Rundt 50 mindreårige flyktninger skal flytte inn på Vallermyrene leir i Porsgrunn.

Her skal 50 mindreårige flyktninger bo

PORSGRUNN (NRK) : I dag kommer de første mindreårige flyktningene til Vallermyrene leir i Porsgrunn. I løpet av få dager kan det være opptil 50 mindreårige i de gamle brakkene.

Dagleg leiar ved Kragerø Sportell, Wieger van Brunschot, seier at alle må flytte ut på vårparten fordi staden er leigd ut til andre, blant anna til leirskolar.

Får ikkje bu på Kragerø Sportell

UDI varslar lang tid på å behandle asylsøknader. Så lenge kan ikkje asylsøkarane bu på Kragerø Sportell.