Hopp til innhold

Dømt for ulovlige hytteprosjekter: – Håper dommen vil virke avskrekkende

Oslofjorden friluftsråd håper en rettskraftig dom om ulovligheter i strandsonen vil få flere kommuner til å forfølge slike saker.

Espen Søilen

HÅPER: Direktør Espen Søilen i Oslofjorden friluftsråd håper en eventuell rettskraftig dom vil inspirere kommuner til å ta ulovlige byggesaker i strandsonen opp for domstolen.

Foto: Oslofjorden Friluftsråd

Arkitekt Rune Breili ble nylig dømt til 90 dagers fengsel for flere brudd på plan- og bygningsloven i forbindelse med to hytteprosjekter i strandsonen på Tjøme.

Arkitekten har hele tiden hevdet at han ikke har forsøkt å lure kommunen.

– Han vurderer å anke, sa hans forsvarer Thomas Skjelbred kort tid etter at dommen var avsagt.

Ifølge dommen fra Vestfold tingrett, oppga Breili uriktige og villedende opplysninger til bygningsmyndighetene i de to byggeprosjektene.

Les også Dømt for ulovlige hytteprosjekter i strandsonen: – Breili er naturlig nok skuffet

Rune Breili

Håper dommen inspirerer andre kommuner

Direktør Espen Søilen i Oslofjorden Friluftsråd er opptatt av å hindre nedbygging av strandsonen.

Han understreker at han kun har kjennskap til Breili-saken gjennom media.

Men Søilen håper dommen, hvis den blir rettskraftig, vil inspirere og motivere andre kommuner til å ta ulovligheter i strandsonen av en viss størrelse opp for domstolen.

– Det er tunge saker og krever mye ressurser i form av timer og penger for en kommune å løfte en slik sak. Men det er nødvendig. Hvis ulovligheter blir stående, står de jo for all fremtid.

Søilen mener dessuten at en rettskraftig dom kan få en konsekvens til.

– Vi håper også den vil ha en avskrekkende virkning på de som prøver å lure seg til å gjennomføre ulovlige tiltak i strandsonen.

Ser alvorlig på miljøkriminalitet

Fredrik Holth er dosent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han påpeker at kommunene har en plikt til å forfølge ulovligheter i strandsonen.

Holth mener dommen viser at det ikke skal lønne seg å begå ulovligheter og at det reageres strengt på miljøkriminalitet.

– Den understreker viktigheten av at kommunene driver med ulovlighetsoppfølging,

Han tror ikke dommen vil få konsekvenser for andre enn de involverte, dersom den blir stående.

Fredrik Holth

Dosent Fredrik Holth mener at dommen, om den blir stående, viser at det ikke skal lønne seg å gjøre ulovligheter i strandsonen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Jobber på med ulovlighetssaker som før

Kommunedirektør Kristin Nilsen i Færder sier de skal fortsette arbeidet med ulovlige byggesaker i strandsonen.

– Resultatet viser at kommunen har gjort et godt arbeid og det kommer vi til å fortsette med.

Færder-ordfører Tom Mello (H) sier at om dommen blir stående, viser den at kommunen har håndtert ulovlighetssaker på en riktig måte.

Tom Mello fra valgnatten

Færder-ordfører Tom Mello (H).

Foto: Philip Hofgaard

Ifølge dommen har kommunen brukt opp mot 700 timer på ulovlighetsoppfølging og tilsyn – bare på eiendommen i Neholmveien.

Dette er en av eiendommene Økokrim mener Breili unnlot å søke på riktig måte for å få bygget det slik hytteeieren ville.

– Vi fortsetter som før. Dommen viser at det var verdt å sette foten ned for de to sakene som det er falt dom i. Så får vi se om den blir stående.

Kommunen får ros av retten

Opposisjonsleder Jon Sanness Andersen (Ap) i Færder skriver på Facebook at saken bare er trist for begge parter.

Eks-ordføreren noterer seg at retten gir kommunen ros for å ha utvist mot og integritet i saken.

Jon Sanness Andersen

Opposisjonsleder Jon Sanness Andersen (Ap).

Foto: Philip Hofgaard / NRK

«Det koster enormt med kommunale ressurser å stå opp mot ressurssterke tiltakshavere som i denne saken», heter det i dommen.

– Jeg har aldri tidligere registrert at kommuner har fått ros på samme måten i sånne dommer.

Færre saker for retten

Sanness Andersen mener tingrettens avgjørelse viser at kommunens administrasjon har tenkt riktig og at de har høy kompetanse.

Én konsekvens kan bli at hytteeiere ikke ønsker å trenere saker ved å dra de inn i rettssystemet, og at ulovlighetsoppfølgingen blir enklere, tror han.

– Man har rettssikkerhet her i landet, men forhåpentligvis gjør denne dommen her at folk tenker seg om to ganger før man går til retten.

Færder kommune har fortsatt mange hundre ulovlighetssaker å jobbe med.