Hopp til innhold

Effektiv bruk av kumøkk

Forskere fra Telemark vil gjøre bruk av biogass lønnsomt. Ny prosess vil effektivisere bruken av kumøkk og planterester.

Kyr på beite ved Rødvensfjorden

Ved å bruke kumøkk og planterester mer effektivt skal gårder nå bli bærekraftige

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

En av de store utfordringene ved bruk av biogass er å gjøre prosessen lønnsom. Rune Bakke, professor i miljøteknologi ved Høgskolen i Telemark, har forsket på biogass i landbruket i mange år og han sier at bruken av biogass ikke har tatt av fordi dagens teknologi ikke strekker til:

–De tradisjonelle anleggene koster så mye å bygge at de aldri vil betale seg tilbake. Verdien på det du produserer veier ikke opp for kostanden du legger i det.

Forskerne har jobbet i over to tiår for å utvikle en prosess som er mer effektiv. Det har de nå fått til:

Nå ønsker vi få dette ut og bli en ny industri, som vil gi mulighet for industriutvikling i Grenland, sier Bakke.

Rune Bakke, professor miljøteknologi, Høgskolen i Telemark

Professor i miljøteknologi Rune Bakke tror biogass vil bli lønnsomt i fremtiden.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

Bærekraftige gårder

Gårdene som får dette skal kunne dekke sine egne energibehov basert på egen møkk og planterester som de kjører gjennom biogassprosessen. Bakke sier at dette også vil ha store miljømessige konsekvenser:

– Etterhvert kan kanskje traktoren gå på biogass istedet for diesel.

Kumøkk som energi

Gårder kan i fremtiden dekke egne energibehov ved bruk av egen kumøkk

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Forskerne har gjort prosessen mindre, og dermed mer effektiv. Tidligere ble det bygd store biogassreaktorer på hver gård. Den nye løsningen er å serieprodusere reaktorer på en fabrikk i Grenland, for så å kjøre reaktorene ut på gårdene og koble dem opp der.

Internasjonalt samarbeid

Teknologien til de norske forskerne har fått internasjonal interesse, og de ønsker å gå inn i et samarbeid med danske og svenske partnere.

– Vi har søkt om utviklingsmidler fra Fylkeskommunen. Vi ønsker å være med i et program i EU, for at dette skal bli mulig må vi ha lokal støtte.

Den første fullskala reaktoren er plasert på en gård i Bjørkedalen i Porsgrunn. Den vil de nå ha i drift slik at de kan demonstrere prosessen i full skala.

– Foreløpig har vi dokumentert dette på laboratoriumskala.Vi snakker med andre partnere om å plassere tilsvarende reaktorer på andre steder. Kanskje når året er omme, så har vi en 3-4 reaktorer i drift.