Hopp til innhold

Ansatte i Skien fengsel: – Vi må være psykologer, støttekontakt og gjeldsrådgivere

Kenneth Gunleikskås jobber på Avdeling A som er innkomstavdeling i Skien. Han forteller om en hverdag med selvskading og innsatte som har store helsemessige utfordringer.

Kenneth Gunleikskås

TØFFE TAK: Det er krevende og tøffe arbeidshverdager de ansatte møter daglig i Skien fengsel.

Foto: Richard Aune / NRK

5. juni 2023 ble kriminalomsorgens avdeling i Skien omgjort til et rent kvinnefengsel.

Mange mente fengselet ville være bedre egnet, men en ny rapport viser at avdelingen har fått store utfordringer.

Kenneth Gunleikskås og Geir Einar Larsen, tillitvalgte i Skien fengsel.

Kenneth Gunleikskås jobber på avdeling A i fengselet i Skien.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Kenneth Gunleikskås sier det kommer inn mange forskjellige mennesker i fengselet.

– Alt fra de som er oppegående til mennesker som har store helseutfordringer og en kompleksitet som det er masse utfordringer rundt, forteller Kenneth Gunleikskås til NRK.

En rapport skrevet av Svein Erik Skjei, hovedverneombud ved Telemark fengsel i Skien, er tydelig.

Avviksrapporteringen viser en voldsom økning i HMS-relaterte hendelser for 2023.

– Det er mennesker som driver med selvskading, strangulering og som har kommet mellom to stoler. Noen har vært i psykiatrien i lang tid, opp mot to år, uten at de kom noen vei. De blir bekreftet soningsudyktige. Likevel ender de opp i Skien fengsel, sier Gunleikskås.

Les også Mona feirer sin første jul i kvinnefengselet i Skien

Mona viser frem cella si i Skien fengsel.

Mangler utdannelse for å takle de innsatte

Fengselsbetjenten sier han ikke vet grunnen til at de mest psykisk syke til slutt ender i fengselet i Skien.

– Det er det som er med det systemet vi jobber i. Vi ender ofte opp med disse syke menneskene som ingen vil ha.

Han mener psykiatrien er blitt nedbygd over mange år, og at de nå ser vi konsekvensene av det.

– Da får vi de i fanget her, uten å egentlig ha nevneverdig god utdannelse til å ivareta dem.

Skien fengsel
Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Blir spyttet på og slått

Vi ser opp mot avdeling A, der Gunleiksås har sin arbeidshverdag. Han har en bekymret fure i panna.

Han sier hverdagen består av mange roller – ikke bare som fengselsbetjent.

– Vi er alt mellom himmel og jord. Alt fra psykolog, til støttekontakt og gjeldsrådgiver. Det er et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Om du tenker fengselsbetjent kan du slenge på rundt 20 ekstra titler på toppen der.

Han sier jobben krever ekstremt mye.

– Det er en hverdag og en verden som vi ikke har noe god kunnskap om før vi står i det.

– Er du noen gang redd?

– Ikke direkte redd for meg selv og de rundt meg. Vi har folk som utagerer, vi blir spyttet på og slått. På avdeling A har vi god bemanning og er i trygge rammer. Det er en utfordrende hverdag, det er det ingen tvil om, sier han.

Mahmoud Farahmand

Mahmoud Farahmand sitter på Stortinget for Høyre.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Tar opp saken i spørretimen

Mahmoud Farahmand fra Høyre har lest HMS-rapporten fra fengselet i Skien. Han er rystet over det som kommer frem.

– Jeg kommer til å ta opp rapporten med justisministeren, og spørre hva hun vil gjøre for å følge opp rapporten, i spørretimen om fjorten dager.

Han sier at de innsatte i fengslet, slik situasjonen er nå, ikke får den oppfølgingen de trenger.

– Dermed blir de ikke forberedt på en normal hverdag ute i samfunnet. I tillegg får de ansatte en svært krevende hverdag som gjør at de heller ikke kan gi det tilbudet som trengs i fengselet.

Hei

Takk for at du leser. Har du tips eller innspill til denne saken eller andre ting vi bør skrive om? Send meg gjerne en e-post!