned i 13-14-årsalderen, skriver Drangedalsposten. Dette er nytt i Drangedal som ikke har bosatt enslige mindreårige tidligere.

– Jeg kan ikke skjønne at de kan plassere mindreårige flyktninger der med en skjerma avdeling på ene sida og sykehjemmet på den andre. Er ikke flyktningene temmelig traumatisert og kommer fra krig? spør Olav Vermo.

Må spare penger

Kommunen avviser at det er noen direkte sammenheng mellom å flytte beboerne og at flyktninger skal inn. Fordi det neste år skal spares en million kroner må det uansett omorganiseres mellom sykehjemmet og demenskollektivet.

Hilde Molberg

Kommunalsjef Hilde Molberg i Drangedal kommune sier kommunen må spare penger.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi skal spare penger og har to alternativer – enten å legge ned åtte plasser på sykehjemmet, eller å flytte sju personer fra demenskollektivet inn i sykehjemmet. Vår vurdering er at det helhetlig er et bedre alternativ å flytte beboerne fra Lauvåsen, sier kommunalsjef for helse og velferd i Drangedal kommune, Hilde Molberg.

– Men hvorfor vil dere i stedet ha mindreårige flyktninger inn i leilighetene i bofellesskapet?

– Alternativet er at det hadde blitt stående tomt.

Hun mener området egner seg fordi det er nært til skole og idrettsplass, og er en fortsettelse av boligområdet i nærheten.

Lauvåsen bofellesskap, Drangedal

Her bor de demente beboerne i egne leiligheter i bofellesskapet.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Likevel er selv kommunen litt i tvil om hvor egna selve bygget er for mindreårige flyktninger og skal ha et møte med Barne-, ungdoms- og familieetaten.

– Vi er redd for at leilighetene kan bli litt nakne, store og upersonlige, sier Hilde Molberg i Drangedal kommune.

Bofellesskapet ble oppført for 12 år siden og ble spesialbygd for demente. Bygningen er bygd slik at beboerne ikke skal kunne gå seg vill.

Marit Wefall er hjelpepleier på bofellesskapet og forteller at huset er laga for demente både innvendig og utvendig.

Marit Wefall, hjelpepleier Lauvåsen bofellesskap

Hjelpepleier Marit Wefall sier demente lett kan gå seg vill i lange sykehjemskorridorer.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Dette bygget er laget slik at når beboerne går ut en plass, kommer de inn igjen på samme sted slik at de ikke går seg vill i lange korridorer.

Hun sier demente er avhengige av at det er en ansatt til stede ute i avdelingen til enhver tid, noe hun tror blir vanskelig å få til på et sykehjem.

Formannskapet i Drangedal skal behandle saken 19. november. Hvis det blir et bofellesskap for mindreårige flyktninger på Lauvåsen, blir det etablert fra april 2016.

Kaffekvern på hylle

De demente beboerne er omgitt av gamle og kjente gjenstander som kan vekke minner og lette samtaler.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK